X
GO

Actueel nieuws

Zaaiuien rassen bewaring industrie 2017

Zaaiuien rassen bewaring industrie 2017

Rassenonderzoek gele zaaiuien voor industrie 2017

Auteur: Winnepeninckx Robrecht/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Openluchtteelt, Uien, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Een zo hoog mogelijke opbrengst opmaatste uien is belangrijk voor de verwerkende industrie. Ook de houdbaarheid en het schilgemak zijn belangrijke aandachtspunten.

 

 

Objecten
Hyway (Bejo), Hypark (Bejo), Hysky (Bejo), Paradiso (Hazera), Centro (Hazera), Dormo (Hazera), Donna (HOZA), Conquest (MKS), Corinthian (MKS), Endeavour (MKS), Aruba (Sakata), ON10217 (Sakata), Rockito (Seminis), SV8528ND (Seminis), SV1332ND (Seminis), SV3557ND (Seminis), Action (Syngenta), Medaillon (Syngenta), Motion (Syngenta), Bonus (Takii), Medusa (Takii), Hybelle (Bejo).

Resultaten
De onderstaande tabellen en grafieken kunnen in het bijhorend rapport geraadpleegd worden:

  • Tabel 5: Opkomst- en gewasbeoordeling
  • Tabel 6: % gestreken planten
  • Tabel 7: Opbrengst en beperkte maatsortering
  • Tabel 8: Maatsortering
  • Grafiek 2: Opbrengst en maatsortering in ton/ha
  • Tabel 9: Kwaliteitssortering na bewaring in percentages (01/02/2018)
  • Grafiek 3: kwaliteit na bewaring (01/02/2018)


Bespreking

Hyway (DG&S):
Gaf een goede opbrengst met een goede maatsortering. Ging laat strijken.
De standdichtheid haalde 65% van de gezaaide hoeveelheid. Dit was behoorlijk goed onder de omstandigheden van deze proef. 
Weinig gewichtsverlies na bewaring. Had het minst aantal kalende uien in deze proef. Het aantal doorgeschoten uien (8.7%) lag wel een stuk boven het gemiddelde. 

Hypark (DG&S):
Haalde een goede gemiddelde opbrengst met een behoorlijk deel bovenmaatse uien (+60mm). Ging middellaat strijken, op het eind van de eerste week van september lag alles tegen de grond. Gemiddelde standdichtheid. 
Hoog aandeel gezonde uien na de bewaring. Gaf 14% kalende uien.

Hysky (DG&S):
Leverde de hoogste gemiddelde opbrengst uit deze proef. Groot aandeel opmaatse uien, vooral in de sortering 60-70mm.
Kende een vrij goede opkomst en met een goede 70% planten op het veld kan men hier spreken van een hoge standdichtheid. Vormde veel gewas tijdens het groeiseizoen.
Hysky gaf het minst gewichtsverlies na de bewaring. Één vijfde van de uien waren kalend. 

Paradiso (Hazera):
Met 83% de hoogste standdichtheid in deze proef. Dit werd niet sterk vertaald in een hogere opbrengst. Deze kwam net boven het gemiddelde van deze proef. Een zeer laag aandeel bovenmaatse uien, met veel uien in de sortering 50-60mm typeerden dit ras.
Ging zeer vroeg strijken. 
Gaf een beetje gewichtsverlies na bewaring maar had een zeer hoog aandeel gezonde uien. Vertoonde 18% kalende uien. 

Centro (Hazera):
Gaf met 46 ton/ha een gemiddelde opbrengst met een gemiddeld aandeel opmaten. Ging middellaat strijken. Zag er tijdens het seizoen veelbelovend uit met een goede bladmassa en een vroege bolvorming.
Gaf wat kalende uien (16%) en weinig zachte en rotte uien na bewaring. 

Dormo (Hazera):
Kende eveneens een goede kieming en een relatief hoge standdichtheid. Haalde een bovengemiddelde opbrengst met een te beperkt aandeel grove uien. 
Vormde makkelijk blad en toonde zich groeikrachtig tijdens dit droge seizoen. Ging vroeg strijken.
Gaf bijna 10% gewichtsverlies na bewaring. Gaf geen rotte uien maar wel een aandeel (15%) kalende uien. 

Donna (Hoogzand):
Haalde met 40 ton net de gemiddelde opbrengst uit deze proef. De standdichtheid en de opbrengst varieerde tussen de herhalingen. Vrij groot aandeel +60mm waardoor het tonnage bovenmaatse uien tegen het gemiddelde aantikte. Ging laat strijken.
Hoog aandeel verkoopbare uien na bewaring. Gaf 15% kalende uien en een miniem aandeel zachte en rotte uien. Vertoonde geen schot.

Conquest (MKS):
Kende de laagste standdichtheid uit deze proef. Bovendien een groot aandeel zeer fijne uien waardoor de opbrengst zeer laag was. Ging vroeg strijken.
Gaf een gemiddeld aantal verkoopbare uien na bewaring. Eén derde van de uien waren kalend. Iets meer dan 10% van de uien waren te zacht of rot. 

Corinthian (MKS):
Het plantaantal lag net onder het gemiddelde uit deze proef. Dit ras kon zeer moeilijk gewas vormen en ging zeer vroeg strijken. Een te groot deel fijne uien zorgde mee voor een lage opbrengst. 
Corinthian verloor 30% aan gewicht na de bewaring en slechts 29% van de uien kon in Q1 gesorteerd worden. Verder waren bijna 17% van de uien te zacht. 

Endeavour (MKS):
Gaf een teleurstellende opbrengst. Een lage standichtheid en een moeilijke groei typeerden dit ras. Kende een beperkte bolvorming met als gevolg een veel te laag aandeel opmaatse uien. Ging zeer vroeg strijken.
Ras dat na bewaring het meest gewicht verloor. Gaf een groot aandeel kalende en zachte uien en een klein percentage rotte uien.

