X
GO

Actueel nieuws

Bataat gewasbescherming onkruiden 2017

Bataat gewasbescherming onkruiden 2017

Selectiviteit van herbiciden voor de onkruidbestrijding in bataat 2017

Auteur: Tack Annelien/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Openluchtteelt, Andere gewassen, bataat, Innovaties, bataat, Projecten, Leader, STANT, Thema, gewasbescherming, onkruiden, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Deze proef werd aangelegd om de selectiviteit van diverse onkruidbestrijdingsmiddelen in bataat (Ipomoea batatas) na te gaan.

Momenteel is in België geen enkele pesticide erkend in de teelt van bataat. Onkruid kan een probleem zijn in deze teelt. Daarom dat dan ook deze verkennende proef werd aangelegd.

 

Objecten
PM03/002, PM10/012, PM09/001, PM06/020, PM04/001, PM04/020 ,PM09/006

 

Resultaten
De onderstaande tabellen kunnen in het bijhorend verslag geraadpleegd worden:

  • Tabel: Selectiviteitsbeoordeling op 31/05/2017
  • Tabel: Selectiviteitsbeoordeling op 02/06/2017
  • Tabel: Selectiviteitsbeoordeling op 06/06/2017
  • Tabel: Selectiviteitsbeoordeling op 12/06/2017
  • Tabel: Selectiviteitsbeoordeling op 19/06/2017
  • Tabel: Selectiviteitsbeoordeling op 26/06/2017
  • Tabel: Opbrengstgegevens op 05/10/2017
  • Tabel: Sortering op 28/11/2017


Bespreking
Er werd geopteerd om één behandeling uit te voeren. De behandeling werd gezet van zodra zeker was dat de planten zich geworteld hadden in volle grond. Door het droge weer duurde dit langer dan gemiddeld: 14 dagen na planten werd de proefbehandeling toegepast. 

In volgende bespreking komen enkel de noemenswaardige fytotoxische verschijnselen aan bod.
Twee dagen na de proefbehandeling werd bij geen enkel object fytotoxiciteit waargenomen. 

Zes dagen na de proefbehandeling werd in 5 objecten duidelijk verkleuring, necrose of vervorming op het blad waargenomen. Deze 5 objecten worden hieronder verder in detail besproken.

Bij bepaalde andere objecten werd in heel lichte mate en op een heel beperkt aantal planten wat verkleuring, necrose of vervorming waargenomen maar of dit al dan niet veroorzaakt werd door de proefbehandeling valt te betwijfelen. Deze cijfers worden verder niet besproken.

1,5 l/ha PM10/012: 

Op 6/06/2017 (8 DAT A) hadden bepaalde bladeren van alle planten lichte pleksgewijzen geelverkleuringen. Ongeveer 1/5 van het totale bladoppervlak was aangetast.
Deze verkleuring was iets verminderd op 12/06/17 (14 DAT A) maar bepaalde vlekken waren overgegaan in necrotische plekjes. Nog een week later (20 DAT A) bleek de verkleuring nog iets verminderd te zijn en de necrose iets vermeerderd. Ook waren er nu tevens miniscule vervormingen te zien op ongeveer een derde van de bladeren. De verkleuringen, necorse en vervormingen groeiden er vrij snel uit en op 26/06/2017 (28 DAT A) was hier quasi niets meer van merkbaar. Hierna is de plant heel veel loof beginnen vormen waardoor beoordeling van het gewas niet meer relevant bleek te zijn. Bij oogst kon geen enkele vorm van fytotoxiciteit waargenomen worden. 

3 l/ha PM10/012: 

Op 6/06/2017 (8 DAT A) zagen we ook hier op alle planten geel-wit verkleuringen. Meer dan een derde van het totale bladoppervlak was aangetast. Op 12/06 (14 DAT A) waren de verkleuringen quasi onveranderd maar werd er ook op alle planten necrose waargenomen. Het betrof ongeveer 5% van het totale bladoppervlak. Een week later (20 DAT A) waren de verkleuringen en de necrose in heel lichte mate afgenomen maar zagen we ook bij deze dubbele dosis op alle planten vervormingen van het blad. De verkleuringen en vervormingen bleef men zien tot de laatste visuele beoordeling op 26/06/2017.(28 DAT A) Hierna was de plant heel veel loof beginnen vormen waardoor beoordeling van het gewas niet meer relevant bleek te zijn. Bij oogst kon geen enkele vorm van fytotoxiciteit waargenomen worden.

