X
GO

Actueel nieuws

Enkele aandachtspunten in herfst- en winterprei

Enkele aandachtspunten in herfst- en winterprei

Actualiteiten prei oktober 2017

Auteur: PCG openluchtteam/dinsdag 31 oktober 2017/Categorieën: Thema, gewasbescherming, plagen, ziekten, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

Door de nattere maand september werden op verschillende waarnemingsvelden papiervlekken waargenomen. Aangezien papiervlekkenziekte een grondgebonden ziekte is, is het voor de bestrijding ervan heel belangrijk rekening te houden met de voorgeschiedenis van het perceel.

 

Trips
In de regio’s waar het veel geregend heeft, is de prei vlot aan het groeien en zal de productie normaal zijn. Trips was de voorbije weken op sommige percelen een groot probleem. De voorbije weken waren de bestrijdingen echter zeer efficiënt. Op percelen met een hoge druk en waar nog tripsen waargenomen worden, kan men best nog een laatste bestrijding uitvoeren.

Preimineervlieg
Op verschillende waarnemingsvelden in Oost-Vlaanderen en in Antwerpen worden voedingstippen van preimineervlieg waargenomen. Een week na het waarnemen van voedingsstippen kunnen larven tevoorschijn komen. Het zijn de larven die vraatgangen veroorzaken in de schacht van de prei. Karate, Tracer en Vertimec zijn erkend voor de bestrijding van preimineervlieg.

Roest
De druk van roest is momenteel hoog. In het najaar zijn de weersomstandigheden ook ideaal voor de ontwikkeling van roest (ochtendmist, lange bladnatperiode en temperaturen tussen de 11 en de 22°C).

Controleer je velden regelmatig op de aanwezigheid van roest en behandel indien nodig. Triazolen zoals  Rudis, Tebusip of Tebuphyt en Nativo hebben een zeer goede werking tegen roest. Aan Rudis en Nativo voeg je best Trend toe voor een uitstekende werking. Triazolen worden best afgewisseld met middelen uit een andere resistentieklasse zoals Ortiva of Ortiva Top.

Papiervlekken
Door de nattere maand september werden op verschillende waarnemingsvelden papier vlekken waargenomen. Aangezien papiervlekkenziekte een grondgebonden ziekte is, is het voor de bestrijding ervan heel belangrijk rekening te houden met de voorgeschiedenis van het perceel. Stond er in het verleden regelmatig prei die soms aangetast was door papiervlekkenziekte, dan zal er frequenter moeten bestreden worden dan wanneer dit niet het geval was.

Indien er de laatste 4 tot 5 jaar geen prei geteeld werd, dan is de kans op een aantasting klein en mag het bestrijdingsinterval groter zijn. Ook een goede ontwatering is belangrijk voor de beheersing van papiervlekkenziekte. Waterplassen tussen de rijen kunnen grote aantallen sporen bevatten.

Zorg daarom voor een goede afwatering van de percelen De sterkste middelen tegen papiervlekkenziekte zijn Infinito en Prevint of Orvego star. Ook middelen op basis van mancozeb of maneb hebben een werking tegen papiervlekkenziekte en zijn de enige stoffen met ook een goede werking tegen Colletotrichum.

Vetvlekkenziekte
Op verschillende percelen zien we een uitbreiding van vetvlekkenziekte of Pseudomonas syringae pv. porri. Het warme weer van vorige week in combinatie met ochendmist liggen aan de basis van deze uitbreiding.

Middelen om deze bacterieziekte te bestrijden zijn er niet. Alleen preventieve maatregelen zijn mogelijk. De belangrijkste voor deze periode zijn: goede bedrijfshygiëneoptimale bemesting (opletten met grote hoeveelheden N) en optimale gewasbescherming (waslaag van de plant sparen).

Als er vlekken worden vastgesteld, kunnen volgende maatregelen ervoor zorgen dat de infectie minder snel uitbreidt: geïnfecteerd plantmateriaal of geïnfecteerde planten verwijderen, beregening vermijden (beregening kan voor verdere verspreiding van de bacterie zorgen) en schoffelen vermijden ;(schoffelen veroorzaakt wondjes waarlangs bacteriën in de plant kunnen dringen).

Print

Aantal keer bekeken (4200)/Commentaren (0)

Links

x