X
GO

Actueel nieuws

Wortel industrie (schijven) rasgevoeligheid Alternaria en witziekte 2016

Wortel industrie (schijven) rasgevoeligheid Alternaria en witziekte 2016

Wortel industrie (schijven) screening gevoeligheid voor Alternaria en witziekte 2016

Auteur: Tack Annelien/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Openluchtteelt, Schermbloemigen, wortel, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, Thema, gewasbescherming, ziekten, rassen, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Deze proef werd aangelegd om de vatbaarheid van verschillende wortelrassen industrie (schijven) voor Alternaria en witziekte na te gaan.

 

 

Objecten
Atlantis (Agri Semences), Bolero (Vilmorin), Brutus (Clause), Champion (Syngenta), Priam = CLX318443 (Clause), Mercurio (Clause), Namdal (Bejo), Napa (Bejo), Nerac (Bejo), Niland (Bejo), Norway (Bejo).

 

Beoordelingsmethode
Op verschillende tijdstippen werd het percentage aangetaste planten en percentage aangetast bladoppervlak ingeschat per plot voor zowel Alternaria als Erysiphe.

 

Statistische analyse
Indien de waarden niet homogeen verdeeld waren, werd een transformatie uitgevoerd. Daarna gebeurde een variantie-analyse op de gemiddelden. Als hier significante verschillen (α=0.05) werden gevonden dan werd een post-hoc Tukey test uitgevoerd om de verschillen tussen de gemiddelden aan te tonen.

 

Resultaten
De uitgebreide beoordelingstabellen en -grafieken kunnen in het bijhorend rapport geraadpleegd worden.

 

Validiteit van de resultaten
De proef werd uitgevoerd volgens de beschrijving in het protocol. De resultaten zijn geldig.

 

Bespreking
In de tweede helft van augustus nam de aantasting door witziekte (Erysiphe) heel snel toe in de proef. Op 29 augustus werd een eerste beoordeling uitgevoerd. Op dat moment was het grootste deel van de planten aangetast. De ernst van de aantasting was echter verschillend afhankelijk van het ras. 

Atlantis en Bolero bleken het minst gevoelig voor aantasting door witziekte, gevolgd door Champion en Brutus. Mercurio was het zwaarst aangetast door witziekte, gevolgd door Niland, Nerac en Priam. Daartussen lagen de rassen Napa, Namdal en Norway met gelijkaardige, middelmatige aantasting.

De aantasting door Alternaria werd vanaf 29 augustus op drie verschillende tijdstippen beoordeeld. Bij eindbeoordeling op 14 november waren alle planten aangetast door Alternaria. Atlantis bleek ook het minst gevoelig voor Alternaria, gevolgd door Champion en Brutus. Namdal, Napa en Nerac waren in deze proef het zwaarst aangetast. De andere rassen vormden een grote groep van middelmatig gevoelige rassen met aantastingsniveaus die dicht bijeen lagen.

Besluit
Atlantis en Bolero zijn het minst gevoelig voor aantasting door witziekte, gevolgd door Champion en Brutus. Mercurio is het zwaarst aangetast door witziekte, gevolgd door Niland, Nerac en Priam. Daartussen liggen de rassen Napa, Namdal en Norway met gelijkaardige, middelmatige aantasting.

Atlantis blijkt ook het minst gevoelig voor Alternaria, gevolgd door Champion en Brutus. Namdal, Napa en Nerac zijn in deze proef het zwaarst aangetast. De andere rassen vormen een grote groep van middelmatig gevoelige rassen met aantastingsniveaus die dicht bijeen liggen.

 

Volledig rapport Wortel industrie (schijven) screening gevoeligheid voor Alternaria en witziekte 2016

 

Verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke
De kwaliteitsverantwoordelijke verklaart dat dit onderzoek werd uitgevoerd volgens de kwaliteitsborgingspunten vastgelegd in het intern kwaliteitssysteem van het PCG.


Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij.

publicatiejaar2016
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Wortel
Print

Aantal keer bekeken (8360)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x