X
GO

Actueel nieuws

Tomaat grove- en fijne tros, tussentype en vleestomaat consumentenonderzoek 2016

Tomaat grove- en fijne tros, tussentype en vleestomaat consumentenonderzoek 2016

Consumentenonderzoek tomaat trostomaat grof en fijn, tussentype tomaat en vleestomaat 2016

Auteur: Van Steenkiste Jana/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Smaak, Vruchtgewassen, tomaat, Projecten, GMO, LAVA, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Niet-leden

In het segmentatieonderzoek tomaat werd nagegaan welke nieuwe tomatenrassen het best beantwoorden aan de eisen om opgenomen te worden in de Flandria segmentatie 2017. Naast goede productie- en teelteigenschappen dienen Flandria tomaten ook een goede kwaliteit en smaak te hebben. Via acceptatietesten werd driemaal in het seizoen (voorjaar, zomer, najaar) nagegaan welke tomaten het best beantwoorden aan de wensen van de consumenten op gebied van smakelijkheid, smaak, textuur en kleur. Ook werd het opgeloste stofgehalte gemeten, als maat voor de zoetheid van de tomaten.

Objecten

  Grove trostomaat       
         
 
Bonaparte - Rijk Zwaan

    
Merlice - De Ruiter

 
  Bonaparte (Rijk Zwaan) - Referentie
  Merlice (De Ruiter)
 
         
 
Luminance - De Ruiter

 
DRTH6818 - De Ruiter

 
  Luminance (De Ruiter)
  DRTH6818 (De Ruiter)
 
         
 
EZ 1325 - E15M.40620 - Maxeza - Enza Zaden

 
HTL1308117 - Axia Vegetable Seeds

 
  EZ 1325 = E15M.40620 =
Maxeza (Enza Zaden)
  HTL1308117
(Axia Vegetable Seeds)
 
         
 
Progression - Nunhems

 
RZ 72-757 - Rijk Zwaan

 
  Progression (Nunhems)
  RZ 72-757 (Rijk Zwaan)
 
         
 
T 813285 - Syngenta

     
  T 813285 (Syngenta)
     

Resultaten
De uitgebreide beoordelingsgrafiek en -tabel kunnen via het bijhorend rapport in volgende bijlagen geraadpleegd worden:

 • Bijlage 2: Resultaten smaakonderzoek grove trostomaten voorjaar 2016 (SM16TORS06)
 • Bijlage 7: Resultaten smaakonderzoek grove trostomaten zomer 2016 (SM16TORS11)
 • Bijlage 9: Resultaten smaakonderzoek grove trostomaten najaar 2016 (SM16TORS13)

Fijne trostomaat
       
         
Bonaparte - Rijk Zwaan

    
Foundation (Nunhems) - PSKW

   
Bonaparte (Rijk Zwaan) - Referentie
  Foundation (Nunhems) - PSKW
   
         
E15M.40783 - EZ 4334 - Chelino - Enza Zaden

 
DRTH5638 - De Ruiter

   
E15M.40783 = EZ 4334 =
Chelino (Enza Zaden)
  DRTH5638 (De Ruiter)
   
         
DRTH8441 - De Ruiter

 
E15M.40763 - Claudino - Enza Zaden

   
DRTH8441 (De Ruiter)
  E15M.40763 = Claudino (Enza Zaden)
   
         
HA 27444 - Hazera

 
HTL1409352 - Axia Vegetable Seeds

   
HA 27444 (Hazera)
  HTL1409352 (Axia Vegetable Seeds)
   
         
RZ 72-724 - Rijk Zwaan

 
T 812678 - Syngenta

   
RZ 72-724 (Rijk Zwaan)
  T 812678 (Syngenta)
   
         
Axiradius - Axia Vegetable Seeds

 
NUN 09112 - Nunhems

   
Axiradius (Axia Vegetable Seeds)
  NUN 09112 (Nunhems)
   
         
Foundation (Nunhems) - PCH

       
Foundation (Nunhems) - PCH
       

 

