X
GO

Actueel nieuws

Bloemkool gewasbescherming koolvlieg 2017

Bloemkool gewasbescherming koolvlieg 2017

Werkzaamheid van diverse plantbakbehandelingen en granulaten tegen koolvlieg in bloemkool 2017

Auteur: PCG openluchtteam/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen_OL, bloemkool_OL, Thema, gewasbescherming, plagen, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Niet-leden

Dit jaar lag op het PCG een proef aan waarbij de werkzaamheid werd nagegaan van diverse plantbakbehandelingen en granulaten tegen koolvlieg (Delia radicum) in bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis).

 

 

De kernvragen zijn:
 • Wat is de meest efficiënte solo plantbakbehandeling: Tracer, PM15/001 of Verimark?
 • Is er een meerwaarde van de combinatiebehandeling Tracer en Verimark? Zo ja, wat is de meest efficiënte combinatiemethode?
 • Is er een meerwaarde van granulaat bij plant bovenop de plantbakbehandeling met Tracer?
 • Is er een meerwaarde van een bladbehandeling met Benevia na plant bovenop de plantbakbehandeling met Tracer?
 • Kunnen we door af te dekken met Howicover 38 aantasting door koolvlieg vermijden?

 

Objecten

Object

Handelsnaam

Conc.

Form.

Actieve stof

Dosis per ha

Toep. code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Howicover 38

2

Onbehandeld

 

 

 

 

 

 

 

3

Tracer

480.0

g/l

SC

spinosad

12

ml/1000 planten

A

4

Verimark

200.0

g/l

SC

cyantraniliprole

15

ml/1000 planten

A

5

PM15/001

 

 

 

 

 

 

A

6

Tracer

480.0

g/l

SC

spinosad

12

ml/1000 planten

A

6

Verimark

200.0

g/l

SC

cyantraniliprole

15

ml/1000 planten

A

7

Tracer

480.0

g/l

SC

spinosad

12

ml/1000 planten

A

7

Verimark

200.0

g/l

SC

cyantraniliprole

15

ml/1000 planten

B

8

Verimark

200.0

g/l

SC

cyantraniliprole

15

ml/1000 planten

A

8

Tracer

480.0

g/l

SC

spinosad

20

ml/1000 planten

D

9

Tracer

480.0

g/l

SC

spinosad

12

ml/1000 planten

A

9

PM10/002

 

 

 

 

 

 

C

10

Tracer

480.0

g/l

SC

spinosad

12

ml/1000 planten

A

10

PM10/001

 

 

 

 

 

 

C

11

Tracer

480.0

g/l

SC

spinosad

12

ml/1000 planten

A

11

PM17/003

 

 

 

 

 

 

C

12

Tracer

480.0

g/l

SC

spinosad

12

ml/1000 planten

A

12

Benevia

100.00

g/l

OD

cyantraniliprole

0.75

l/ha

E

A

plantbakbehandeling na afleveren van de planten

B

plantbakbehandeling net voor plant

C

granulaatbehandeling bij plant

D

aangieten na plant

E

bladbehandeling 3 weken na plantBeoordelingsmethode
Om de selectiviteit van de middelen na te gaan werd gecontroleerd of er bij de behandelde objecten groeiachterstand, verkleuringen, vergroeiingen of necrose aanwezig was op het gewas ten opzichte van het onbehandelde object.

Bij de veldbeoordelingen werd het aantal visueel aangetaste planten door koolvlieg, het aantal weggevallen planten door koolvlieg, het aantal weggevallen planten door een andere oorzaak en het aantal gezonde planten geteld, op 36 planten per plot.

Op 2 oogsttijdstippen werd de opbrengst en kwaliteit bepaald op 18 planten per plot (een halve plot per oogsttijdstip). Per oogsttijdstip werden alle 18 planten geoogst. Oogstbare planten werden verdeeld in 4 klasses: aa (hoge kwaliteit), a (medium kwaliteit), ab (lage kwaliteit), b (niet verkoopbaar). Stukgewicht (in gram) en kooldiameter (in cm) van deze oogstbare planten werd bepaald. Totale opbrengst en verkoopbare opbrengst (= klasse aa + a + ab) (in ton/ha) werd berekend.

Op het einde van de teelt werden per plot 10 bloemkoolwortels beoordeeld op schade van de koolvlieg volgens 4 klasses: klasse 0 (geen aantasting), klasse 1 (lichte tot matige aantasting), klasse 2 (matige tot zware aantasting), klasse 3 (zeer zware aantasting).


Aantastingsgraad van de wortels bij oogst


Resultaten
De onderstaande tabellen kunnen in het bijhorend verslag geraadpleegd worden:

 • Wegval op 29/05/2017: % dode planten (ander dan koolvlieg), % dode planten (door koolvlieg), % aangetaste planten (door koolvlieg), % gezonde planten
 • Wegval op 21/06/2017: % dode planten (ander dan koolvlieg), % dode planten (door koolvlieg), % aangetaste planten (door koolvlieg), % gezonde planten
 • Wegval op 10/07/2017: % dode planten (ander dan koolvlieg), % dode planten (door koolvlieg), % aangetaste planten (door koolvlieg), % gezonde planten
 • Wortelbeoordeling op 27/07/2017: % klasse 0 (geen aantasting), % klasse 1 (lichte tot matige aantasting), % klasse 2 (matige tot zware aantasting) en % klasse 3 (zeer zware aantasting)
 • Opbrengst op 12/07/2017 en 20/07/2017: totale en verkoopbare opbrengst in ton/ha
 • Opbrengst op 12/07/2017 en 20/07/2017: gemiddeld stukgewicht (in gram) en gemiddelde kooldiameter (in cm)
 • Oogst- en kwaliteitsgegevens op 12/07/2017: % niet oogstbaar, % aa (hoge kwaliteit), % a (medium kwaliteit), % ab (lage kwaliteit), % b (niet verkoopbaar)
 • Oogst- en kwaliteitsgegevens op 20/07/2017: % niet oogstbaar, % aa (hoge kwaliteit), % a (medium kwaliteit), % ab (lage kwaliteit), % b (niet verkoopbaar)


