X
GO

Actueel nieuws

Veel interesse voor het proefveldbezoek uien op de terreinen Werktuigendagen

Veel interesse voor het proefveldbezoek uien op de terreinen Werktuigendagen

Rassen, gewasbescherming, teelttechniek, bemesting en bewaring - vrijdag 01.09.2017

Auteur: PCG openluchtteam/woensdag 20 september 2017/Categorieën: Thema, gewasbescherming, plagen, ziekten, rassen, Voorlichting, proefveldbezoek, Actueel, Niet-leden

Op vrijdag 1 september organiseerden PCG en PCA een proefveldbezoek om hun onderzoek rond uienteelt voor te stellen. Dat er veel interesse is in de teelt van uien bewezen de meer dan 100 aanwezigen.

 

 

Trips

Tripsaantasting in uien
De grootste uitdaging dit jaar in de teelt van uien was schade door trips onder controle houden. Door de uitzonderlijk warme en droge maand juni vermeerderden tripsen erg snel en was de druk hoger dan normaal.

In 2016 en 2017 werden proeven uitgevoerd om de werkzaamheid van diverse insecticiden tegen trips in ui te vergelijken. In 2016 was de druk matig: 12 % van het bladoppervlak was aangetast bij de onbehandelde planten. In 2017 was de druk, met 27 % aangetast bladoppervlak, hoog.

++: Movento 100 SC + Decis EC 2,5 // Mesurol SC 500 

In beide proefjaren deed de tankmix van 0,75 l/ha Movento 100 SC + 0,5 l/ha Decis EC 2,5 het erg goed, zowel de bladaantasting als het aantal larven werd sterk gereduceerd. Ook 1,5 l/ha Mesurol SC 500 scoorde erg goed.

+: Movento 100 SC // Vertimec // Tracer

De solo bespuiting met 0,75 l/ha Movento 100 SC scoorde in beide proefjaren in absolute cijfers iets minder maar nog steeds goed qua bladaantasting, het aantal larven werd wel sterk gereduceerd. In 2017 werd ook de intrinsieke werking van 0,5 l/ha Vertimec en 0,2 l/ha Tracer onderzocht. Deze middelen vertoonden eenzelfde werking als Movento.

-: Decis EC 2,5
De solo bespuiting met 0,5 l/ha Decis EC 2,5 deed het in 2016 niet goed, er werd geen verschil waargenomen met het onbehandeld object. In 2017, bij een hogere druk, werd er wel een reductie van het aangetast bladoppervlak vastgesteld maar niet van het aantal larven.

Valse meeldauw

Valse meeldauw in uien
Eén van de belangrijkste ziekten in uien is valse meeldauw, veroorzaakt door de schimmel Perenospora destructor. Deze schimmel kan in een snel tempo het loof aantasten. 

De eerste symptomen van de ziekte zijn lichtgroene tot geelkleurige ovaalvormige vlekken. 

In 2016 werd een proef aangelegd in zaaiuien om de werking van diverse fungiciden na te gaan tegen valse meeldauw. Er werden zowel doorspuitschema’s getest, om de sterkte van afzonderlijke middelen na te gaan, als gemengde schema’s waarbij verschillende erkende middelen afwisselend geplaatst werden.

Het sterkste middel tegen valse meeldauw in deze proef is 2 kg/ha Fubol Gold + 0,2 l/ha Trend, gevolgd door de combinatie van 1 l/ha Fandango + 2 l/ha Dithane, 2,5 kg/ha Acrobat + 0,2 l/ha Trend, 1,6 kg/ha Valbon + 0,2 l/ha Trend, 1 l Fandango afzonderlijk toegepast en de combinatie van 2,5 kg Cabrio Duo + uitvloeier.

Uit de resultaten komt duidelijk het belang van toevoeging van uitvloeiers naar voor. Een doorspuitschema van mancozeb/maneb of Acrobat extra zonder toevoeging van uitvloeiers biedt onvoldoende bescherming.

Uit de resultaten van de gemengde schema’s blijkt dat tijdig preventief behandelen belangrijk is. Vroeg genoeg starten lijkt belangrijker dan vroeger te starten met sterkere middelen.

In 2017 werden verschillende driftreducerende doppen vergeleken voor de bestrijding van valse meeldauw in uien. Ook werd een model op basis van weersgegevens uitgetest voor een beredeneerde plaatsing van de bespuitingen. Door de erg droge en warme omstandigheden dit seizoen was de druk van valse meeldauw algemeen echter heel laag en werd nergens in de proeven ziekte aangetroffen.

Rassenkeuze

Rassenonderzoek uien
In 2017 werden door het PCG terug vergelijkende rassenproeven aangelegd in plant- en zaaiuien.

De plantuien werden geplant op 5 april en werden 17 augustus gerooid. De meeste planters werden aangeleverd in een sortering 10-21, enkele rassen in de maat 14-21. 2017 zullen we vooral onthouden door de minimale hoeveelheden neerslag. De standdichtheid en de opbrengst waren dan ook minder goed.

De beste opbrengsten werden gecombineerd met een goede maatsortering door Forum (Bejo), Jagro (Bejo) en Centurion (Bejo). Sturon (Bucomat ) en Troy (Bejo) deden het behoorlijk met goede gemiddelde opbrengsten en een goede maatsortering. Forum (Bejo), Jagro (Bejo) en Troy (Bejo) zaten duidelijk minder vast in de schil dan de meeste andere variëteiten.

Ook in 2016 gaf Centurion (Bejo) goede opbrengsten samen met Cupido (Hazera), Corrado (Hazera) en Setton (Syngenta). Setton (Syngenta) en Corrado (Hazera) toonden toen hun kwaliteiten na de bewaring: weinig zachte uien en een beperkte groei van de pit.

Ook de zaaiuien kenden een moeilijke opkomst. We konden hier makkelijk spreken van een 2-3 wassig gewas. Er werd meerdere keren beregend maar toch was de standdichtheid niet goed.

Deze proef wordt heel binnenkort gerooid. Bij een vroegtijdige proefrooiing (24 augustus) tonen Hybelle (DG&S), Aruba (Sakata), Sv 1332ND (Seminis), Hyway (DG&S) en Motion (Syngenta) zich al zeer productief. Ook Paradiso (Hazera), Centro (Hazera), Dormo (Hazera), Donna (Hoogzand), Action (S&G) en Medusa (Sakata) doen het zeer goed met boven gemiddelde tonnages.

Hybelle (Bejo), Centro (Hazera-Sanac) en Dormo (Hazera-Sanac) bevestigen hiermee de resultaten van 2016. Centro en Dormo bleken vorig jaar samen met Rockito (Seminis ) en Motion (Syngenta) goed uit de lange bewaring te komen met weinig kale uien, een goede vastheid en een pit welke niet snel verlengt.

Print

Aantal keer bekeken (4459)/Commentaren (0)

Links

x