X
GO

Actueel nieuws

Uien gewasbescherming spuittechniek valse meeldauw en trips 2017

Uien gewasbescherming spuittechniek valse meeldauw en trips 2017

Spuittechniek: vergelijking van verschillende driftreducerende doppen voor de bestrijding van valse meeldauw en trips in ui 2017

Auteur: Tack Annelien/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Openluchtteelt, Uien, Projecten, Europa, Interreg V, France-Wallonie-Vlaanderen, ECOPAD, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Naast productkeuze speelt ook keuze van spuitapparatuur en spuittechniek een belangrijke rol bij het toepassen van gewasbescherming. Spuitdoppen zijn mede bepalend voor het verspoten volume, de indringing van het middel in het gewas, de bedekkingsgraad van het gewas, drift en rebound.

Deze proef werd aangelegd om de invloed van verschillende driftreducerende doppen te vergelijken op de bestrijding van valse meeldauw (Peronospora destructor / PERODE) en trips (Thrips tabaci / THRITB) in ajuin (Allium cepae / ALLCE).

 

Objecten

  • IDK05 doppen: 50 % driftreductie (400l)

  • IDK03 doppen: 50 % driftreductie (250l)

  • ID303 doppen: 90 % driftreductie (250l)

  • AVI TWIN 03 doppen: 75 % driftreductie (250l)

 

Resultaten
De onderstaande tabel en figuur kunnen in het bijhorend rapport geraadpleegd worden:

  • Tabel 5: Tripsbeoordelingen op 1/08/2017 en 7/08/2017

  • Figuur 1: Spuitbeeld van de verschillende types driftreducerende doppen

In deze proef werden 4 verschillende driftreducerende spuitdoppen uitgetest: IDK05 doppen (50 % driftreductie, 400 l/ha), IDK03 doppen (50 % driftreductie, 250 l/ha), AVI TWIN 03 doppen (75 % driftreductie, 250 l/ha) en ID303 doppen (90 % driftreductie, 250 l/ha) voor de bestrijding van valse meeldauw en trips in uien.

Er werd in de proef geen aantasting door valse meeldauw waargenomen. De invloed van de verschillende driftreducerende doppen op de bestrijding van valse meeldauw kon bijgevolg niet worden nagegaan.


In de proef werd wel aantasting door trips vastgesteld. Op 1 augustus 2018 werd de aantasting door trips beoordeeld aan de hand van een inschatting van het percentage aangetast bladoppervlak op 20 planten per plot. Bij alle objecten lagen deze percentages erg dicht bij elkaar (12,1-14,5 %). Vervolgens werd op 7 augustus een telling uitgevoerd van het aantal aanwezige adulten en larven per plant bij 15 planten. 

Bij de IDK05 doppen werd een goede bedekking gerealiseerd in combinatie met grote druppels (zie Figuur 1) die goed tot in de bladoksels dringen waar de tripsen zich verschuilen. Deze eigenschappen doen een betere bestrijding van trips vermoeden. De gemiddelde resultaten gaven aan dat spuiten met een groter watervolume (400 l t.o.v. 250 l) een iets betere bestrijding van trips zou opleveren. De verschillen tussen de doppen waren echter heel klein en niet statistisch verschillend. 
4 Besluit
Er werd in de proef geen aantasting door valse meeldauw waargenomen. De invloed van de verschillende driftreducerende doppen op de bestrijding van valse meeldauw kon bijgevolg niet worden nagegaan.

In de proef werd wel aantasting door trips vastgesteld. Bij de IDK05 doppen wordt een goede bedekking gerealiseerd in combinatie met grote druppels die goed tot in de bladoksels dringen waar de tripsen zich verschuilen. Deze eigenschappen doen een betere bestrijding van trips vermoeden. De gemiddelde resultaten geven aan dat spuiten met een groter watervolume (400 l t.o.v. 250 l) een iets betere bestrijding van trips zou opleveren. De verschillen tussen de doppen zijn echter heel klein en niet statistisch verschillend.

 

Lees het volledig verslag Spuittechniek: vergelijking van verschillende driftreducerende doppen voor de bestrijding van valse meeldauw en trips in ui 2017

 

Samenwerking
Deze proef werd uitgevoerd in het kader van het Interreg V-project ‘ECOPAD’: Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie.

publicatiejaar2017
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Ajuin
Print

Aantal keer bekeken (3517)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x