X
GO

Actueel nieuws

Prei rassen late winter 2016-2017

Prei rassen late winter 2016-2017

Rassenonderzoek prei late winterteelt 2016-2017

Auteur: Winnepeninckx Robrecht/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Openluchtteelt, Prei, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Een goede hergroei en een goede vorsttolerantie zijn belangrijk voor een late winterteelt prei. Daarnaast moeten we zeker rekening houden met een goede schottolerantie en een goed kwaliteitsbehoud voor de frigobewaring. Harston wordt voor de lange bewaring veel geteeld.

 

Objecten
Aylton (Nunhems), Cherokee (Enza), Harston (Nunhems), Keeper (Bejo), Lucretius (Seminis), Pluston (Nunhems), Vitaton Nunhems), Krakatoa (Syngenta).

 

Resultaten
De onderstaande tabellen kunnen in het bijhorend rapport geraadpleegd worden:

  • Tabel: Opkomstbeoordeling op17/05/2016
  • Tabel: Gewasbeoordeling
  • Tabel: Opbrengstbeoordeling
  • Tabel: Productbeoordeling
  • Tabel: Houdbaarheidsbeoordeling

Grafiek prei rassen late winter 2016-2017: Pitlengte op 28/03, 03/04, 10/04/2017 en oogst

Grafiek prei rassen late winter 2016-2017: Pitlengte op 28/03, 03/04, 10/04/2017 en oogst

Grafiek prei rassen late winter 2016-2017: Opbrengst per maatsortering

Grafiek prei rassen late winter 2016-2017: Opbrengst per maatsortering


Validiteit van de resultaten
De proef werd uitgevoerd volgens de beschrijving in het protocol. De resultaten zijn geldig.


Bespreking
Aylton (Nunhems):
De opbrengst lag net onder het gemiddelde. Omwille van zachte schachten haalde behoorlijk wat prei niet het Flandria niveau.
Uniform en donker, opgericht gewas dat wat sleet vertoonde maar sterk bleek tegen trips en roest.
Het schonen verliep matig. Vertoonde een lange overgangskleur en de pit ging vrij snel doorgroeien.

Cherokee (Enza):
Redelijke opbrengst met een gemiddeld aandeel prei in Flandria kwaliteit.
Uniform gewas dat bij de oogst bleek oogde met veel sleet. Vertoonde een beetje trips en een beetje roest.
Vertoonde geen opgroeiende wortels en schoonde vlot. De bloemsteel ontwikkelde vrij snel.

Harston (Nunhems):
Haalde een redelijke opbrengst maar omwille van een behoorlijke aantasting door roest en trips moest een deel prei onder klasse 1 aangevoerd worden.
Het gewas stond bij oogst vrij heterogeen en met een neerhangend blad op het veld.
Het schonen verliep traag. Dit ras gaf weinig of geen stalen met zachte schachten.
Gaf na bewaring weinig doorgroei maar een groot deel van de bladeren oogde niet meer fris.
Bleek behoorlijk sterk tegen schot met een trage pitontwikkeling.

Keeper (Bejo):
Gaf de laagste opbrengst in deze proef maar het hoge aandeel Flandria prei zorgde voor een bovengemiddelde omzet.
Stond zeer uniform bij de oogst met een sterk opgericht gewas. Toonde zich sterk tegen roest, trips en sleet.
Was redelijk te schonen en gaf weinig stalen met zachte schachten. De pit ontwikkelde niet snel.
Kwam minder goed uit de bewaarproef met een beetje doorgroei en een sterke achteruitgang van de bladkleur.

Lucretius (Seminis):
Haalde een gemiddelde opbrengst met een gemiddeld aandeel Flandria prei. Uniform op het veld met een opgericht gewas dat echter veel roest en vrij veel tripsaantasting vertoonde.
Pelde moeilijk door onder andere de knobbelvorming. Er kwamen vrij veel zachte schachten voor welke uitgesorteerd werden naar Klasse 1.
De bewaarbaarheid is niet bijzonder met een slechte bladkwaliteit.

Pluston (Nunhems):
Gaf een goede gemiddelde opbrengst met een relatief hoog aandeel Flandria prei. Haalde hierdoor een bovengemiddelde omzet.
Stond uniform op het veld met een opgerichte bladstand en een behoorlijke bladkleur. Toonde zich sterk tegen roest en trips. 
Schoonde vlot met een zeer cilindrische schacht en toonde weinig of geen bladbreuk. Gaf een beetje preistalen met een te zachte schacht.
Kwam goed uit de bewaarproef met een goed behoud van kleur en stevigheid
Vrij snelle groei van de pit.

Vitaton (Nunhems):
Haalde de hoogste opbrengst in deze proef met een groot aandeel Flandriaprei.
Zeer uniform gewas met een opgerichte bladstand en een sterke weerstand tegen roest en trips.
Bleek vrij vlot te schonen en gaf weinig bladbreuk. De schacht was zeer cilindrisch met een korte overgang.
Kende de traagste pitontwikkeling.
De bewaring wordt vooral beïnvloed door de snelle achteruitgang van de bladkleur.

Krakatoa (Syngenta):
Redelijke opbrengst maar door roest en slappe schachten het laagste aandeel Flandriaprei.
Stond matig uniform en met een bleke bladkleur op het veld.
Het schonen verliep vlot maar dit ras vertoonde wel wat bladbreuk.
Kwam slecht uit de bewaring met een slechte bladkleur en veel slappe bladeren.

Besluit
Vitaton komt het beste uit de winterproef van 2016-’17. Ook Pluston en Keeper halen een hoog tonnage Flandriaprei.
De pit gaat bij Vitaton niet snel groeien. Ook Harston en Keeper houden de pitverlenging binnen de perken. Pluston moet tijdig gerooid worden in functie van deze schotvorming.

 

Volledig rapport [EasyDNNnewsDocument|2250]

 

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en Veiling REO (extra houdbaarheidsproeven).

publicatiejaar2016
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Prei
Print

Aantal keer bekeken (5060)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x