GO

Nieuws

Fusarium in sla: Vlaamse en Nederlandse onderzoekers wisselen info uit

Fusarium in sla: Vlaamse en Nederlandse onderzoekers wisselen info uit

Chemische bodemontsmetting is onvoldoende werkzaam en na de ontsmetting kan Fusarium de grond heel snel opnieuw koloniseren.

Auteur: PCG glasteam/donderdag 21 september 2017/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, kropsla_GG, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), SLIP, Actueel, Niet-leden

Deze zomer kwamen Nederlandse en Vlaamse onderzoekers samen om kennis uit te wisselen vanwege de aanhoudende problemen met Fusarium in sla. De onderzoekers van UGent, PSKW, Inagro, PCG, LTO Glaskracht, Wageningen University en Research, Botany, Proeftuin Zwaagdijk en Groen Agro Control informeerden elkaar over de stand van zaken van de diverse onderzoeken en bespraken mogelijke vervolgstappen om te komen tot meer concrete oplossingen voor de praktijk.

 

 

Voorlopig geen efficiënte middelen beschikbaar

Zowel in Nederland als België is sprake van besmettingen op slabedrijven met ‘Fusarium oxysporum f.sp. lactucae’. Chemische bodemontsmetting is onvoldoende werkzaam en na de ontsmetting kan Fusarium de grond heel snel opnieuw koloniseren. Zeilstomen is effectief om de schimmel uit de bovenlaag van 0-15 cm heel sterk te reduceren, maar in de 20-40 cm laag lukt het afdoden onvoldoende. Onderzoek naar biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Fusarium is zowel in Nederland als in Vlaanderen nog lopende. Er zijn middelen die een werking vertonen, maar of er sprake is van voldoende effectiviteit tegen Fusarium, is op dit moment nog een onderzoeksvraag.

 
Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in kropsla
    
Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (FUSALC) © EPPO Global Database https://gd.eppo.int
 
   Foto: Fusarium oxysporum f.sp. lactucae    Foto: Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (FUSALC) © EPPO Global Database https://gd.eppo.int.  

 

 

Nog geen resistente rassen botersla

Er zijn duidelijk verschillende rassen die minder gevoelig lijken voor Fusarium, dit zijn echter alternatieve slasoorten en geen botersla. De wens om resistente rassen beschikbaar te krijgen blijft groot. Bij de hydroteelt van sla zijn momenteel nog geen problemen gesignaleerd met Fusarium maar het is nog niet vastgesteld of deze schimmel al dan niet kan optreden in een slateelt op water.

 

Bedrijfshygiëne uiterst belangrijk

Strikte bedrijfshygiëne op het bedrijf blijft dus een absolute noodzaak om de problematiek niet verder uit te breiden. Bezoekers tot het minimum beperken, een ontsmettingsmat aan de ingang, het dragen van overtreklaarsjes of -schoenen en het ontsmetten van materiaal en machines blijft aangewezen.

 

Verder onderzoek naar Fusarium

In de komende weken zullen de onderzoekers nagaan of een EU-project kan opgestart worden omdat Fusarium oxysporum f.sp. lactucae een groot probleem vormt voor de slateelt in Europa. Met een gezamenlijke aanpak vergroten we de kans van slagen op het vinden van een oplossing.

 

In samenwerking met

In het kader van het LA-traject FUNSLA ‘Geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels en nematoden in bladgroenten onder glas’.

        

Print

Aantal keer bekeken (9040)/Commentaren (0)

Links