X
GO

Actueel nieuws

Aanhoudende droogte al sinds juni!

Aanhoudende droogte al sinds juni!

Vanaf 24 juli code oranje ingeroepen over heel Vlaanderen!

Auteur: Tavernier Greet/vrijdag 27 juli 2018/Categorieën: Openluchtteelt, Water, Thema, Water, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden
Opgelegde maatregelen
Sinds juni valt er amper neerslag. Daarom is vanaf 24 juli code oranje ingeroepen over heel Vlaanderen. Verschillende maatregelen zijn opgelegd omwille van de aanhoudende droogte om het waterverbruik in te perken.

  • Captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen.

  • Voor particulieren: waterverspillings- en sproeiverbod 24 uur op 24 voor alle types water (leidingwater, regenwater en putwater). Dit betekent dat particulieren hun auto niet mogen wassen, gazon besproeien, zwembaden vullen … 

  • Voor land- en tuinbouwers: sproeiverbod tussen 8 uur en 20 uur. Dit geldt ook voor alle waterbronnen (leidingwater, bronwater, grondwater…). Deze maatregel is er omdat het water te snel verdampt overdag. 

  • Of de droogte van 2018 erkend zal worden als landbouwramp, is nog af te wachten maar landbouworganisaties roepen op om geleden schade bij te houden. 
Hoe staat de landbouw ervoor?

Om de schade te beperken is het belangrijk dat gewassen worden beregend maar alles beregenen is een onmogelijke opdracht. Iedere teler moet prioriteiten stellen en de teelten waar door beregenen de meeste winst kan gehaald worden, eerst beregenen. 

Voor de eerste vrucht bloemkool voor industrie is ongeveer 85 % gerooid maar door de aanhoudende droogte is er geen groei meer. Beregening is noodzakelijk om de resterende bloemkolen te kunnen oogsten. Bedrijven met bloemkool geven best aan dit gewas de voorkeur om te beregenen. De plant van tweede vrucht bloemkool verloopt moeizaam, wellicht wordt niet alles uitgeplant. Op veel percelen is nodig om te beregenen voor het ploegen of planten om de inworteling te verzekeren.

Voor andere openluchtgroenten wordt de beslissing om al of niet te beregenen steeds moeilijker. Het vraagt een enorme inspanning van de landbouwers en is voor industrieteelten economisch niet rendabel.

Hier volgt een lijstje van een aantal gewassen:

  • Erwten en bonen: erwten zien af van de droogte, de oogst is nog steeds lopende. Bonen hebben dringend neerslag nodig. Vroeg gezaaide percelen vallen droog. Of er nog veel percelen ingezaaid zullen worden, valt nog af te wachten. De opbrengst van vroeger gezaaide percelen valt tegen.

  • Courgette: deze teelt vraagt veel water. Op sommige percelen beginnen de koppen bruin te verkleuren door beperkte beregening. Een week geen water geven is twee weken geen productie.

  • Prei: prei die in juli-september geoogst wordt heeft minstens 30 l water nodig per week. Late herfst- en winterprei kan zich nog redden op de meeste percelen. De tripsdruk is lager dan vorig jaar maar door de beregening komt meer bacterie-aantasting voor (combinatie van water en warmte). Het is dus beter om nog te wachten met beregenen van de prei tot wanneer de temperatuur minder hoog is.

Conclusie
Het is bijna onmogelijk voor telers om in deze aanhoudende droogte een kwalitatief en productief gewas te telen, vooral bij de industrie groenteteelten omdat ze voor het beregenen geen extra vergoeding krijgen. Watervoorraden slinken snel en er gelden beperkende maatregelen voor het gebruiken van leidingwater, grondwater en bronwater. Gewassen voor de versmarkt kunnen misschien wel afgezet worden aan een hogere prijs maar ook dit is onzeker. De juiste keuze maken is belangrijk. 

Print

Aantal keer bekeken (3131)/Commentaren (0)

Links

x