X
GO

Actueel nieuws

Prei rassen versmarkt vroege herfst 2017

Prei rassen versmarkt vroege herfst 2017

Prei rassenproef vroege herfstteelt voor de versmarkt 2017

Auteur: Winnepeninckx Robrecht/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Openluchtteelt, Prei, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Voor de prei wordt het kwaliteitsbehoud in de keten even belangrijk als de uiterlijke aanvoerkwaliteit. Veilingen blijven hameren op aandacht voor een lange houdbaarheid.

In de periode september, oktober kunnen wisselende groeiomstandigheden voorkomen. Rassen moeten een grote oogstzekerheid koppelen aan een lang kwaliteitsbehoud. Rassen welke snel overrijp worden laten minder marge in de oogstplanning.

Snel groeiende rassen worden best niet te vroeg geplant zodat ze bij oogst nog kwalitatief en niet overrijp op het veld staan.

Voor de vroege herfstperiode is ook een goede trips– en roesttolerantie belangrijk: dit is de basis van een beredeneerde gewasbeschermingsstrategie. Verder moeten de prei ook makkelijk pelbaar zijn om een hoog rendement te garanderen.

Objecten
TZ 0188 (Uniseeds/Tozer), 33-2604 (Hazera), 33-2485 (Hazera), Skater (Bejo), Krypton (Nunhems), Poulton (Nunhems), Nunton (Nunhems), Stromboli = SG1866 (Syngenta), Curling (Bejo), Gostar (Seminis), Mako Power = Hy 014 (Maes), SV3225ZL (Seminis), E65D.098 (Enza), Delmas (Syngenta), Cherokee (Enza).

Resultaten
De onderstaande tabellen kunnen in het bijhorend verslag geraadpleegd worden:

  • Tabel 5: Gewasbeoordeling
  • Tabel 6: Productbeoordeling
  • Tabel 7: Opbrengstbeoordeling
  • Tabel 8 en 9: Houdbaarheidsbeoordeling (1/2) en (2/2)

 

Grafiek prei rassen vroege herfstteelt 2017 - versmarkt: Opbrengstgegevens oogst 1

Grafiek prei rassen vroege herfstteelt 2017 - versmarkt: Opbrengstgegevens oogst 1

 

Grafiek prei rassen vroege herfstteelt 2017 - versmarkt: Opbrengstgegevens oogst 1

Grafiek prei rassen vroege herfstteelt 2017 - versmarkt: Opbrengstgegevens oogst 1


Grafiek prei rassen vroege herfstteelt 2017 - versmarkt: Opbrengstgegevens oogst 1

Grafiek prei rassen vroege herfstteelt 2017 - versmarkt: Opbrengstgegevens oogst 1


Bespreking
Deze proef kende vooral door de droge start een beperkte groei. De opbrengst en de kwaliteit werden hierdoor sterk beïnvloed. De behandelingen tegen trips waren minder efficiënt wat bij verscheidene rassen voor kwaliteitsverlies zorgde.
Na een geremde eerste teelthelft herpakte de groei bij verschillende rassen vanaf half september. Hierdoor konden deze rassen bij de tweede oogst dikwijls een betere kwaliteit voorleggen. Enkele snelgroeiende rassen welke ook in de droogte nog relatief veel kilo’s maakten konden de kwaliteit niet vasthouden.

TZ 0188 (Uniseeds/Tozer):
Haalde een goede gemiddelde opbrengst bij de eerste oogst en maakte nog makkelijk kilo’s bij in oktober. De kwaliteit was met een te laag aandeel flandriaprei echter niet goed.
Toonde zich bleek op het veld en was gevoelig voor sleet en trips.
Het schonen verliep zeer moeilijk en de prei vertoonde een beetje opgroeiende wortels. Soms was de schakeling vrij ruim.
Kwam minder goed uit de bewaartest met een zeer bleke bladkleur.

33-2604 (Hazera): 
Gaf op beide oogstdata een gemiddelde opbrengst met een gemiddeld aandeel Flandriaprei in een redelijk fijne maatsortering.
Uniforme prei met een redelijke kleur en weinig tripsaantasting. Schoonde vlot en had een korte schakeling, een mooi cilindrische schacht en geen opgroeiende wortels.
Kwam redelijk uit de bewaring maar de schacht verloor wel wat stevigheid.

