X
GO

Actueel nieuws

Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017

Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017

Efficiëntie van middelen voor de bestrijding van valse meeldauw in basilicum 2017

Auteur: Cap Nathalie/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Kruiden, basilicum_KR, Thema, gewasbescherming, onkruiden, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie van middelen voor bestrijding van valse meeldauw (Peronospora belbahrii / PEROBE) in basilicum (Ocimum basilicum / OCIBA) na te gaan.

 

 

Objecten
De tabel kan in het bijhorend rapport geraadpleegd worden.

 

Beoordelingsmethode
Design en analyse PP 1/152(4) - Design and analysis of efficacy evaluation trials

Om de efficiëntie van de middelen voor de bestrijding van valse meeldauw in basilicum te beoordelen werd, bij lage druk, het aantal aangetaste planten geteld op 3 lopende meter per plot. Bij hoge druk werd het percentage aangetaste planten per plot geschat.

 

Statistische analyse
Indien de waarden niet homogeen verdeeld waren, werd een transformatie uitgevoerd. Daarna gebeurde een variantie-analyse op de gemiddelden. Als hier significante verschillen (α=0.05) werden gevonden, dan werd een post-hoc Tukey test uitgevoerd om de verschillen tussen de gemiddelden aan te tonen.


Resultaten
De onderstaande tabel kan in het bijhorend rapport geraadpleegd worden:

 

  • Tabel 3: Beoordeling valse meeldauw op 11/08/2017 (7 DAT D), 17/08/2017 (13 DAT D) en 24/08/2017 (20 DAT D)

 

 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 1

    
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 2

    
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 3


  Object 1: Onbehandeld   Object 2: Fubol Gold   Object 3: Revus  
             
 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 4

 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 5

 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 6

 
  Object 4: PM02/006
  Object 5: Paraat
  Object 6: PM03/015
 
             
 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 7

 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 8

 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 9

 
  Object 7: Fenomenal
  Object 8: PM13/006
  Object 9: PM16/014
 
             
 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 10

 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 11

 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 12

 
  Object 10: PM05/004
  Object 11: PM17/012
  Object 12: Paraat en Fubol Gold
 
             
 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 13

 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 14

 
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2017: Object 15

 
  Object 13: PM16/014 en Paraat
  Object 14: Revus en Fubol Gold
  Object 15: PM17/011
 


Validiteit van de resultaten
De proef werd uitgevoerd volgens de beschrijving in het protocol. De resultaten zijn geldig.

 

Bespreking
Op het beoordelingstijdstip 7 dagen na de laatste proefbehandeling, wanneer de basilicum oogstklaar was, werd een goede efficiëntie tegen valse meeldauw vastgesteld in de objecten behandeld met 2.5 kg/ha Fubol Gold, 2.5 kg/ha Fenomenal, 2.5 kg/ha PM05/004, 2.5 kg/ha PM17/011 en de combinaties met Fubol Gold, nl. 2.5 kg/ha Fubol Gold + 0.4 kg/ha Paraat en 2.5 kg/ha Fubol Gold + 0.6 l/ha Revus. Op dit tijdstip kon in de objecten behandeld met 1 l/ha PM02/006 en 3 l/ha PM03/015 geen reductie van het % aangetaste planten door valse meeldauw waargenomen worden in vergelijking met het onbehandelde.

Op het beoordelingstijdstip 14 dagen na de laatste proefbehandeling was er een zware aantasting van valse meeldauw en konden er duidelijke verschillen in efficiëntie waargenomen worden. Op dit tijdstip stond de basilicum bijna in bloei en werd de beste efficiëntie tegen valse meeldauw bekomen met de solo toepassing van 2.5 kg/ha Fubol Gold en de combinaties met 2.5 kg/ha Fubol Gold, nl 2.5 kg/ha Fubol Gold + 0.4 kg/ha Paraat en 2.5 kg/ha Fubol Gold + 0.6 l/ha Revus.

Een goede efficiëntie werd ook waargenomen in de objecten behandeld met 2.5 kg/ha PM17/011 en 2.5 kg/ha PM05/004. De aantasting in deze objecten was statistisch niet verschillend van deze in het object behandeld met 2.5 kg/ha Fubol Gold. Een behoorlijke, maar significant minder goede efficiëntie dan 2.5 kg/ha Fubol Gold werd bekomen in de objecten behandeld met 2.5 kg/ha Fenomenal, 3.2 l/ha PM16/014, 3.2 kg/ha PM16/014 + 0.4 kg/ha Paraat, 0.6 l/ha Revus en 0.7 l/ha PM13/006. In de objecten behandeld met 3 l/ha PM03/015, 2.5 l/ha PM17/012, 1 l/ha PM02/006 en 0.4 kg/ha Paraat werd geen significante reductie bekomen van valse meeldauw in vergelijking met het onbehandelde object.

 

Besluit
In deze proef was er een goede aantasting van valse meeldauw. 2.5 kg/ha Fubol Gold (mancozeb + metalaxyl-m) en de combinaties met 2.5 kg/ha Fubol gold nl. 2.5 kg/ha Fubol Gold + 0.4 kg/ha Paraat (dimethomorf) en 2.5 kg/ha Fubol Gold + 0.6 l/ha Revus (mandipropamid) geven in deze proef de beste efficiëntie voor de bestrijding van valse meeldauw. Ook in de objecten behandeld met 2.5 kg/ha PM17/011 en 2.5 kg/ha PM05/004 wordt een goede efficiëntie tegen valse meeldauw waargenomen, gelijkaardig aan de efficiëntie van 2.5 kg/ha Fubol Gold.

Een behoorlijke efficiëntie, maar significant minder goed dan 2.5 kg/ha Fubol Gold wordt waargenomen in de objecten behandeld met 2.5 kg/ha Fenomenal (fenamidone + fosethyl), 3.2 l/ha PM16/014, 3.2 l/ha PM16/014 + 0.4 kg/ha Paraat, 0.6 l/ha Revus en 0.7 l/ha PM13/006.
De behandelingen met 3 l/ha PM03/015, 2.5 l/ha PM17/012, 1 l/ha PM02/006 en 0.4 kg/ha Paraat (dimethomorf) toegepast solo, zijn duidelijk minder efficiënt voor de bestrijding van valse meeldauw. In deze objecten wordt geen significante reductie van valse meeldauw waargenomen in vergelijking met het onbehandelde object. 


Verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke

De kwaliteitsverantwoordelijke verklaart dat dit onderzoek werd uitgevoerd volgens de kwaliteitsborgingspunten vastgelegd in het intern kwaliteitssysteem van het PCG.

 

Volledig rapport Efficiëntie van middelen voor de bestrijding van valse meeldauw in basilicum 2017

 

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij.

publicatiejaar2017
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Basilicum
Print

Aantal keer bekeken (7572)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x