X
GO

Actueel nieuws

Prei rassen versmarkt late herfst 2017

Prei rassen versmarkt late herfst 2017

Prei rassenproef late herfstteelt versmarkt 2017

Auteur: Winnepeninckx Robrecht/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Openluchtteelt, Prei, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Voor de prei wordt het kwaliteitsbehoud in de keten even belangrijk als de uiterlijke aanvoerkwaliteit. Veilingen blijven hameren op aandacht voor een lange houdbaarheid.

Een goede productkwaliteit en een vlot schoningsgemak zijn naast een goede en zekere opbrengst van groot belang bij een late herfstprei. In deze periode speelt de gevoeligheid voor ziekten en plagen al een belangrijke rol als basis van een beredeneerde gewasbeschermingsstrategie.

 

Objecten
Aylton (Nunhems), Cherokee (Enza), Curling (Bejo), Delmas (Syngenta), E65D.098 (Enza), Gostar (Seminis), Nunton (Nunhems), Pluston (Nunhems), Poulton (Nunhems), SG1907 (Syngenta), SVZL2452 (Seminis), Vitaton (Nunhems), Mako Bello = 051 (Sanac), Mako Devil = HY 024 (Sanac), Mako Blue = HY 069 (Sanac), SV3225ZL (Seminis), HY 036 (Maes), Oberon (Syngenta).

Resultaten
De uitgebreide onderstaande tabellen kunnen in het bijhorend rapport geraadpleegd worden:

  • Tabel 5: Gewasbeoordeling
  • Tabel 6: Productbeoordeling
  • Tabel 7: Opbrengstbeoordeling
  • Tabel 8: Houdbaarheidsbeoordeling (1/2)
  • Tabel 9: Houdbaarheidsbeoordeling (2/2)

Grafiek prei late herfst 2017: Kwaliteitssortering in ton/ha

Grafiek prei late herfst 2017: Kwaliteitssortering in ton/ha


Validiteit van de resultaten
De proef werd uitgevoerd volgens de beschrijving in het protocol. De resultaten zijn geldig.

 

Bespreking
Aylton (Nunhems):
Gaf een goede gemiddelde opbrengst en een gemiddeld aandeel prei van Flandriakwaliteit in een goede, niet te fijne, maatsortering.
Redelijk uniform en zeer donker gewas dat weinig sleet vertoonde. Vertoonde vrij veel bladbreuk en het schoningsrendement was matig. Prei met een korte schakeling, een vaste en cilindrische schacht die geen opgroeiende wortels vertoonde. Iets kortere schacht met een korte overgangskleur. Het snijvalk van het blad bleef goed gesloten.
De kwaliteit bleef goed behouden tijdens de bewaring.

Cherokee (Enza):
Haalde een goede gemiddelde opbrengst in een goede kwaliteitssortering en uniforme maatsortering. De kwaliteit werd beïnvloed door lichte tripsschade, een beetje bladbreuk en een beetje slijtage.
Oogde uniform op het veld met een hoog opgericht gewas. De hartbladeren kunnen wat bleker tonen. De plant vormt geen brede waaier en oogst strak in de kist. Vertoonde een beetje opgroeiende wortels en was matig te schonen. Vormde een vaste zeer cilindrische schacht met een korte schakeling.
Redelijke bewaarbaarheid en een gemiddelde doorgroei.

Curling (Bejo):
Gaf de laagste opbrengst in deze proef met een te fijne maatsortering. De goede kwaliteitssortering kon het omzetcijfer onvoldoende opkrikken. Het planttype was strak uniform maar de maatsortering te divers. Donker en gezond gewas met een korte schakeling. Vertoonde weinig bladbreuk en geen opgroeiende wortels op de vaste, cilindrische schacht. Korte overgangskleur. Was matig te schonen.

Delmas (S&G Seeds):
De opbrengst lag rond het gemiddelde van deze proef maar de kwaliteitssortering werd door bladbreuk en een beetje tripsschade beïnvloed.
Oogde minder uniform, zowel op planttype als op dikte. Een goede bladkleur met een vrij opgerichte bladstand. Het snijvlak van het blad krulde sterk open. Soms wat breder gewaaierde planten, welke minder mooi ogen in de kist. Redelijk te schonen
De schachtstevigheid minderde snel tijdens de bewaring en d eplanten kromden zich vrij sterk.