33-2485
Autora (Hazera): 
Goede gemiddelde opbrengst bij de oogst in september en een hoge opbrengst in oktober. Maakte dus nog makkelijk kilo’s bij en ook de kwaliteit beterde door het uitgroeien van de door trips aangetaste bladeren. Zeer uniform en bleek gewas dat vrij veel sleet vertoonde.
Het schonen verliep wat trager, deels door de aanwezigheid van opgroeiende wortels. 
Vormde een lange schacht met een lange overgangskleur.
De houdbaarheid is niet goed met een sterk verminderde bladkwaliteit.

Skater (Bejo):
Gaf bij de eerste oogst een goede gemiddelde opbrengst met een gemiddeld aandeel Flandriaprei. Dit ras groeide echter niet meer door en maakte dus geen extra kilo’s meer, de kwaliteit ging ondertussen achteruit.
Stond iets minder uniform op het veld met een zeer donker en opgericht blad.
Vormde geen wortels in de schacht, af en toe werd wat bladbreuk geconstateerd. Vormde een korte schacht met korte overgang en de kwaliteit bleef vrij goed behouden tijdens de bewaring. De hartbladeren groeiden wel wat door.

Krypton (Nunhems): 
De snelle groei van dit ras is gekend. Al bij de oogst in september werden hoge opbrengsten genoteerd. Hoge stukgewichten en een grove maatsortering waren typerend in deze proef. Het gewas stond er bij de oogst al vrij sletig bij. De kwaliteitsverdeling werd vooral door de bleke kleur en de tripsaantasting negatief beïnvloed. Vroeger oogsten had zeker voor betere resultaten gezorgd. Een minder kwalitatief product kan ook na bewaring geen goed resultaat voorleggen.

Poulton (Nunhems): 
Dit ras is geen snelle groeier en bij de eerste oogst waren de resultaten dan ook niet goed. De prei oogde eind september redelijk sletig. Een maand later waren de resultaten stukken beter: een gemiddelde opbrengst en een goed aandeel Flandriaprei.
Met redelijk veel fijne planten oogde het donkere en lage gewas minder uniform.
Redelijk schoningsrendement en een beetje last van bladbreuk.
De algemene houdbaarheid is in orde en er werd praktisch geen doorgroei gemeten.

Nunton (Nunhems): 
De trage groei gaf in september een gemiddeld tonnage prei in Flandriakwaliteit bij een eerder beperkte totaalopbrengst. Ook dit ras profiteerde van de goede groeiomstandigheden op het einde van de teelt. Bij de tweede oogst werden beduidend betere resultaten gehaald.
Oogde zeer uniform op het veld met een redelijk donker en vrij goed opgericht gewas dat sterk bleek tegen trips.
Leverde prei met een vaste en zeer cilindrische schacht welke vrij goed te schonen bleek.
Kwam met een sterk verminderde bladkwaliteit en redelijk wat kromme planten uit de bewaring.

Stromboli = SG1866 (S&G):
Gemiddelde opbrengst bij de eerste oogstbeurt. Ook nadien nog een goede toename van het tonnage. Vooral omwille van de tripsaantasting en wat bladbreuk werd er vrij veel prei uitgesorteerd naar Klasse1. Hierdoor zakten de omzetcijfers.
Matig uniform gewas met een redelijke bladkleur en wat sleet 
Was makkelijk te schonen met weinig opgroeiende wortels en een mooi cilindrische schacht en vrij korte overgangskleur.
Dit ras had in de bewaring vooral last van een sterke achteruitgang van de bladkwaliteit.

Curling (Bejo): 
Ondervond, net als veel andere rassen, toch wat last van de droge start. Een geremde groei zorgde ook voor wat sleet en minder kwaliteit bij de eerste oogst.
Hernam goed na de regen en gaf eind oktober een bovengemiddeld tonnage prei in Flandriakwaliteit.
Uniform en donker gewas dat weinig tripsschade vertoonde.
Typeerde zich verder met een vaste, korte en cilindrische schacht met een korte overgangskleur.
Kwam met een redelijke kwaliteit uit de bewaring door een goed kleurbehoud.