Aruba (Sakata):
Stond met een vrij lage standdichtheid op het veld maar de grove maatsortering zorgde voor een bovengemiddelde opbrengst. Beperkt aandeel ondermaatse uien en een goede verdeling binnen de bovenmaatse uien. Bij de kalibratie werd al een behoorlijk deel doorgeschoten uien uitgesorteerd. Ging middellaat strijken. 
Gaf een zeer groot aandeel kalende en te zachte uien na bewaring. Ook het aantal doorgeschoten en rotte uien was bovengemiddeld. 

ON10217 (Sakata):
Kende de laagste standdichtheid uit deze proef. Met geen 30% opkomst kunnen voor dit ras verder weinig conclusies getrokken worden.
Beperkte opbrengst en grove maatsortering maar ging eveneens snel doorgroeien waardoor veel schieters uitgesorteerd moesten worden. Ging middellaat strijken.
Slechts 17% van de uien kon na bewaring in Q1 gesorteerd worden en bijna de helft van de uien waren te zacht. 

Rockito (Seminis):
Typeerde zich door een relatief hoge standdichtheid en een behoorlijke maatsortering. Haalde een gemiddelde opbrengst. Ging middellaat strijken 
Gaf na bewaring een groot aandeel verkoopbare uien met slechts 5% te zachte en doorgeschoten uien. 

SV8528ND (Seminis):
Een behoorlijke standdichtheid en een bovengemiddelde opbrengst. Het aandeel grove uien was echter beperkt. Een grootste aandeel van de opbrengst zat in de maatsortering 50-60mm. Ging middellaat strijken.
Groot aandeel verkoopbare uien na bewaring met een beperkt gewichtsverlies. Geen rotte uien. 

SV1332ND (Seminis):
Kende een behoorlijke standdichtheid en ging vroeg strijken. De opbrengst oversteeg het gemiddelde uit deze proef met een flink aandeel uien in de sortering 50-60mm. Beperkt aandeel grove uien. Ging vroeg strijken.
Opnieuw een hoog aandeel verkoopbare uien na bewaring. Geen schieters waargenomen tijdens de beoordeling. 

SV3557ND (Seminis):
Het aantal uien op het veld zakte onder de 60% van de zaaidichtheid. Dit ras vormde vrij makkelijk gewas en ging vroeg strijken. De opbrengst lag net boven het gemiddelde met ongeveer de helft van de opbrengst in de grove maatsorteringen. 
Kwam goed uit de bewaring met 91% gesorteerde uien in Q1. Weinig kalende uien en praktisch geen te zacht of doorgeschoten uien. 

Action (S&G Seeds):
Kende een zeer goede opkomst en standdichtheid. Groeide makkelijk en vormde snel een behoorlijk gewasvolume. Ging vroeg strijken.
Gaf een zeer hoge opbrengst maar met een beperkte aandeel grove uien. Het grootste aandeel in de opbrengst werd ingenomen door de 50-60mm sortering.
Action gaf de meest verkoopbare uien in deze proef en het minst aantal zachte uien na bewaring. 

Medaillon (S&G Seeds):
Leverde een gemiddelde opbrengst met een groot aandeel grove uien. Begon middellaat te strijken.
Kende weinig gewichtsverlies maar bijna een vierde van de uien waren kalend na bewaring. 

Motion (S&G Seeds):
Behoorlijke standdichtheid met een makkelijke gewasontwikkeling in de eerste teelthelft. Ging vroeg strijken en leverde een goede opbrengst met een gemiddelde maatsortering.
Weinig gewichtsverlies na bewaring. Had weinig kalende uien in deze proef. Groot percentage verkoopbare uien na bewaring.

Bonus (Takii):
Kende onder de moeilijke omstandigheden van deze proef een te beperkte opkomst. Vormde een beperkt gewasvolume en de bolvorming begon vrij vroeg. De opbrengst bleef ver onder het gemiddelde, met een groot aandeel grove uien.
Matig gewichtsverlies na bewaring maar slechte kwaliteit met veel kalende en te zachte uien. 

Medusa (Takii):
Kon wel behoorlijk vlot kiemen en haalde met 70% van de gezaaide hoeveelheid een goed plantaantal/ha. Vroege bolvorming maar een wat beperkter gewasvolume. Ging zeer vroeg strijken. Leverde de derde hoogste opbrengst uit deze proef met een groot aandeel grove uien.
Matig gewichtsverlies na bewaring maar slechte kwaliteit met veel kalende en te zachte uien. 

Hybelle (DG&S):
Met ongeveer de helft opkomst scoorde dit ras niet op standdichtheid. Kende wel een vlotte gewasontwikkeling en een vroege bolvorming. Gaf we de op één na hoogste opbrengst met een Zeer groot aandeel grove uien. Ging middellaat strijken.
Weinig gewaichtsverlies na bewaring en matige kwaliteit na bewaring met een vijfde kalende uien en 5,5% doorgeschoten uien.

Besluit
Op basis van opbrengst en maatsortering komen vooral Hybelle, Hysky, Aruba, Medusa en Hyway goed uit deze proef.

Ook Hypark, en Medaillon leveren een bovengemiddeld tonnage grove uien.

Rockito, Donna, Centro, SV3557ND en Motion hebben het na dit moeilijke seizoen nog behoorlijk goed gedaan.

Na bewaring blijft vooral Hyway en Hysky en in iets mindere mate Hybelle over.

 

Volledig rapport Rassenonderzoek gele zaaiuien voor industrie 2017

 

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

publicatiejaar2017
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Ajuin
Print

Aantal keer bekeken (11356)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x