X
GO

Actueel nieuws

Bloemkool bemesting startfosfor demo 2016

Bloemkool bemesting startfosfor demo 2016

Bemesting startfosfor in bloemkool: demo op proefplatform Ardooie 2016

Auteur: DE REYCKE LUC/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen, bloemkool, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, BONU, Thema, bemesting, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Het PCG had op het bloemkoolplatform georganiseerd door de Vlaamse Overheid, Dep. L&V twee bemestingsdemo’s, een eerste rond stikstofbemesting en een tweede rond het gebruik van startmeststoffen. Beide demo’s werden aangeplant op 9 juli 2016 met het ras Giewont (Seminis). Om de verschillen duidelijk te kunnen aantonen gebeurde de bemesting volledig met kunstmest zonder inzet van dierlijke mest. 


Objecten
In deze demo werden verschillende toepassingen van startmeststoffen aangelegd, namelijk de inzet van ammoniumpolyfosfaat APP (10-34-0) enerzijds aan de plantvoet (2 ml/plant in 100 ml water) en anderzijds op de plantbak (2 l/are), een plantvoetbehandeling met Novatec Solub (21-0-0), toegepast aan 2 g/plant in 100 ml water en ter vergelijking een object waarin 45 E P2O5 met tripelsuperfosfaat werd gegeven en een onbemest object. 

 

 
Tripelsuperfosfaat 46-0-0

    
Novatec Solub	21-0-0

 
Ammoniumpolyfosfaat 10-34-0

  Foto: Tripelsuperfosfaat 46-0-0   Foto: Novatec Solub 21-0-0
  Foto: Ammoniumpolyfosfaat 10-34-0

 

Resultaten
De onderstaande tabellen kunnen in het bijhorend rapport geraadpleegd worden:

  • Tabel: Gewasbeoordeling en stikstofresidu 0-90cm (21/09/2016).

 

Bespreking en besluit
Er is weinig ervaring met het gebruik van startmeststoffen in de teelt van bloemkool. De resultaten in het verleden waren wisselend, soms positief, soms negatief.

 

In de demo in Ardooie was wel een duidelijk verschil te zien. Waar de plantbakbehandeling met APP heel snel resultaten toonde (zie figuren 1 en 2) werd minder dan 1 E P2O5 toegediend en was het gewas bij de oogst beduidend kleiner dan de objecten waar de plantvoetbehandeling met APP en in iets mindere mate met Novatec Solub werd toegediend. Het gewas in het object waar geen startfosfor werd gegeven was eveneens kleiner, net zoals dat waar 45 E P2O5 met tripsuperfosfaat werd toegediend. De objecten met startmeststof haalden een lager stikstofresidu dan het object zonder startfosfor.

 
Figuur 1 : APP plantbakbehandeling (links), APP puntbehandeling bij planten (rechts), foto genomen op 20/07/2016.

    
Figuur 2: bloemkool vooraan foto = object 4 (plantbakbehandeling). Duidelijk groter en donkerder. Foto genomen op 20/07/2016.

 
  Figuur 1 : APP plantbakbehandeling (links), APP puntbehandeling bij planten (rechts), foto genomen op 20/07/2016
  Figuur 2: bloemkool vooraan foto = object 4 (plantbakbehandeling). Duidelijk groter en donkerder. Foto genomen op 20/07/2016
 


Volledig rapport Bemesting startfosfor in bloemkool: demo op proefplatform Ardooie 2016

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. De proef kadert binnen het demonstratieproject ‘Oplossingen voor bodemvruchtbaarheid en nutriëntenverlies aan de hand van risicoanalyse op groentebedrijven’.

publicatiejaar2016
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Bloemkool
Print

Aantal keer bekeken (2461)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x