Bespreking
Tijdens de groei werd wegval door koolvlieg beoordeeld. Vanaf 29/05/2017 werd schade door koolvlieg waargenomen (4 weken na plant): 63% van de onbehandelde waren aangetast door koolvlieg. Op 21/06/2017 (7 weken na plant) waren 24% van de onbehandelde afgestorven door koolvlieg. De aantasting door koolvlieg was behoorlijk hoog. Er werd vrij laat en na de grootste koolvliegdruk geplant. Alle behandelingen konden de aantasting doen dalen en de opbrengst en kwaliteit doen stijgen. Er werd geen verschil waargenomen in koolvliegschade op de bloemkoolwortels van de overlevende planten. Er werd geen fytotoxiciteit waargenomen in deze proef. Tussen de herhalingen werd veel variatie vastgesteld, zowel in schadebeoordeling op het veld als in opbrengstbeoordeling bij oogst. Deze proef wordt daarom herhaald in 2018.

De kernvragen zijn:

 • Wat is de meest efficiënte solo plantbakbehandeling: Tracer, PM15/001 of Verimark (object 3, 4 of 5)?
  Tussen deze solo plantbakbehandelingen werd geen significant verschil waargenomen in wegval. Ook in opbrengst en kwaliteit werd geen significant verschil waargenomen. Alle plantbakbehandelingen konden aantasting door koolvlieg reduceren en waren dus efficiënt.

 • Is er een meerwaarde van de combinatiebehandeling Tracer en Verimark (object 6 t.o.v. object 3 en 4)? Zo ja, wat is de meest efficiënte combinatiemethode (object 6, 7 of 8)?
  In deze proef werd geen meerwaarde vastgesteld van de combinatiebehandeling t.o.v. de solo behandelingen met Tracer en Verimark. De meest efficiënte combinatiemethode kan hierdoor niet achterhaald worden.

 • Is er een meerwaarde van granulaat bij plant bovenop de plantbakbehandeling met Tracer (object 9, 10 en 11 t.o.v. object 3)?
  In deze proef werd geen meerwaarde vastgesteld van de verschillende granulaatbehandelingen bovenop de plantbakbehandeling met Tracer. De plantbakbehandeling was voldoende om wegval te voorkomen. Het meest efficiënte granulaat kan hierdoor niet achterhaald worden.

 • Is er een meerwaarde van een bladbehandeling met Benevia na plant bovenop de plantbakbehandeling met Tracer (object 12 t.o.v. object 3)?
  In deze proef werd geen meerwaarde vastgesteld van een extra bladbehandeling met Benevia bovenop de plantbakbehandeling met Tracer. De plantbakbehandeling was voldoende om aantasting te voorkomen.
  In cijfers zien we dat de verkoopbare opbrengst van de met Benevia behandelde bloemkolen bij de 1ste oogst hoger was dan die van Tracer plantbak solo. Het lijkt erop dat Benevia een oogstvervroeging veroorzaakt in deze proef.

 • Kunnen we door af te dekken met Howicover 38 aantasting door koolvlieg vermijden (object 1 vs. object 2)?

Deze proef maakt duidelijk dat afdekken met Howicover 38 als fysische barrière de koolvlieg belemmert om schade te veroorzaken. Wegval door koolvlieg was significant lager dan in het onbehandelde. Opbrengst en gemiddeld stukgewicht was bij de 1ste oogst een stuk lager dan die van de behandelde en onafgedekte objecten. Bij de 2de oogst was dit verschil minder duidelijk. Door af te dekken wordt de groei en ontwikkeling van de planten beïnvloed. De bladeren van de bloemkolen in deze proef waren meer opgericht en minder volumineus en de koolontwikkeling werd wat vertraagd. Afdekken gebeurde direct na plant op 3/05/17. Op 21/06/17 werd het afdekmateriaal verwijderd: de koolvliegpiek was voorbij en de bloemkoolwortels waren voldoende ontwikkeld en weerbaar.


Besluit
Uit deze proef - die vrij laat en na de grootste koolvliegdruk geplant werd - besluiten we dat een enkelvoudige plantbakbehandeling met Tracer, PM15/001 of Verimark efficiënt is tegen koolvlieg: wegval wordt vermeden en opbrengst wordt gevrijwaard. Er is geen meerwaarde van volgende tweeledige behandelingen: de combinatie van de plantbakbehandelingen Tracer en Verimark, de combinatie van plantbak Tracer met een granulaat bij plant of een bladbehandeling tijdens de teelt.

Deze proef maakt duidelijk dat afdekken met Howicover 38 de koolvlieg belemmert om schade te veroorzaken maar de oogst verlaat.

In deze proef werd veel variatie vastgesteld en zal daarom herhaald worden in 2018.

 

Volledig rapport Werkzaamheid van diverse plantbakbehandelingen en granulaten tegen koolvlieg in bloemkool 2017

 

Samenwerking
Deze proef werd aangelegd in het kader van de waarnemings- en waarschuwingsdienst in de groenteteelt.

publicatiejaar2017
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
 • Bloemkool
Print

Aantal keer bekeken (13730)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x