X
GO

Actueel nieuws

De schade van trips aan de prei kan groot zijn

De schade van trips aan de prei kan groot zijn

Door de warme en droge weersomstandigheden van de voorbije zomer was de druk van trips de afgelopen maanden bijzonder hoog.

Auteur: PCG openluchtteam/woensdag 20 september 2017/Categorieën: Thema, gewasbescherming, plagen, Water, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

Door de warme en droge weersomstandigheden van de voorbije zomer was de druk van trips de afgelopen maanden bijzonder hoog. Vooral in West-Vlaanderen werden vaak meer dan 500 tripsen geteld op de plakvallen. Dit is nu net de regio waar het minste neerslag gevallen is en waar het meeste schade van trips waar te nemen is.

Ondanks alle inspanningen van de telers en veelvuldig behandelen tegen trips kan de schade van trips aan de prei groot zijn. De voornaamste oorzaak hiervan was de slechte groei van de prei waardoor de middelen onvoldoende werkten. Door de groeizamere weersomstandigheden zou de tripsbestrijding nu beter moeten lukken. Controleer best na elke behandeling het veld om te zien of de meeste tripsen afgedood werden of niet. Indien niet, wordt het veld best opnieuw behandeld.

 

Hieronder geven we nog enkele tips mee voor een zo goed mogelijke tripsbestrijding:

 • Enkel tripsvrije planten uitplanten. Vergeet het zaaibed niet mee te bestrijden tegen trips.

 • Start tijdig met behandelen. Zet de eerste tripsbehandeling binnen de 14 dagen na planten.

 • Zorg voor een goede indringing in de    plant. Spuit met voldoende water, een grove druppel en rij traag.

 • Voeg geen middelen toe die het product aan het blad doen kleven zoals uitvloeier of olie. Tripsen zitten rond de schachtsluiting en uitvloeier zorgt dat het product aan het blad kleeft i.p.v. naar het hart toeloopt.

 • Spuit in de zomer best van ’s avonds tot ’s morgens en niet overdag. In de herfst zijn de dagen korter, is er langer dauw, is de temperatuur lager waardoor je (in sombere dagen) ook perfect overdag kunt behandelen.

 • Voeg suiker toe om trips te lokken (2 à 3 l/ha).

 • Zorg ervoor dat planten vlot weggroeien na uitplanten.
  Voor geponste prei: aangieten met voldoende water, zorg ervoor dat er voldoende grond mee spoelt, ...
  Gregoire: indien de grond te droog is, wordt best vóór planten beregend.

 • Als de groei helemaal is stilgevallen door de droogte dan is beregenen de enige goede oplossing.

 • Volg de waarschuwingen goed op. Regelmatig wordt gevraagd om 5 dagen na de behandeling te controleren of de trips goed afgedood werd en zo niet te herbehandelen.

 • Er zijn grote verschillen tussen rassen qua rasgevoeligheid.

 • Voer de bestrijding uit in de meest groeizame momenten of dagen, bijvoorbeeld na neerslag.

 

Figuur: In Vlaanderen zijn er grote verschillen in neerslaghoeveelheden. Dit weerspiegelt voor een groot deel de tripsschade in de verschillende regio’s. Kaart met (a) neerslagverdeling per maand en (b) neerslagtekort voor de periode mei-augustus t.o

Print

Aantal keer bekeken (5635)/Commentaren (0)

Links

x