X
GO

Actueel nieuws

Spruitkool bemesting bijbemesting stikstof 2017

Spruitkool bemesting bijbemesting stikstof 2017

Stikstofbemesting in spruitkool: demoproef 2017

Auteur: DE REYCKE LUC/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen, spruitkool, Thema, bemesting, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Deze stikstofbemestingsdemo heeft als doel na te gaan met welke bemesting de productie en kwaliteit van spruiten op peil gehouden kunnen worden tot aan de oogst. Verder worden ook de opbrengstverschillen bekeken.

 

 

Objecten
Object 1 onbehandeld: 0-bemesting
Object 2: geen teelt/0-bemesting - beplant
Object 3: Start 140 E N, Geen bijbemesting
Object 4: Start 140 E N, Bijbemesting met 1 x 40 E N - kas
Object 5: Start 140 E N, Bijbemesting met 40 E N - kas, Bijbemesting met 40 E N - kas
Object 6: Start 140 E N, Bijbemesting met 1 x 80 E met traagwerkende N - ureum
Object 7: Start 140 E N, Bijbemesting met 1 x 80 E met traagwerkende N - Sulfammo

 

Resultaten
De onderstaande tabellen kunnen in het bijhorend rapport geraadpleegd worden:

  • Tabel: Beoordeling gewas op 7/11/2017
  • Tabel: Resultaten opbrengst en bodemvoorraad stikstof op 7/11/2017


Bespreking en besluit
In deze demo werden in het najaar verschillende meststoffen en dosissen vergeleken. Bij de start van de proef was de bodemvoorraad in de 0-90-laag 50 E N. Het volledige perceel werd bemest met 25 ton per hectare stalmest waarvan er verwacht werd dat deze organische bemesting 55 E N zou vrijstellen in 2017. Er werd gekozen voor Sofia, een ras met een beperkte stikstofbehoefte. De basisbemesting kort voor het planten werd uitgevoerd met 95 E N met ammoniumnitraat. Twee objecten kregen deze basisbemesting niet, een ervan werd niet beplant om de mineralisatie te kunnen meten, het andere object werd beplant. Begin oktober werd bijbemest met 40 of 80 E N (zie tabel objecten). Er werd een productiebepaling gedaan op basis van de oogst van 20 planten, wat eerder beperkt is.

Enkele conclusies:

  • Natuurlijke mineralisatie valt niet te onderschatten. In het onbemeste en onbeplante object werd op 8 november 209 E stikstof gemeten waarvan 186 kg nitraatstikstof. Dit is een natuurlijke vrijstelling van 104 E stikstof op het groeiseizoen van de spruiten.

  • De hoogste reststikstof werd gemeten in het onbemeste object. De reststikstof in alle andere objecten was laag, ook al was de bijbemesting pas een maand voor de meting toegepast, zelfs met traagwerkende meststoffen. Ook ammonium werd maar in beperkte mate meer gemeten. In Vlaanderen is men verplicht om voor iedere bijbemesting in het najaar eerst een analyse van de grond te laten uitvoeren. Nogmaals wordt bewezen dat dit weinig of geen zin heeft om dit te doen in de teelt van spruitkool aangezien de spruitenplanten alle stikstof direct opnemen.

  • Bemesting zorgt voor extra productie. Vooral waar geen kunstmest toegepast werd is de productie laag. Alle in oktober bijbemeste objecten vertoonden een hogere productie dan het object waar enkel bij de start bemest werd, ook al was deze bemesting pas een maand voor de meting toegepast.

  • De kwaliteit van de spruiten (= kleur en geel blad) was beter in de bijbemeste objecten.
    De spruiten in het met ureum bijbemeste object waren het donkerst. De hoogste opbrengst werd behaald in het object bijbemest met Sulfammo.

 

Volledig rapport Spruitkool stikstof bijbemesting demo 2017

 

Samenwerking
Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij

  

publicatiejaar2017
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Spruitkool
Print

Aantal keer bekeken (3879)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x