Resultaten
De uitgebreide beoordelingsgrafiek en -tabel kunnen via het bijhorend rapport in volgende bijlagen geraadpleegd worden: 

 • Bijlage 3: Resultaten smaakonderzoek fijne trostomaten voorjaar 2016 (SM16TORS07)
 • Bijlage 8: Resultaten smaakonderzoek fijne trostomaten zomer 2016 (SM16TORS12)
 • Bijlage 10: Resultaten smaakonderzoek fijne trostomaten najaar 2016 (SM16TORS14)

 

Tussentype tomaat        
         
Bonaparte - Rijk Zwaan

    
Kanavaro - Enza Zaden

   
Bonaparte (Rijk Zwaan) - Referentie
  Kanavaro (Enza Zaden)
   
         
DR8585TH - Quentero - De Ruiter

 
Barteza - Enza Zaden

   
DR8585TH = Quentero (De Ruiter)
  Barteza (Enza Zaden)
   
         
HA 27433 - Hazera

 
HTL1307038 - Axia Vegetable Seeds

   
HA 27433 (Hazera)
  HTL1307038 (Axia Vegetable Seeds)
   
         
Progression - Nunhems

 
T 813485 - Syngenta

   
Progression (Nunhems)
  T 813485 (Syngenta)
   
         
Admiro - De Ruiter

       
Admiro (De Ruiter)
       

 

Resultaten
De uitgebreide beoordelingsgrafiek en -tabel kunnen via het bijhorend rapport in volgende bijlagen geraadpleegd worden: 

 • Bijlage 4: Resultaten smaakonderzoek tussentype tomaten voorjaar 2016 (SM16TORS08)
 • Bijlage 6: Resultaten smaakonderzoek tussentype tomaten zomer 2016 (SM16TORS10)
 • Bijlage 12: Resultaten smaakonderzoek tussentype tomaten najaar 2016 (SM16TORS16)

 

Vleestomaat         

       
Bonaparte - Rijk Zwaan

 
DR 9544 TH - De Ruiter

   
Bonaparte (Rijk Zwaan) - Referentie
  DR 9544 TH (De Ruiter)
   
         
Buvena - Syngenta

 
DRTH2395 - De Ruiter

   
Buvena (Syngenta)
  DRTH2395 (De Ruiter)
   
         
HA 27483 - Hazera

 
RZ 72-630 - Rijk Zwaan

   
HA 27483 (Hazera)
  RZ 72-630 (Rijk Zwaan)
   
         
Rebelski (De Ruiter)

       
Rebelski (De Ruiter)
       

Resultaten
De uitgebreide beoordelingsgrafiek en -tabel kunnen via het bijhorend rapport in volgende bijlagen geraadpleegd worden: 

 • Bijlage 1: Resultaten smaakonderzoek vleestomaten voorjaar 2016 (SM16TORS05)
 • Bijlage 5: Resultaten smaakonderzoek vleestomaten zomer 2016 (SM16TORS09)
 • Bijlage 11: Resultaten smaakonderzoek vleestomaten najaar 2016 (SM16TORS15)

Bespreking
In het segmentatieonderzoek tomaat werd nagegaan welke nieuwe tomatenrassen het best beantwoorden aan de eisen om opgenomen te worden in de Flandria segmentatie 2017. Naast goede productie- en teelteigenschappen dienen Flandria tomaten ook een goede kwaliteit en smaak te hebben. De losse tomaten en trostomaten uit de rassenproeven doorteelt van het Proefcentrum Hoogstraten en het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver werden beoordeeld door het consumentenpanel van het PCG. Via acceptatietesten werd driemaal in het seizoen (voorjaar, zomer en najaar) nagegaan welke tomaten het meest beantwoorden aan de wensen van de consumenten op gebied van smakelijkheid, smaak, textuur en kleur. Ook werd het opgeloste stofgehalte gemeten, als maat voor de zoetheid. Het ras Bonaparte werd in elke smaakproef meegenomen als referentie voor een lekkere tomaat. Alle resultaten zijn weergegeven onder 3.1 en in de bijlages.

