X
GO

Actueel nieuws

Dille gewasbescherming onkruiden openlucht 2017

Dille gewasbescherming onkruiden openlucht 2017

Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille (Anethum graveolens / AFEGR) 2017

Auteur: Cap Nathalie/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Thema, gewasbescherming, onkruiden, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Deze proef werd opgezet om de selectiviteit van verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen in dille (Anethum graveolens / AFEGR) na te gaan. Verschillende herbiciden en combinaties van herbiciden, toegepast na zaai, voor-opkomst van de dille, worden vergeleken met een referentie schema: 0.35 l/ha Linuron 500 SC + 1.5 l/ha Stomp aqua + 0.1 l/ha Centium. Ook na opkomst van de dille werden enkele herbiciden of combinaties van herbiciden uitgetest qua selectiviteit. Deze werden 2 maal toegepast, in het 2- en het 4-bladstadium van de dille.

 

Objecten

Object

Handelsnaam

Concentratie

Form.

Actieve stof

Dosis per ha

Toep. code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Linuron 500 SC

500.0

g/l

SC

linuron

0.350

l

A

1

Stomp aqua

455.0

g/l

CS

pendimethalin

1.500

l

A

1

Centium 36 CS

360.0

g/l

CS

clomazon

0.100

l

A

2

PM09/001

 

 

 

 

0.500

l

A

3

PM09/001

 

 

 

 

1.000

l

A

4

Challenge

600.0

g/l

SC

aclonifen

1.000

l

A

5

Challenge

600.0

g/l

SC

aclonifen

1.500

l

A

6

Centium 36 CS

360.0

g/l

CS

clomazon

0.100

l

A

6

Challenge

600.0

g/l

SC

aclonifen

1.500

l

A

6

PM09/001

 

 

 

 

0.500

l

A

7

PM17/004

 

 

 

 

1.800

kg

A

7

Stomp aqua

455.0

g/l

CS

pendimethalin

1.500

l

A

8

Stomp aqua

455.0

g/l

CS

pendimethalin

1.500

l

A

8

Centium 36 CS

360.0

g/l

CS

clomazon

0.100

l

A

8

PM13/007

 

 

 

 

0.200

l

BC

9

Stomp aqua

455.0

g/l

CS

pendimethalin

1.500

l

A

9

Centium 36 CS

360.0

g/l

CS

clomazon

0.100

l

A

9

PM13/007

 

 

 

 

0.400

l

BC

10

Stomp aqua

455.0

g/l

CS

pendimethalin

1.500

l

A

10

Centium 36 CS

360.0

g/l

CS

clomazon

0.100

l

A

10

PM16/018

 

 

 

 

0.500

l

BC

11

Stomp aqua

455.0

g/l

CS

pendimethalin

1.500

l

A

11

Centium 36 CS

360.0

g/l

CS

clomazon

0.100

l

A

11

PM16/018

 

 

 

 

1.000

l

BC

12

Stomp aqua

455.0

g/l

CS

pendimethalin

1.500

l

A

12

Centium 36 CS

360.0

g/l

CS

clomazon

0.100

l

A

12

PM13/007

 

 

 

 

0.200

l

BC

12

PM16/018

 

 

 

 

0.500

l

BC

12

PM05/008 B

 

 

 

 

0.500

l

BC

13

Stomp aqua

455.0

g/l

CS

pendimethalin

1.500

l

A

13

Centium 36 CS

360.0

g/l

CS

clomazon

0.100

l

A

13

PM09/001

 

 

 

 

0.250

l

B

13

PM09/001

 

 

 

 

0.500

l

C

14

Stomp aqua

455.0

g/l

CS

pendimethalin

1.500

l

A

14

Centium 36 CS

360.0

g/l

CS

clomazon

0.100

l

A

14

Lentagran 45 WP

45.0

%

WP

pyridaat

0.500

kg

BCBehandelingsmethode
De uitgebreide tabel kan in  het bijhorend rapport geraadpleegd worden.


Beoordelingsmethode
EPPO-richtlijn
Design en analyse PP 1/135(4) - Phytotoxicity assessment
Uitvoering en beoordeling PP 1/089(3) - Guideline for the efficacy evaluation of herbicides on weeds in leafy and brassica vegetables

Voor de selectiviteitsbeoordeling werden algemene fytotox, achterstand in groei, uitval, verkleuring, necrose, vervormingen en groeikracht beoordeeld indien aanwezig.

Bij oogst werd per plot 1,728 m² geoogst waarvan het gewicht werd bepaald.


Statistische analyse
Statistische verwerking van de ruwe data gebeurde m.b.v. softwarepakket Statistica. Als de residuen niet homogeen verdeeld waren, werd een transformatie uitgevoerd en vervolgens werden de voorwaarden voor ANOVA gecontroleerd. Nadien werd – indien aan de voorwaarden was voldaan – voor deze parameters een ANOVA uitgevoerd. Indien er significante verschillen waren (α < 0.05), werd een post-hoc Tukey test uitgevoerd om significante verschillen tussen de gemiddelden te vinden.