E65D.098 (Enza):
Een goede gemiddelde opbrengst en een hoog aandeel Flandriaprei zorgden voor goede omzetcijfers. Toonde zeer uniform en opgericht op het veld.
Algemeen donkere bladkleur maar de hartbladeren kunnen wat verbleken. Oogde strak en niet te breed in de kist. Vertoonde een beetje bruine schachtstrepen en een beetje opgroeiende wortels. Het snijvlak bleef goed gesloten. Matig schoningsgemak.
Kwam wat minder goed uit de bewaring met redelijk wat doorgroei en een hoog percentage met rotting op de schacht. Ook de bladkwaliteit ging achteruit: bleker en minder stevig.

Gostar (Seminis):
Bleek een vlotte groeier en gaf de hoogste opbrengst in deze proef. Wat grovere maatsortering en matig aandeel Flandriaprei. Uniform gewas met een blekere bladkleur en een beetje sleet. Kan planten vormen met een bredere bladwaaier. Vaste en lange schacht met een langere overgangskleur. Kende een ruimere schakeling en de hartbladeren oogden wat bleker. Het snijvlak krulde vrij veel open.
Kwam goed uit de bewaring met een goed kleurbehoud. Kende wel een gemiddelde doorgroei.

Nunton (Nunhems):
De goede gemiddelde opbrengst en de goede kwaliteitsverdeling zorgden voor een zeer goed omzetcijfer.
Bleek zeer uniform op type maar de maatsortering varieerde nogal. Oogde zeer mooi en gezond met een goede bladkleur, een korte schakeling, weinig bladbreuk en een vaste, cilindrische schacht. Was goed te schonen.
De kwaliteit ging snel achteruit in de bewaring door een algemene doorgroei en veel planten met rottend blad.

Pluston (Nunhems):
De hoge opbrengst en een hoog aandeel Flandriaprei gaven de hoogste omzet in deze proef. Oogde minder uniform door meer grove maar ook nog wat fijnere prei aan te leveren. Donker blad dat een brede waaier kan vormen. Door een beetje opgroeiende wortels was de schoningssnelheid wat minder. Gaf een beetje bladbreuk.
Vrij algemene en duidelijke doorgroei.

Poulton (Nunhems):
De hoge opbrengst en de goede kwaliteitsverdeling zorgden voor een relatief zeer goede omzet. Donker, vrij uniform maar neerhangend gewas met vrij veel sleet. Uitgezonderd de aanwezigheid van bladbreuk oogde dit ras gezond in de kist. De planten kunnen de volledige breedte van de kist innemen door de brede waaiervorm. 
Oogde goed na bewaring met een stevige en rechte schacht met een beperkte doorgroei. Toch hadden een vrij groot aandeel planten wat rotting op het blad.

SG1907 (S&G Seeds):
De opbrengst lag boven het gemiddelde uit deze proef. Gaf een redelijk goede kwaliteitssortering bij een iets fijnere maatsortering. Uniform maar bleek gewas dat al veel sleet vertoonde bij de oogst. De schacht, en ook de bladeren, waren wat zachter en het schonen verliep trager. Openkrullend snijvlak.
Kwam minder goed uit de bewaring door een sterke verbleking van het blad en een algemene en vrij lange doorgroei.

SVZL2452
(Seminis):
Leverde een gemiddelde opbrengst en een behoorlijk aandeel Flandriaprei met redelijk wat prei in de grofste maatsortering.
Toonde zich zeer heterogeen op dikte en stond bleek op het veld met een neerhangend blad. Vertoonde al veel sleet bij de oogst. Schoonde vlot en bleek niet gevoelig voor bladbreuk. Goed gesloten en mooi cilindrische schacht.
Het blad verbleekte snel tijdens de bewaring en de algemeen voorkomende rotting oogde niet fris.

