X
GO

Actueel nieuws

Bernagie gewasbescherming (biologische middelen en teelttechniek) echte meeldauw 2016

Bernagie gewasbescherming (biologische middelen en teelttechniek) echte meeldauw 2016

Invloed van biologische middelen en insnoeien op de ontwikkeling van witziekte bij bernagie 2016

Auteur: Tack Annelien/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Kruiden, Andere kruiden, bernagie - komkommerkruid, Projecten, Provincie Oost-Vlaanderen, Plattelandsontwikkeling, BLOEM, Thema, gewasbescherming, ziekten, teelttechniek, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Deze proef werd opgezet om de invloed van biologische middelen en insnoeien van het gewas na te gaan op de ontwikkeling van witziekte bij bernagie.

De proef werd aangelegd op een proefveld te Kruishoutem, België, in 3 parallellen als een gerandomiseerde blokkenproef.

 

Objecten

Nr.

Handelsnaam

Conc.

Form.

 

Actieve stof

Dosis per ha

Toep. code

1

Onbehandeld

 

 

 

water

 

 

ABCD

1

Onbehandeld

 

 

 

water

 

 

EFGH

2

Serenade aso

14,0

g/l

SC

Bacillus subtilis stam QST 713

8,00

l

ABCD

2

Bitterzout

MgSo4

0,40

l

ABCD

2

Serenade aso

14,0

g/l

8,00

l

EFGH

2

Bitterzout

0,60

l

EFGH

3

PM14/015

60,0

g/l

SL

 

2,00

l

ABCD

3

PM14/015

60,0

g/l

 

 

2,00

l

EFGH

4

PM14/022

85,0

%

SP

 

3,00

kg

ABCD

4

PM14/022

85,0

%

3,00

kg

EFGH

5

PM16/006

80,0

%

WG

 

5,00

kg

ABCD

5

PM16/006

80,0

%

 

 

5,00

kg

EFGH

6

PM09/009

45,0

g/l

SL

 

0,75

l

ABCD

6

PM09/009

45,0

g/l

0,75

l

EFGH

7

PM14/025

100,0

%

EW

 

1,50

l

ABCD

7

PM14/025

100,0

 

 

 

1,50

l

EFGH

8

Agricolle

100,0

%

Natuurlijke polysachariden uit zeewier

1,20

l

ABCD

8

Agricolle

100,0

%

1,80

l

EFGH

9

PM16/008

100,0

%

WG

0,05

kg

ABCD

9

PM16/008

100,0

%

 

 

0,05

kg

EFGH

10

PM16/009

100,0

%


0,60

l

ABCD

10

PM16/010

100,0

%


2,00

l

ABCD

10

PM16/009

100,0

%

0,90

l

EFGH

10

PM16/010

100,0

%

2,00

l

EFGH

11

niet insnoeien

12

bloeitoppen manueel verwijderen

13

20 cm insnoeien

14

tot 30 cm boven de grond insnoeien


Behandelingsmethode
Bij objecten 1-10 werd de invloed van biologische middelen op de ontwikkeling van witziekte nagegaan. De behandelingsmethode wordt hieronder in detail weergegeven.

Bij objecten 11-14 werd de invloed van insnoeien op de ontwikkeling van witziekte bekeken. Op 2 verschillende tijdstippen werd een snoeibeurt uitgevoerd. Bij object 11 werd nooit bijgesnoeid, bij object 12 werden telkens de bloeitoppen manueel verwijderd, bij object 13 werden de planten 20 cm ingesnoeid met een haagschaar en bij object 14 werden de planten telkens met de haagschaar teruggesnoeid tot 30 cm boven de grond.

Resultaten
De tabel: Percentage aangetast bladoppervlak door witziekte op 29/08/2016, kan in het bijhorend rapport geraadpleegd worden.

   Teelttechniek invloed insnoeien op de ontwikkeling van witziekte bij bernagie of komkommerkruid  
     
 
Teelttechniek bestrijding witziekte: niet snoeien - plant

    
Teelttechniek bestrijding witziekte: niet snoeien - veld

 
  Niet snoeien plant   Niet snoeien veld
 
         
 
Teelttechniek bestrijding witziekte: bloeitoppen manueel verwijderen - plant

 
Teelttechniek bestrijding witziekte: bloeitoppen manueel verwijderen - veld

 
  Bloeitoppen manueel verwijderen plant
  Bloeitoppen manueel verwijderen veld
 
         
 
Teelttechniek bestrijding witziekte: 20 cm insnoeien - plant

 
Teelttechniek bestrijding witziekte: 20 cm insnoeien - veld

 
  20 cm insnoeien plant
  20 cm insnoeien veld
 
         
 
Teelttechniek bestrijding witziekte: tot 30 cm boven de grond insnoeien - plant

 
Teelttechniek bestrijding witziekte: tot 30 cm boven de grond insnoeien - veld

 
  Tot 30 cm boven de grond insnoeien plant
  Tot 30 cm boven de grond insnoeien veld
 

 

Validiteit van de resultaten
In het veld werd een grote heterogeniteit vastgesteld van de witziekteaantasting. Hoewel het gemiddelde percentage aantasting bij enkele middelen een stuk lager lag dan bij het onbehandelde object, werden geen statistisch significante verschillen gevonden. De invloed van insnoeien werd puur demonstratief nagegaan in 4 verschillende objecten. De resultaten werden niet statistisch aangetoond.

Bespreking
Door de grote heterogeniteit van de witziekteaantasting in het veld, werden grote verschillen in aantasting vastgesteld tussen de parallellen. Enkel bij het object behandeld met PM16/006 werd een duidelijk lagere aantasting vastgesteld in het veld. Door de grote heterogeniteit van de aantasting in het veld kon echter geen significante werking aangetoond worden ten opzichte van het onbehandelde object dat enkel met water behandeld werd.

In het veld werd een duidelijke invloed gezien van insnoeien van de planten op de ontwikkeling van witziekte. Oudere, zwakkere planten zijn vatbaarder voor de ziekte. Het verjongen van de planten door ze op regelmatige tijdstippen terug te snoeien zorgde voor sterkere, minder vatbare planten die pas op een later tijdstip witziekte ontwikkelden in vergelijking met de planten die niet ingesnoeid werden. Natuurlijk moet rekening gehouden worden met een periode van mindere bloemproductie na insnoeien. Om een continue bloemproductie te hebben worden de planten dus best op verschillende tijdstippen ingesnoeid.

Besluit
Enkel bij het object behandeld met PM16/006 wordt een duidelijk lagere aantasting vastgesteld in het veld. Door de grote heterogeniteit van de aantasting in het veld kan echter geen significante werking aangetoond worden ten opzichte van het onbehandelde object.

Het verjongen van de planten door ze op regelmatige tijdstippen terug te snoeien zorgt voor sterkere, minder vatbare planten die pas op een later tijdstip witziekte ontwikkelen in vergelijking met de planten die niet ingesnoeid worden.

Verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke
De kwaliteitsverantwoordelijke verklaart dat dit onderzoek werd uitgevoerd volgens de kwaliteitsborgingspunten vastgelegd in het intern kwaliteitssysteem van het PCG.

Volledig rapport Invloed van biologische middelen en insnoeien op de ontwikkeling van witziekte bij bernagie 2016

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand in kader van het pdpo-project “Eetbare bloemen: sierlijk én smakelijk!”.

  

publicatiejaar2016
afdelingKruiden
Teelt of thema
  • Bernagie of komkommerkruid
Print

Aantal keer bekeken (8610)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x