De vleestomaten (segment Flandria Baron) van de rassen Rebelski (De Ruiter) en Buvena (Syngenta) waren lekker gedurende het volledige teeltseizoen. De tomaten van de rassen DR 9544 TH (De Ruiter) en HA 27483 (Hazera) smaakten lekker vanaf de zomer. De tomaten van het ras DRTH2395 (De Ruiter) kregen een goede score voor smakelijkheid in het najaar. De tomaten van het ras RZ 72-630 (Rijk Zwaan) waren niet lekker.

Alle geproefde tomaten waren gedurende het volledige teeltseizoen te weinig zoet volgens de consumenten. De tomaten van het ras RZ 72-630 waren het minst zoet gedurende het volledige seizoen. Ook het gemiddelde opgeloste stofgehalte van de tomaten van dit ras was het laagst, namelijk 3,9 °Brix. Het hoogste gemiddelde opgeloste stofgehalte werd gemeten bij de tomaten van het ras DRTH 2395, namelijk 4,5 °Brix. De zuurheid van de tomaten van de rassen Rebelski, DR 9544 TH en Buvena was ideaal over het volledige seizoen. DRTH 2395 en RZ 72-730 mochten in het zomer en het najaar iets zuurder, maar waren wel ideaal zuur in het voorjaar. De tomaten van het ras HA 27483 gingen van iets te weinig zuur in het voorjaar naar iets te zuur in de zomer en terug iets te weinig zuur in het najaar. De tomaten van het ras DR 9544 TH en RZ 72-730 waren te stevig gedurende het volledige seizoen, de tomaten van het ras DRTH 2395 waren dan weer het hele seizoen te slap. De andere vleestomaten beoordeelden de consumenten als ongeveer ideaal van stevigheid. Zowel in de voorjaar als in zomer waren alle vleestomaten iets te bleek tot veel te bleek volgens de consumenten. Enkel in het najaar konden de tomaten van de rassen Buvena en HA 27483 de ideale rode kleur evenaren.

De tussentype tomaten (segment Flandria Prince) van de rassen Admiro (De Ruiter), HTL 1307038 (Axia Vegatable Seeds), Quentero (De Ruiter) en Progression (Nunhems) waren heel lekker volgens de consumenten. De tomaten van de rassen Kanavaro (Enza Zaden) en T 813485 (Syngenta) smaakten lekker in de zomer en gematigd lekker in het voorjaar en het najaar. De tomaten van de rassen Barteza (Enza Zaden) en HA 27433 (Hazera) waren niet lekker.

Alle geproefde tomaten waren gedurende het volledige teeltseizoen te weinig zoet volgens de consumenten. De tomaten van het ras Barteza waren het minst zoet gedurende het volledige seizoen. Er zat niet zoveel verschil in de gemiddelde opgeloste stofgehaltes van de tussentype tomaten, allen tussen 3,8 en 4,3 °Brix. De tomaten van het ras Kanavaro vond men tijdens het volledige seizoen net iets te zuur. In het najaar mochten de tomaten van het ras T 813482 iets zuurder. De overige rassen kwamen min of meer gemiddeld gezien in de buurt van de ideale zuurheid. In de zomer was de stevigheid van alle rassen tussentype tomaten ideaal. In het voorjaar en het najaar daarentegen waren heel wat tomaten te stevig volgens de consumenten (vooral Kanavaro en T 813485). Gemiddeld gezien over het hele teeltseizoen waren alle tussentype tomaten te bleek van kleur. Vooral de tomaten van het ras Barteza waren veel te bleek. De tomaten van het ras DR 8585 TH en T 813485 kwamen gemiddeld het dichtst in de buurt van de ideale rode kleur.

