X
GO

Actueel nieuws

Yacon rassen 2016

Yacon rassen 2016

Rassenonderzoek yacon 2016

Auteur: Tack Annelien/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Innovaties, yacon, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

In deze rassenproef werd uitgangsmateriaal van verschillende oorsprongen met elkaar vergeleken. In 2015 werd een karakterisatie per variëteit uitgevoerd op basis van de uiterlijke kenmerken en opbrengstgegevens. Dit jaar werd gefocust op de opbrengstgegevens.

 

 

Objecten
"Blanco", "Dimi", Meest courante gele soort, "Morado", Peru I, "Rojo", Uit Cajamarca Peru, Uit Nieuw-Zeeland, Uit Nieuw-Zeeland II "Richard", Uit Rusland, Witte soort.

 

Beoordelingsmethode
Bij de veldbeoordeling werd een telling uitgevoerd van het aantal opgekomen planten. De uniformiteit van het gewas, het gewasvolume en de kleur werden beoordeeld aan de hand van een score van 1 tot 9.

Na oogst werd het aantal clusters geteld per object en werd een weging uitgevoerd van de clusters broedknollen en de eetknollen na scheiding.Statistische analyse

De proef werd uitgevoerd in 4 parallellen. Echter, wegens problemen bij het rooien konden niet alle objecten van parallel 1 en 2 afzonderlijk gewogen worden. De gemiddeldes die weergegeven worden in de resultatentabel zijn daardoor bij verschillende objecten slechts gemiddeldes van 2 parallellen. Er werd dan ook geen statistische analyse uitgevoerd op de resultaten.

 

Resultaten
De opkomt-, gewas- en opbrengstbeoordlingstabel kan in het bijhorend rapport geraadpleegd worden.

 

Validiteit van de resultaten
De gemiddeldes die weergegeven worden in de resultatentabel zijn bij verschillende objecten slechts gemiddeldes van 2 parallellen. Hier moet rekening mee gehouden worden bij het interpreteren van de resultaten.

 

Bespreking
Blanco” had in deze proef een matige en eerder heterogene opkomst. Met zijn 29.5 ton/ha haalde Blanco dit jaar een middelmatige opbrengst aan eetknollen.

Dimi” vertoonde in de proef een zeer goede opkomst. Het gewas stond matig uniform en was erg bleek van kleur. Dimi behaalde in deze proef de laagste opbrengst aan eetknollen (17 ton/ha).

Meest courante, gele soort had een goede opkomst in de proef maar vertoonde een eerder heterogene gewasstand. Er werd een goede opbrengst eetknollen gehaald van 36.2 ton/ha.

Morado” gaf in de proef een gewas met matige opkomst en matig uniforme gewasstand in het veld. Dit ras gaf een zeer goede opbrengst aan eetknollen van 44.4 ton/ha.

Peru I
had een erg lage opkomst in de proef en vertoonde een zeer heterogene gewasstand. Toch behaalden de opgekomen planten de beste opbrengst aan eetknollen in deze proef, namelijk 49.7 ton/ha.

Rojo” gaf een matige opkomst maar leverde een erg uniform gewas met groot gewasvolume. Er werd een matige opbrengst aan eetknollen bekomen van 28.7 ton/ha.

Uit Cajamarca Peru
had een lage opkomst in de proef met een laag gewasvolume. Er werd een behoorlijke opbrengst aan eetknollen behaald (33.5 ton/ha).

Uit Nieuw-Zeeland
vertoonde een goede opkomst en een erg uniform en omvangrijk gewasvolume. Met zijn 28.3 ton/ha werd een matige opbrengst aan eetknollen gehaald.

Uit Nieuw-Zeeland IIRichard” gaf algemeen een minder goede opkomst en een eerder heterogene gewasstand. Er werd een goede opbrengst aan eetknollen gerealiseerd van 37.2 ton/ha.

Uit Rusland vertoonde een goede opkomst met mooi en uniform gewasvolume. Gaf in deze proef een minder goede opbrengst aan eetknollen van 25.6 ton/ha.

Witte soort
gaf een goede opkomst met mooi en uniform gewasvolume. Haalde in deze proef een minder goede opbrengst aan eetknollen van 25 ton/ha.

 

Besluit
In deze proef halen ‘Peru I’ en ‘Morado’ de hoogste opbrengsten gevolgd door 'Uit Nieuw-Zeeland II Richard' en de 'Meest courante, gele soort'.

'Dimi', 'Uit Rusland' en 'Witte soort' halen dit jaar de laagste opbrengsten.

 

Volledig rapport [EasyDNNnewsDocument|2149]

 

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij.

publicatiejaar2016
afdelingInnovaties
Teelt of thema
  • Yacon
Print

Aantal keer bekeken (10314)/Commentaren (0)

Tags: rassen

Documenten

Links

x