X
GO

Actueel nieuws

Uien gewasbescherming valse meeldauw 2017

Uien gewasbescherming valse meeldauw 2017

Efficiëntie van middelen tegen valse meeldauw in uien 2017

Auteur: Tack Annelien/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Openluchtteelt, Uien, Projecten, Europa, Interreg V, France-Wallonie-Vlaanderen, ECOPAD, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

In Frankrijk werd in het verleden het Miloni waarschuwingsmodel ontwikkeld door het Ctifl (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes) voor de bestrijding van valse meeldauw in de uienteelt. Op basis van dit model kunnen de telers hun behandelingen tegen valse meeldauw zo positioneren dat op het meest ideale moment wordt ingegrepen en geen onnodige behandelingen worden uitgevoerd. In België is dergelijk model (nog) niet voorhanden.

Deze proef werd aangelegd om beredeneerde bespuiting op basis van klimaatgegevens te vergelijken met bespuiting volgens een vast interval tegen valse meeldauw in uien. Verschillende klimaatparameters zoals temperatuur, neerslag, relatieve vochtigheid, bladnat en straling werden geregistreerd. Bij het beredeneerde spuitschema (object 4) werd enkel behandeld wanneer de voorwaarden voor sporulatie en infectie van de ziekte voldaan waren.

 

Objecten
Onbehandeld / Vast interval 7-10 dagen /  Vast interval 7-10 dagen: later gestart / Interval volgens klimaatgegevens

 

Resultaten en bespreking
Tijdens de proef trad er in geen enkel object aantasting van valse meeldauw op. De proef werd stopgezet. Bovendien zorgde het gebruik van het waarschuwingsmodel niet voor een gehoopte reductie van het aantal behandelingen ten opzichte van het vaste interval.

 

Lees het volledig rapport Plaatsing van middelen tegen valse meeldauw in uien: vast interval versus beredeneerde bespuiting op basis van klimaatgegevens 2017

Samenwerking
Deze proef werd uitgevoerd in het kader van het Interreg V-project ‘ECOPAD’: Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie.publicatiejaar2017
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Ajuin
Print

Aantal keer bekeken (3497)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x