X
GO

Actueel nieuws

Plantuien rassen verwerkende industrie 2017

Plantuien rassen verwerkende industrie 2017

Plantuien rassenproef voor de verwerkende industrie 2017

Auteur: Winnepeninckx Robrecht/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Openluchtteelt, Uien, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Een vroege productie met een vlot afrijpend gewas dat liefst veel opmaatse uien levert zijn naast een redelijke bewaarbaarheid de belangrijkste aandachtspunten voor het aanleveren van plantuien naar de verwerkende industrie.

 

 

Objecten
Centurion (Bejo (G&S)), Contado (Hazera), Corrado (Hazera), Cupido  (Hazera), Forum (Bejo (G&S)), Goblin (Enza), Jagro (Bejo (G&S)), Jetset (Bejo (G&S)), Lombardi (Enza), Sturon (Hazera), Troy (Bejo (G&S)), Setton (Syngenta).

Resultaten
De onderstaande tabellen kunnen in het bijhorend rapport geraadpleegd worden:

  • Tabel: Beoordeling standdichtheid, strijken en afrijping
  • Tabel: Opbrengstbeoordeling
  • Tabel: Beoordeling na bewaring

 

Grafiek plantuien rassen verwerkende industrie 2017: Maatsortering

Grafiek plantuien rassen verwerkende industrie 2017: Maatsortering

Grafiek plantuien rassen verwerkende industrie 2017: Beoordeling na bewaring

Grafiek plantuien rassen verwerkende industrie 2017: Beoordeling na bewaring

Validiteit van de resultaten
Deze rassenproef kende een vrij goede opkomst. Het groeiseizoen werd gekenmerkt door lange droge periodes. Hierdoor verliep de gewasontwikkeling bijzonder traag en was de tripsaantasting moeilijk onder controle te houden. Er kon niet beregend worden omwille van een irrigatieverbod. Algemeen werden in de ruime teeltregio geen hoge opbrengsten gehaald. Ook de maatsortering was ondermaats. Toch slaagden enkele rassen er onder deze omstandigheden in om een behoorlijke productie te halen.

Bespreking
Centurion (DG&S):
Haalde een hoge opbrengst met een fijne maatsortering.
Bleek goed te bewaren met een beperkt gewichtsverlies en een groot aandeel gezonde uien.
Ging middellaat strijken en rijpte vlot af.

Contado (Hazera): 
De opbrengst bleef net onder het gemiddelde uit deze proef. De maatsortering was fijn, met 34% opmaatse uien (+60mm).
Weinig verlies na bewaring, maar de bruikbare uien bevatten begin december wel een groot deel kalende uien.
Ging middellaat strijken en rijpte vlot af.

Corrado (Hazera:
Gaf een gemiddelde opbrengst maar met het laagste aandeel opmaatse uien uit deze proef.
Kwam goed uit de bewaring met het hoogste aandeel gezonde uien en een klein deel niet vermarktbare uien.
Ging zeer traag strijken maar rijpte toch snel af op het veld.
Hoge standdichtheid

Cupido (Hazera): 
Gaf een gemiddelde opbrengst in een fijne maatsortering. Kwam vrij goed uit de bewaring begin december met een gemiddeld aandeel niet vermarktbare uien.
Ging middellaat strijken.

Forum (DG&S):
Dit was het meest productieve ras uit deze proef. Haalde, samen met Jagro, het hoogste aandeel opmaatse uien. 
Bleek minder geschikt om te bewaren: verloor begin december al 15 procent gewicht en het aandeel niet vermarktbare uien lag hoog. Een deel rotte uien en een deel te zachte uien waren hier verantwoordelijk voor. Bovendien bevatten de bruikbare uien op dat ogenblik een groot deel kalende uien.
Forum ging zeer vroeg strijken en rijpte vlot af.
Lage standdichtheid in deze proef

Goblin (Enza):
Gaf, samen met Lombardi, de laagste opbrengst uit deze proef. Het procentueel aandeel bovenmaatse uien was wel goed.
Goblin verloor wel vrij veel gewicht tijdens de bewaring maar het aandeel niet vermarktbare uien bleef laag.

Jagro (DG&S):
Een groot aandeel bovenmaatse uien zorgde voor de op een na hoogste opbrengst uit deze proef.
Bij de controle begin december werd een groot deel doorgeschoten uien uitgesorteerd. Hierdoor lag het aandeel niet-bruikbare uien te hoog. De verkoopbare uien bestonden op dat moment voor ongeveer de helft uit kalende uien.
Ging middelvroeg strijken en rijpte vlot af.
Lage standdichtheid.

Jetset (DG&S):
Haalde een gemiddelde opbrengst en leverde veel fijne uien aan.
Kwam vrij goed uit de houdbaarheidstest met een klein deel afval. De verkoopbare uien bestonden op dat ogenblik voor de helft uit kalende uien.
Begon vroeg te strijken en rijpte vlot af.

Lombardi (Enza):
Gaf, samen met Goblin, de laagste productie in deze proef. Te beperkt aandeel bovenmaatse uien.
Gemiddeld gewichtsverlies en klein aandeel afval na bewaring.
Ging vroeg strijken en rijpte vlot af.
Hoge standdichtheid.

Sturon (Hazera): 
Gaf een matige opbrengst die net onder het gemiddelde lag met een gemiddeld aandeel uien in de grove sorteringen.
Bleek niet goed te bewaren: verloor snel gewicht en er moest bijna één vijfde uien uitgesorteerd worden. Een te laag percentage gezonde uien en teveel rotte uien typeerden dit ras begin december.
Begon laat te strijken, maar rijpte toch vlot af.
Lage standdichtheid.

Troy (DG&S):
Haalde met 33 ton een gemiddelde opbrengst in deze proef. Ook de maatverdeling kwam uit op gemiddelde cijfers.
Verloor vrij veel gewicht tijdens de bewaring en een behoorlijk deel van de uien waren doorgegroeid.
Begon middelvroeg te vallen en rijpte traag af.

Setton (S&G): 
Kwam met een gemiddelde opbrengst en een te fijne maatsortering uit deze proef.
Bleek, net zoals vorig jaar, goed te bewaren. Er was weinig gewichtsverlies en het aandeel gezonde uien was het op één na hoogste uit deze proef. Dit deel werd nog aangevuld met een deel kalende uien waardoor er na bewaring nog zeer veel bruikbare uien overbleven.
Ging laat strijken en rijpte eerder traag af.

Besluit
Voor directe verwerking komen vooral Forum en Jagro goed uit deze proef. Deze rassen hebben onder de zeer droge omstandigheden van 2017 nog vrij goed kunnen doorgroeien. Ze leveren een groot aandeel opmaatse uien maar beide zijn niet lang te bewaren en vertonen kort na oogst al een groot deel kalende uien. Bovendien geeft Jagro al veel doorgeschoten uien na korte bewaring.
De best bewaarbare rassen zijn Corrado, Setton en Centurion, waarmee de resultaten van de bewaring uit 2016 bevestigd worden.

 

Volledig verslag Plantuien rassenproef voor de verwerkende industrie 2017

 

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.


publicatiejaar2017
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Ajuin
Print

Aantal keer bekeken (11828)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x