X
GO

Actueel nieuws

Stand van zaken project Mycospaerella

Stand van zaken project Mycospaerella

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Beheersing van Didymella bryoniae (Mycospaerella) in de teelt van komkommer'

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/woensdag 12 juli 2017/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, komkommer_BIO, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), DIDY, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Afgelopen 2 jaar bezochten wij heel wat komkommerbedrijven in kader van het project rond Didymella bryoniae (Mycosphaerella). Bedoeling van deze bezoeken was het verzamelen van kennis rond de ziekte en het in kaart brengen van de grootte van het probleem. Hieruit hebben wij veel geleerd en momenteel is alle verzamelde informatie reeds verwerkt. Graag zouden we u dan ook willen bedanken voor de medewerking.

In een volgende stap is het de bedoeling dat we de opgedane kennis door proeven en  bedrijfsbezoeken terug communiceren en dus adviseren naar jou toe. Om je kostbare tijd niet nodeloos in beslag te nemen, bezoeken we de bedrijven niet in 2017 maar organiseren we per regio een gezamenlijk infomoment (meer info volgt nog)!

Indien je echter vragen hebt of twijfel of er al dan niet Mycosphaerella aanwezig is op je bedrijf kan je nog altijd contact opnemen met jouw contactpersoon. We informeren je met alle plezier en komen indien gewenst een bezoek brengen. Ook kan een uitplating gebeuren om na te gaan of de vruchten al dan niet latent of actief aangetast zijn.

Contactpersonen:
PCG bio beschutte teelten,     +32(0)9 381 86 82
Inagro: Sofie Verhelst,     +32(0)51 27 32 78
KULeuven: Rudi Aerts,     +32(0)498 12 15 68
PSKW: Stefaan Fabri,     +32(0)497 10 12 77

In samenwerking met

  

Print

Aantal keer bekeken (10738)/Commentaren (0)

Tags: ziekten

Links

x