Vitaton (Nunhems):
Gaf een goede gemiddelde opbrengst en een hoog aandeel Flandriaprei wat zorgde voor een relatief hoog omzetcijfer. Oogde uniform, donker en zeer gezond aan de pellijn. De plant is wel vrij breed opgebouwd. Korte schakeling, weinig of geen opgroeiende wortels en vrij makkelijk te schonen. Vertoonde weinig bladbreuk.
Goede houdbaarheid met een beperkte doorgroei en een goed kleurbehoud.

Makko Bello
(Maes Seeds):
De productie bleef onder het gemiddelde en door veel tripsschade en een beetje bladbreuk was de kwaliteitsverdeling niet goed. Fijne maatsortering. Vertoonde veel sleet, een beetje colletotrichum en was niet uniform op type. Vormde een lange schacht met een lange overgangskleur. Was moeilijk te schonen.
Na bewaring vrij algemene doorgroei en een vrij hoog aandeel met rotting op het blad.

Mako Devil (Maes Seeds):
Haalde een goede gemiddelde opbrengst maar door de zware tripsschade kon maar een beperkt deel onder flandriakwaliteit aangevoerd worden. Redelijk fijne maatsortering. 
Oogde uniform op het veld maar qua planttype mocht het strakker. Vertoonde veel sleet.
Vrij donker met een lange, cilindrische en vaste schacht. De schakeling tussen de bladeren kan wat ruimer worden. Was makkelijk te schonen.
Behoorlijke houdbaarheid.

Mako Blue (Maes Seeds):
Gaf een matige opbrengst met het laagste aandeel prei in Flandriakwaliteit. De gevoeligheid voor trips en bladbreuk zorgden voor de slechtere kwaliteit. Fijne maatsortering. Het donkere gewas oogde niet uniform en vertoonde vrij veel sleet. Was redelijk goed te schonen.
Gaf een duidelijke telescoopvorming na bewaring.

SV3225Zl (Seminis):
Haalde een te lage opbrengst en leverde een matige kwaliteit in een fijne maatsortering. Oogde zeer heterogeen door de uiteenlopende callibers. Stond bleek en neerhangend op het veld met veel sleet en vrij veel aantasting van Fusarium. Er werden een beetje bruine schachtstrepen waargenomen. Mooie cilindrische schachtvorm zorgde mee voor een snelle schoning.
Kwam slecht uit de houdbaarheidsproef met veel rotting op zowel de schacht als het blad.

HY 036 (Maes Seeds):
Gaf de laagste opbrengst uit deze proef en het laagste aandeel Flandriaprei. Te fijne maatsortering en teveel tripsaantatsting. Heterogeen en sletig gewas met een redelijke bladkleur. Was moeilijk te schonen.
Bleek weinig kwaliteit te verliezen in de bewaring.

Oberon (S&G Seeds):
Goede gemiddelde opbrengst met een redelijk aandeel Flandriaprei. Het gewas oogde uniform maar het planttype kon wel wat variëren. Stond bij de oogst al zeer sletig; Vertoonde weinig bladbreuk en had een zeer cilindrische maar vrij zachte schacht.
Kwam slecht uit de bewaring met een algemeen kleurverlies en veel doorgroei.

 

Besluit
Op basis van opbrengst en productkwaliteit is het vooral Pluston die na dit overwegend droge seizoen goed naar voor komt. 

Poulton toont zich sterk door een gezond product af te leveren met een goede opbrengst, bovendien is dit ras goed te bewaren.

E65D 098 heeft een goede groeikracht en een zware, iets langere, schacht. De veldhoudbaarheid moet in de toekomst opgevolgd worden.

Gostar is een vlotte groeier en geeft een zeer hoge opbrengst. De bladeren kunnen ruimer gaan schakelen en het snijvlak krult open.

Vitaton en Nunton tonen zich zeer gezond aan de inpaklijn en leveren een goede opbrengst. Ze zijn net iets trager dan bovenvermelde rassen. Nunton kan moeilijk de kwaliteit behouden tijdens het bewaartraject.

 

Volledig rapport Prei rassenproef late herfst 2017

 

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en Veiling REO (extra houdbaarheidsproeven).

publicatiejaar2017
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Prei
Print

Aantal keer bekeken (10723)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x