X
GO

Actueel nieuws

PCG op demonamiddag spruitkool in Wakken

PCG op demonamiddag spruitkool in Wakken

Sint-Baafs-Vijve - 11.11.2017

Auteur: DE REYCKE LUC/dinsdag 21 november 2017/Categorieën: Thema, bemesting, gewasbescherming, plagen, ziekten, teelttechniek, Afzet, Voorlichting, studiedag, Actueel, Leden

Op 11 november 2017 ging te Wakken een demo spruitkool door. Er werden twee oogstmachines (Deman en Tumoba) alsook een spuitmachine met slakkenkorrelstrooier. Daarnaast lag een rassencollectie aan, een IPM-proef, een stikstofbemestingsproef en een proef waarin getracht werd glazigheid te voorkomen. Verder kon men een film bekijken over het sorteren van spruiten en werd het aanbod van spruiten uit grootwarenhuizen tentoongesteld zodat men kon zien welk aanbod er in de winkelrekken ligt. Het PCG stond in voor de stikstofbemestingsdemo, de demo ‘voorkomen van glazigheid’ en het aanbod van de spruiten uit grootwarenhuizen.

Stikstofbijbemesting nuttig voor opbrengst en behoud kwaliteit
In een demo werden in het najaar verschillende dosissen en meststoffen vergeleken. Bij de start van de proef was de bodemvoorraad in de 0-90-laag 50 E N. Het volledige perceel werd bemest met 25 ton stalmest waarvan wij verwachtten dat het 55 E N zou vrijstellen. Er werd gekozen voor Sofia, een ras met een beperkte stikstofbehoefte. De basisbemesting kort voor het planten werd uitgevoerd met 95 E N met ammoniumnitraat. Twee objecten kregen deze basisbemesting niet, een ervan werd niet beplant om de mineralisatie te kunnen meten, het andere object werd wel beplant. Begin oktober werd bijbemest met 40 of 80 E N (zie tabel objecten). Er werd een productiebepaling gedaan op basis van de oogst van 20 planten, wat beperkt is. Aangezien het nog wat vroeg is om duidelijke verschillen te zien, wordt eind november een bijkomende beoordeling uitgevoerd.

 

Tabel 1. - Objecten stikstofbijbemesting in spruiten

Tabel 1. - Objecten stikstofbijbemesting in spruiten


Enkele voorzichtige conclusies:

  • Natuurlijke mineralistie valt niet te onderschatten. In het onbemeste en onbeplante object werd op 8 november 209 E stikstof gemeten waarvan 186 kg nitraatstikstof. Dit is een natuurlijke vrijstelling van 104 E stikstof voor het groeiseizoen.

  • De hoogste reststikstof werd gemeten in het onbemeste en onbeplante object. De reststikstof in alle andere objecten was laag, ook al was de bijbemesting pas een maand voor de meting toegepast, zelfs met traagwerkende meststoffen. Ook ammonium werd maar in beperkte mate meer gemeten. In Vlaanderen is men verplicht om voor iedere bijbemesting in het najaar eerst  een analyse van de grond te laten uitvoeren. Nogmaals wordt bewezen dat dit weinig of geen zin heeft aangezien spruitkool alle stikstof direct opneemt.

  • Bemesting zorgt voor extra productie. Vooral waar geen kunstmest toegepast werd, is de productie laag. Alle in oktober bijbemeste objecten vertoonden een hogere productie dan het object waar enkel bij de start bemest werd, ook al was deze bemesting pas een maand voor de meting toegepast.

  • De kwaliteit van de spruiten (kleur en geel blad) was beter in de bijbemeste objecten.

  • De spruiten in het met ureum bijbemeste object waren het donkerst. De hoogste opbrengst werd behaald in het object bijbemest met Sulfammo. 

 

Tabel 2. - Beoordeling gewaseigenschappen (7 en 8 november 2017) stikstofbijbemesting in spruiten

Tabel 2. - Beoordeling gewaseigenschappen (7 en 8 november 2017) stikstofbijbemesting in spruiten


Mindere aantasting van glazigheid door bemesting met chloorpotas, landbouwzout of kaïniet

Glazigheid in spruitkool
Glazigheid in spruitkool komt het ene jaar voor en het andere niet. Dit jaar is de druk van glazigheid groot. Het wortelgestel is dit jaar sterk ontwikkeld omwille van de beperkte hoeveelheid neerslag in het groeiseizoen waardoor de wortels het vocht diep moesten gaan zoeken. De grondwatertafel staat laag en er is veel stuwing van de wortels naar de plant. In deze periode is er weinig verdamping met glazige spruiten als gevolg. Eerst wordt de stam glazig maar ook de spruiten kunnen glazig worden. Glazige spruiten zijn gevoelig voor plukbeschadigingen maar kunnen op langere duur ook gaan rotten. Rotte spruiten, door glazigheid veroorzaakt, zijn te herkennen aan natrot over de volledige omtrek van de spruit met behoud van een vaste kern. Groenere rassen zijn meestal gevoeliger voor glazigheid dan bleke rassen. Een gewas dat aan het afrijpen is, is ook minder gevoelig dan een gewas in groei.

Glazigheid voorkomen kan door het zoutgehalte in de bodem in het najaar wat op te trekken door een extra potasbemesting, met bijvoorbeeld chloorpotas of natrium. Indien op korte of middellange termijn de spruiten geoogst worden, is een extra bemesting niet interessant meer. Dan is ventilatie bij de oogst een veel betere maatregel.

In de demo in Sint-Baafs-Vijve lag een proef aan met objecten bemest op 4 oktober met ammoniumnitraat, chloorpotas, landbouwzout en kainiet.

Enkele conclusies:

  • De meeste stammen stonden glazig. Glazige spruiten waren eerder beperkt aanwezig.
  • Het object met de hoogste dosis chloorpotas gaf zowel op de stam als op de spruiten het beste resultaat. 
  • Glazige spruiten waren al eerder in de teelt opgetreden in alle objecten.

 

 

Tabel 3. - Resultaten demo stikstofbijbemesting in spruiten bepaald op 7 en 8 november 2017

Tabel 3. - Resultaten demo stikstofbijbemesting in spruiten bepaald op 7 en 8 november 2017


Aanbod van spruiten
In zes grootwarenhuizen in Deinze werd het aanbod spruiten aangekocht om tentoon te stellen tijdens de demo in Wakken. De kwaliteit vonden de meeste telers niet zo denderend voor alle moeite die er gedaan wordt bij de teler. Er werden grote verschillen waargenomen tussen de grootwarenhuizen, zowel qua kwaliteit, verpakking, vermelding zoals data van verpakking of houdbaarheid en sortering. Vorig jaar werd hetzelfde gedaan voor prei en dan was de beste koop de prei in de Lidl, nu was de kwaliteit in Albert Hein en Lidl het minst goed en waren de andere warenhuizen beter. Wat erg opviel was dat de (machinaal) geschoonde spruiten mooier waren maar dat er reeds verkleuring van het snijvlak te zien was en dat er veekl afgesneden werd tijdens het schonenwaardoor de spruiten toch opnieuw moeten gekuist worden. Boij Aldi en Delhaize zaten ook grote spruitenmaten erbij.

 

Tabel 4. - Overzicht aanbod spruiten in grootwarenhuizen op demonamiddag spruitkool 11 11 2017

Tabel 4. - Overzicht aanbod spruiten in grootwarenhuizen op demonamiddag spruitkool 11 11 2017

Print

Aantal keer bekeken (7906)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x