GO

Nieuws

Nieuw bremia fysio benoemd

Nieuw bremia fysio benoemd

Actualiteiten beschutte teelten juni 2017

Auteur: PCG glasteam/woensdag 21 juni 2017/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, kropsla_GG, Actueel, Niet-leden

In mei werd door de IBEB-EU (International Bremia Evaluation Board voor de EU) een nieuwe algemene bremia fysio benoemd.

Dit gebeurde na evaluatie van de bremia fysio’s die in 2016 voorkwamen in Europa.Veel van deze fysio’s kennen echter enkel een lokale uitbraak en krijgen dan ook geen algemene benaming. Een nieuw bremia fysio kwam echter algemeen voor in Europa en wordt zo het nieuwe fysio BI: 33EU. Enkel de Zuid-Europese landen werden tot nog toe gespaard van dit nieuwe fysio, in België werd het wel al opgemerkt.

Vanaf september verandert de notatie van bremia fysio’s en wordt aan alle Europese fysio’s de letters ‘EU’ toegevoegd. Dit om een duidelijk onderscheid te maken tussen fysio’s die algemeen voorkomen in Europa en fysio’s die algemeen voorkomen in de Verenigde Staten. Aan deze laatste worden de letters ‘US’ toegevoegd.

Onze collega’s van Inagro namen reeds contact op met de zaadhuizen en konden een lijst opstellen van resistente rassen:

Tabel: Overzicht resistente rassen bremia fysio BI: 33EU

Print

Aantal keer bekeken (6904)/Commentaren (0)

Links