Resultaten
De onderstaande tabellen kunnen in het bijhorend rapport geraadpleegd worden:

  • Tabel: Beoordeling selectiviteit op 28/06/2017 (9 DAT A) en 14/07/2017 (7 DAT B)
  • Tabel: Beoordeling selectiviteit op 20/07/2017 (6 DAT C), 02/08/2017 (19 DAT C) en opbrengstbeoordeling op 04/08/2017 (21 DAT C)

 

 
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 1

    
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 2

    
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 3

    
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 4

  Object 1   Object 2   Object 3   Object 4
               
 
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 5

 
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 6

 
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 7

 
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 8

  Object 5   Object 6   Object 7   Object 8
               
 
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 9

 
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 10

 
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 11

 
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 12

  Object 8   Object 9   Object 10   Object 11
               
 
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 13

 
Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille: Object 14

       
  Object 13   Object 14        

 


Validiteit van de resultaten
De proef werd uitgevoerd volgens de beschrijving in het protocol. Het zaad van de dille was heel moeilijk uniform uit te zaaien waardoor de dille ongelijk uitgezaaid werd. De resultaten zijn geldig.


Bespreking
Bij de opkomstbeoordeling werden geen significante verschillen in opkomst waargenomen tussen de verschillende objecten. Cijfermatig waren er verschillen in opkomst waar te nemen, maar de minder goede opkomst in sommige objecten was te wijten aan een ongelijke zaai van de dille.

Op de beoordelingstijdstippen 7 DAT B, 6 DAT C en 19 DAT C werden op het veld verschillen in groeikracht waargenomen tussen de verschillende objecten maar deze verschillen waren niet statistisch significant en zijn ook te wijten aan de ongelijk zaai van de dille en de daarmee gepaard gaande dunnere gewasstand in sommige objecten.

Op de beoordelingstijdstippen 7 DAT B en 6 DAT C werd geelverkleuring van de dilleplantjes waargenomen in de objecten waar 1 l/ha PM16/018 of de combinatie van 0.2 l/ha PM13/007 + 0.5 l/ha PM16/018 + 0.5 l/ha PM05/008 toegepast werd in het 2- en 4-bladstadium van de dille. Deze geelverkleuring werd waargenomen op respectievelijk 100 en 52 % van de planten. Ook in het object waar de combinatie 0.1 l/ha Centium + 1.5 l/ha Challenge + 0.5 l/ha PM09/001 toegepast werd na zaai, werd een witgeel verkleuring waargenomen op 27 % van de dilleplantjes.

Bij de beoordeling kort voor de oogst kon er in geen enkel object nog verkleuring waargenomen worden.
Bij de oogst werden geen significante verschillen waargenomen in opbrengst. De geteste onkruidbestrijdingsmiddelen zijn veilig voor dille.

Besluit
In deze proef werden verschillende herbiciden en combinaties van herbiciden, toegepast na zaai, voor-opkomst van de dille, vergeleken met een referentie schema: 0.35 l/ha Linuron 500 SC (linuron) + 1.5 l/ha Stomp aqua (pendimethalin) + 0.1 l/ha Centium (clomazon). PM09/001, toegepast aan 0.5 en 1 l/ha en Challenge (aclonifen), toegepast aan 1 en 1.5 l/ha, zijn selectief voor dille. Op het veld worden geen significante fytotox symptomen waargenomen in deze objecten en ook bij de oogst veroorzaken deze middelen geen negatieve effecten op de opbrengst.

De combinatie 0.1 l/ha Centium + 1.5 l/ha Challenge + 0.5 l/ha PM09/001, toegepast na zaai, geeft in deze proef een beperkte witgeel verkleuring op 27 % van de planten. Kort voor de oogst is deze verkleuring niet meer waar te nemen en bij de oogst is er geen negatief effect op de opbrengst.

Ook na opkomst van de dille werden enkele herbiciden of combinaties van herbiciden uitgetest qua selectiviteit. Deze werden 2 maal toegepast, in het 2- en het 4-bladstadium van de dille. PM13/007, toegepast aan 0.2 of 0.4 l/ha, Lentagran 45 WP (pyridaat), toegepast aan 0.5 kg/ha en PM09/001, toegepast aan 0.25 l/ha in het 2-bladstadium en 0.5 l/ha in het 4 bladstadium zijn selectief voor dille en geven geen significante fytotox symptomen of een negatief effect op de opbrengst. PM16/018, aan 0.5 l/ha is eveneens selectief voor dille.

De dubbele dosering van PM16/018, 1 l/ha, geeft een significante geelverkleuring op 100 % van de planten kort na de eerste toepassing. Kort voor de oogst kan deze verkleuring echter niet meer waargenomen worden, ook op de opbrengst van de dille is er geen negatief effect waar te nemen van deze toepassing.

Bij de combinatie van 0.2 l/ha PM13/007 + 0.5 l/ha PM16/018 + 0.5 l/ha PM05/008 wordt er bij 52 % van de planten kort na de eerste toepassing geelverkleuring van de dille waargenomen. Kort voor de oogst wordt deze verkleuring niet meer waargenomen en ook op de opbrengst van de dille worden geen negatieve effecten waargenomen.

 

Volledig rapport Selectiviteit van middelen voor onkruidbestrijding in dille


Verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke
De kwaliteitsverantwoordelijke verklaart dat dit onderzoek werd uitgevoerd volgens de kwaliteitsborgingspunten vastgelegd in het intern kwaliteitssysteem van het PCG.

 

publicatiejaar2017
afdelingKruiden
Teelt of thema
  • Dille
Print

Aantal keer bekeken (5923)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x