X
GO

Actueel nieuws

Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2016

Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2016

Efficiëntie van middelen en combinaties van middelen tegen valse meeldauw in basilicum 2016

Auteur: Cap Nathalie/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Kruiden, basilicum, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Valse meeldauw is een toenemend probleem in de openlucht basilicumteelt in Vlaanderen. Deze proef werd opgezet om verschillende schema’s tegen valse meeldauw (Peronospora belbahrii / PEROBE) in Basilicum (Ocimum basilicum / OCIBA) te evalueren.

De proef werd aangelegd als gerandomiseerde blokkenproef met 3 herhalingen op een proefveld in Kruishoutem, België. Het gebruikte ras was Genoveser (Agrisaaten). In totaal werden er 3 behandelingen uitgevoerd. De eerste behandeling werd uitgevoerd 3 weken na zaai, in het 2-bladstadium van de basilicum, de volgende behandelingen werden toegepast met een interval van 14 dagen.

 

Objecten
De tabel met de objecten kan in het bijhorend rapport geraadpleegd worden.

 

Resultaten
De onderstaande tabellen kunnen in het bijhorend rapport geraadpleegd worden.

  • Tabel 4: Beoordeling valse meeldauw op 15/09/2016 (10 DAT B)
  • Tabel 5: Beoordeling valse meeldauw op 23/09/2016 (score 0-4 per plot) (4 DAT C)

 

Validiteit van de resultaten
De proef werd uitgevoerd volgens protocol beschrijving. De aantasting van valse meeldauw was homogeen verspreid doorheen de proef. De resultaten zijn betrouwbaar en geldig.

 

Bespreking
In deze proef was er een zware aantasting van valse meeldauw. Drie bespuitingen werden uitgevoerd, met een interval van ongeveer 14 dagen. 14 dagen na de tweede bespuiting werd de eerste beoordeling uitgevoerd in deze proef. Op dit tijdstip werden de beste resultaten bekomen met de combinatie van 2.5 kg/ha Fubol Gold + 0.4 kg/ha Paraat en 2.5 kg/ha Fenomenal. Ook PM05/004, PM16/014, de solo toepassing van 0.4 kg/ha Paraat en PM03/015 hadden in deze proef een goede werking tegen valse meeldauw. In deze objecten werden significant meer gezonde planten waargenomen dan in het onbehandelde object. De toevoeging van PM14/005 aan 2.5 kg/ha Fubol Gold + 0.4 kg/ha Paraat had in deze proef geen meerwaarde. De combinaties 2.5 kg/ha Fubol gold + PM16/015 en 2.5 kg/ha Fubol gold + 0.6 l/ha Revus waren duidelijk minder efficiënt dan de combinatie van 2.5 kg/ha Fubol gold met 0.4 kg/ha Paraat. In deze objecten werd geen significante reductie van het percentage aangetaste planten bekomen.

Bij de laatste beoordeling, 4 dagen na de derde bespuiting, had de ziekte zich zodanig verspreid dat zowel bij de behandelde objecten als het onbehandelde alle planten aangetast waren. Verschillen in efficiëntie tussen de verschillende objecten waren bij deze laatste beoordeling minder duidelijk geworden. Het interval van 14 dagen tussen de bespuitingen is duidelijk te lang om valse meeldauw in basilicum onder controle te houden.

 

Besluit
In deze proef was er een zware aantasting van valse meeldauw. Voor de bestrijding van valse meeldauw worden best korte intervallen tussen bespuitingen gehanteerd. Het interval van 14 dagen dat in deze proef gehanteerd werd is te lang en een volledige bestrijding van valse meeldauw wordt met geen enkel middel of combinatie van middelen bekomen. De beste bestrijding van valse meeldauw wordt in deze proef waargenomen met de combinatie van 2.5 kg/ha Fubol gold (mancozeb + metalaxyl-m) + 0.4 kg/ha Paraat (dimethomorf) en 2.5 kg/ha Fenomenal (fenamidone + fosethyl). Ook PM05/004, PM16/014, de solo toepassing van 0.4 kg/ha Paraat en PM03/015 hebben in deze proef een goede werking tegen valse meeldauw. In deze objecten worden significant meer gezonde planten waargenomen dan in het onbehandelde object.

 

Verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke
De kwaliteitsverantwoordelijke verklaart dat dit onderzoek werd uitgevoerd volgens de kwaliteitsborgingspunten vastgelegd in het intern kwaliteitssysteem van het PCG.

 

Volledig rapport Efficiëntie van middelen en combinaties van middelen tegen valse meeldauw in basilicum 2016

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij.
publicatiejaar2016
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Basilicum
Print

Aantal keer bekeken (3802)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x