GO

Nieuws

Energiezuinig belichten in hydrosla

Energiezuinig belichten in hydrosla

In het kader van het VLAIO LA-traject ‘LightMan, Management van licht in bedekte teelten’

Auteur: PCG glasteam/dinsdag 31 oktober 2017/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Energie_GG, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), LIGHT, Actueel, Niet-leden

De stap van de grondteelt van sla naar hydroteelt is een zware investering, onder andere door de investering in bijbelichting. Maar bijbelichting laat een teler toe om sla te kunnen aanleveren tijdens de wintermaanden, wanneer de prijzen beter zijn.

 

 

Op deze manier kan de winst per geproduceerde krop gemaximaliseerd worden. Met de lagere slaprijzen van de recentste jaren telt bovendien elke gespendeerde eurocent per geproduceerde krop meer dan ooit. Energie is dan tijdens de wintermaanden één van de kostenposten waarop mogelijks bespaard kan worden zonder te moeten inboeten op een verlies in opbrengst of kwaliteit.

Hierbij is de goedkoopste en meest groene energie simpelweg de energie die u niet verbruikt. Met deze insteek werden in het belichtingsseizoen van 2016-2017 proeven aangelegd op het mobiele gotensysteem. In deze proeven werd gefocust op het besparen op elektriciteitskosten door meer te gaan belichten aan het lagere nachttarief. Sla werd geteeld met twee licht- en donkerperiodes en met één onafgebroken donkerperiode van negen uur (Figuur 1). In het lichtregime met de twee onderbroken donkerperiodes duurde de eerste 6 uur en 15 minuten en de tweede 2 uur en 45 minuten. De belichting gebeurde met Philips Toplight DR/W LB met een belichtingsintensiteit opkropniveau van ongeveer 78 µmol/m²s.

Figuur 1. – Instelling van de twee lichtregimes.


Het effect op het elektriciteitsverbruik, de opbrengst en de kwaliteit werd van 8 januari tot 21 februari 2017 opgevolgd bij rode eikenbladsla (Xandra en Mondaï) en van 28 januari tot 15 maart 2017 bij kropsla (Presteria en Lucrecia). Over alle proeven heen konden er geen duidelijke verschillen waargenomen worden op vlak van opbrengst en kwaliteit. Tijdens de teelt werd in beide behandelingen een Pythium-aantasting waargenomen. Ook randaantasting was in beide objecten vrij sterk aanwezig. Om uit te sluiten of de belichtingsstrategie een invloed heeft gehad op de randaantasting, worden de proeven deze winter herhaald.

Door te belichten met een onderbroken donkerperiode kon per teelt 3 tot 6% op de elektriciteitskosten worden bespaard, een mooi resultaat dat natuurlijk afhankelijk is van de bedrijfssituatie en de teeltperiode. In Figuur 2 wordt een rekenvoorbeeld weergegeven voor 1 ha winterteelt van kropsla waarbij het standaard en het       aangepaste belichtingsregime met elkaar vergeleken worden, en dit voor zowel LED als SON-T belichting. In totaal kwamen we hiermee tot een mogelijke besparing van 1500-2500 EUR per ha aan elektriciteitskosten tijdens het hele belichtingsseizoen.

Tot slot kunnen bedrijven zonder wkk ook nog op de stookkosten besparen doordat er belicht wordt vóór het koudste moment van de nacht.

Figuur 2. Rekenvoorbeeld elektriciteitsbesparing d.m.v. een aangepast belichtingsregime bij de hydroteelt van sla.

 

Meer info?

PCG glasteam

 

In samenwerking met

Onderzoek uitgevoerd in het kader van het LA-traject ‘LightMan, Management van licht in bedekte teelten’ (140979).

          

Print

Aantal keer bekeken (13039)/Commentaren (0)