Gostar (Seminis): 
Een van de vlotste groeiers in deze proef met op beide oogstdata steeds hoge opbrengsten. Het aandeel Flandriaprei zat ook redelijk goed wat resulteerde in een goed eindresultaat.
Stond vrij uniform op het veld met een redelijk goede bladkleur. De schachten en de overgangskleur waren wel wat langer en de schakeling werd soms iets te ruim.
Gaf een mooi cilindrische en vaste schacht zonder opgroeiende wortels.
Kwam goed uit de bewaring met een goed kleurbehoud.

Mako Power
= Hy 014 (Maes): 
Vrij vlotte groei tot aan de eerste oogst, daarna vertraagde de groei.
Oogde minder uniform aan de pellijn en door vrij veel tripsschade werd meer prei in klasse 1 uitgesorteerd. Had een wat ruimere schakeling met een iets langere overgangskleur en een minder vaste schacht.
Gemiddelde houdbaarheid met wat meer kromme preistalen.

SV3225ZL (Seminis): 
Kende een trage groei met als resultaat de laagste opbrengst op beide oogstdata. Veel fijne prei en een iets lager aandeel Flandriaprei gaven geen goede omzetresultaten.
Stond heterogeen op het veld met een bleek en neerhangend gewas dat veel sleet vertoonde. Kan dus niet goed tegen de droogte. Het schonen zit op krypton niveau met een zeer cilindrische schacht en geen opgroeiende wortels.
De kwaliteit na bewaring werd vooral door de te bleke bladkleur bepaald. Bleek weinig gevoelig voor doorgroei.

E65D.098
(Enza): 
Een goede opbrengst met een hoog aandeel Flandriaprei bij de eerste oogst. Ook op het einde van de teelt nog een goede groei met kwaliteitsbehoud. Hierdoor kan dit ras goede omzetresultaten voorleggen.
Oogde mooi uniform met een zeer donker en sterk opgericht gewas dat weinig sleet en tripsschade vertoonde.
De schacht was wat minder vast met een korte overgangskleur. Vertoonde veel opgroeiende wortels waardoor het schoningsgemak niet goed was.
Matige houdbaarheid.

Delmas (S&G): 
Gaf goede resultaten bij de eerste oogst: een goede gemiddelde opbrengst en een hoog aandeel Flandriaprei. Daarna niet veel extra groei meer, de kwaliteit bleef wel op peil.
Stond matig uniform op het veld met een donker en goed opgericht blad. Korte schacht en korte overgang.
Matige houdbaarheid met een verlies van de schachtstevigheid.

Cherokee (Enza): 
Een relatief beperkte opbrengst bij de eerste oogst met nog een beetje extra groei op het einde. Door het hoge aandeel Flandriaprei haalde dit ras relatief hoge omzetresultaten.
Oogde zeer uniform met een zeer donker en sterk opgericht gewas dat weinig sleet en tripsschade vertoonde.
Zeer vaste schacht met een zeer cilindrische vorm; Had echter veel last van opgroeiende wortels waardoor het schone  moeilijk verliep.
De bladkleur gaat wat achteruit tijdens de bewaring.

Besluit
Alle rassen ondervinden last van een lange droge en warme periode. Een goede tripsbestrijding is onder deze omstandigheden bijzonder moeilijk en kan de kwaliteit sterk beïnvloeden.

Krypton is de standaard voor de vroege teelten, tot rond half september. Onder de omstandigheden van deze proef geeft dit ras echter weinig kwaliteit. Beregenen en vroeger oogsten zorgt voor een beter resultaat.

Gostar, E65D.098 en Cherokee kunnen een goede opbrengst koppelen aan een goede kwaliteit. Gostar kan wel lang worden en wat ruimer gaan schakelen terwijl zowel E65D.098 als Cherokee zeer moeilijk te schonen zijn.

Nunton en Delmas doen het goed in deze periode.

Curling is standvastig in het leveren van kwaliteit maar de productie lijdt onder een droge start. De gestage groei zorgt voor een beter resultaat als de groeiomstandigheden terug verbeteren.

33-2604 is nieuw en biedt mogelijkheden.

Poulton is trager maar kan eveneens herpakken na een geremde groei.

 

Volledig rapport Prei rassenproef vroege herfstteelt voor de versmarkt 2017

 

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en Veiling REO (extra houdbaarheidsproeven).

publicatiejaar2017
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Prei
Print

Aantal keer bekeken (11998)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x