1 l/ha PM04/001:

Op 6/06/2017 (8 DAT A) zagen we dat ruim de helft van de planten necrose had op het blad. Ongeveer 8 % van het totale bladoppervlak was hierdoor aangetast. Ook stelden we op bijna alle planten vervormingen vast. Hier ging het om 12 % van het totale bladoppervlak. Zes dagen later (14 DAT A) bleek de groei toch iets achter te zitten in dit object. De planten hadden duidelijk wat stilgestaan en bleven wat achter in groei ten opzichte van het onbehandelde object. De necrose en de vervormingen bleken ongeveer onverminderd. 20 dagen na de behandeling (20 DAT A) was er wederom groei in de plant en was de necrose uitgegroeid. Ook de vervormingen waren verminderd, maar nog steeds duidelijk aanwezig. Zelfs op 26/06/2017 (28 DAT A) zagen we de vervormingen op het blad nog steeds. Hierna was de plant heel veel loof beginnen vormen waardoor beoordeling van het gewas niet meer relevant bleek te zijn. 
De opbrengst bleek hier ook iets lager te zijn. Statistisch kon dit uiteraard niet aangetoond worden. 

2 l/ha PM04/001:

Acht dagen na behandeling (8 DAT A) zagen we dat deze dubbele dosis van PM04/001 bij bijna alle planten necrose en vervormingen veroorzaakte. Ook bleef de groei achter: de bladeren bleven door de vervormingen wat gedrongen. Zes dagen later (14 DAT A) bleek de groei nog steeds duidelijk achter te zitten in dit object. De planten hadden duidelijk wat stilgestaan en bleven achter in groei ten opzichte van het onbehandelde object. Ook bleken de necrose en vervormingen ongeveer onverminderd. Zelfs op 19/06/2017 (20 DAT A) was op circa de helft van de planten nog steeds necrose waarneembaar, weliswaar in kleinere mate. Op alle planten was nog steeds vervorming van het blad te zien, maar in totale bladoppervlakte was dit nu toch verminderd. Bij de laatste beoordeling op 26/06/2017 (28 DAT A) was de groei weer aangetrokken en was er zo goed als geen verschil meer te zien ten opzichte van de onbehandelde planten. Enkel de vervormingen bleken nog steeds aanwezig te zijn op een verwaarloosbaar bladoppervlak. Hierna was de plant heel veel loof beginnen vormen waardoor beoordeling van het gewas niet meer relevant bleek te zijn. 
De opbrengst bleek hier ook iets lager te zijn. Statistisch kon dit uiteraard niet aangetoond worden. 
 
0.2 l/ha PM04/020:

In deze proef zagen we dat de dubbele dosis PM04/020 8 dagen na de proefbehandeling (8 DAT A) wat verkleuring en vervorming veroorzaakte. De verkleuringen en vervormingen bleven echter heel beperkt. 6 dagen later (14 DAT A) was nog een verwaarloosbaar restantje te zien van de necrose maar in feite waren alle tekenen van fytotoxiciteit er toen al zo goed als uitgegroeid. Op de latere beoordelingsdata was geen enkel verschil meer waarneembaar met de onbehandelde planten. Ook de oogst bleek vergelijkbaar met die van het onbehandelde object. 

 
Besluit
In deze proef en in de omstandigheden waarin de proef aanlag, vertonen vijf objecten in meer of mindere mate één of andere vorm van fytotoxiciteit: dit zijn 1,5 l/ha PM10/012 (PM10/012), 3 l/ha PM10/012, 1 l/ha PM04/001 (PM04/001), 2 l/ha PM04/001 en 0.2 l/ha PM04/020 (PM04/020). De overige objecten blijken in deze proef gewasveilig te zijn. 

Bij alle behandelingen zijn de fytotoxiciteitsverschijnselen op het blad echter maar van tijdelijke aard. De symptomen groeien er na verloop van tijd uit. Wel is het zo dat er bij de proefbehandelingen met PM04/001 (enkele en dubbele dosis) een vermoeden bestaat dat de plant toch een kleine remming kent waardoor de opbrengst iets lager ligt. Dit is slechts een indicatie en kan niet statistisch bevestigd worden omwille van het beperkt aantal herhalingen.
Bij de andere objecten met duidelijke fytotoxiciteitssymptomen op het blad is de opbrengst vergelijkbaar met het onbehandelde object. In deze objecten werd de plant niet geremd in zijn groei.

 

Volledig verslag Selectiviteit van herbiciden voor de onkruidbestrijding in bataat 2017


Samenwerking
Dit onderzoek kadert binnen het Leader-project ‘Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten!’ dat op 1 januari 2017 van start ging in het Leader-gebied Vlaamse Ardennen en loopt tot 30 juni 2019.

       

publicatiejaar2017
afdelingInnovaties
Teelt of thema
  • Bataat
Print

Aantal keer bekeken (8941)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x