In het segment van de grovere trostomaten (segment Flandria Princess) kregen de tomaten van het ras Merlice (De Ruiter) wel redelijke cijfers voor smakelijkheid in de zomer, maar de smaak van deze tomaat viel erg tegen in het voorjaar en het najaar. De tomaten van het ras Progression (Nunhems) waren heel lekker en de beste tussen de grove trostomaten. De tomaten van de rassen Luminance (De Ruiter) en HTL 1308117 (Axia Vegetable Seeds) smaakten gematigd tot niet lekker in de zomer, maar vielen wel mee in het voorjaar en het najaar. Gematigd lekker tot lekker waren de tomaten van de rassen Maxeza (Enza Zaden), RZ 72-757 (Rijk Zwaan) en T 813285 (Syngenta). De tomaten van het ras DRTH 6818 (De Ruiter) waren niet lekker.

Het gemiddeld opgeloste stofgehalte van de tomaten van de rassen Merlice en DRTH 6818 was het laagst (3,8 à 4,0 °Brix). De hoogste gemiddelde brixwaardes werden gemeten bij de tomaten van het ras Luminance (4,6 °Brix). Hoewel de tomaten van het ras Progression in de zomer dicht bij de ideale zoetheid kwamen, waren alle geproefde fijne trostomaten te weinig tot veel te weinig zoet tijdens het volledig seizoen. De zuurheid van de tomaten van het ras HTL1308117 was iets te weinig gedurende het volledig seizoen. De tomaten van het ras Maxeza waren iets te weinig zuur in het voorjaar, maar wel ideaal zuur in de rest van het teeltseizoen. In de zomer en het najaar waren ook DRTH6818 en T 813285 te weinig zuur. De overige tomaten beoordeelden de consumenten wel als ideaal zuur. De tomaten van het ras Luminance waren veel te stevig gedurende het volledige teeltseizoen. Net iets te weinig stevig waren de tomaten van de rassen Progression. De stevigheid van de overige tomaten was ideaal tot net iets te stevig. Op de tomaten van de rassen Luminance en RZ 72-757 na, waren alle tomaten te bleek tot veel te bleek. Vooral de tomaten van het ras Merlice vonden de consumenten veel te bleek van kleur.

Onder de fijnere trostomaten (segment Flandria Elite) waren de smakelijkste tomaten degene van de rassen Foundation (Nunhems), DRTH 8441 (De Ruiter), NUN 09112 (Nunhems) en HA 27444 (Hazera). De tomaten van het ras RZ 72-724 (Rijk Zwaan) waren niet lekker. Ook de smakelijkheid van de tomaten van het ras Chelino (Enza Zaden) viel tegen in het voorjaar en het najaar, de tomaten smaakten wel gematigd lekker in de zomer.

Het opgeloste stofgehalte van de fijne trostomaten was het hoogst bij de tomaten van het ras HA 27444 (gemiddeld 4,9 °Brix) en het laagst bij de tomaten van het ras DRTH 5638 (4,2 °Brix; De Ruiter). De tomaten van het ras HA °27444 waren net iets te weinig zoet, maar kwamen het dichtst in de buurt van de ideale zoetheid. De andere tomaten waren gedurende het volledige teeltseizoen te weinig tot veel te weinig zoet. De zuurheid van de tomaten varieerde van iets te weinig zuur, over ideaal zuur, tot iets te zuur maar zonder extreme gevallen. Wat betreft de stevigheid sprongen vooral de tomaten van het ras Claudino (Enza Zaden) in het oog door de veel te stevige vruchten tijdens het volledige seizoen. Ook de vruchten van de rassen Chelino, HA 27444, RZ 72-724, en NUN 09112 vond men te stevig. De tomaten van het ras Foundation hadden de meest ideale stevigheid. Qua kleur merkten de consumenten vooral de bleke kleur van de rassen Claudino, Axiradius (Axia Vegetable Seeds) en NUN 09112 op als minpunt.
4 Besluit
De vleestomaten (segment Flandria Baron) van de rassen Rebelski (De Ruiter) en Buvena (Syngenta) zijn lekker gedurende het volledige teeltseizoen. De tomaten van de rassen DR 9544 TH (De Ruiter) en HA 27483 (Hazera) smaken lekker vanaf de zomer. De tomaten van het ras DRTH2395 (De Ruiter) krijgen een goede score voor smakelijkheid in het najaar. De tomaten van het ras RZ 72-630 (Rijk Zwaan) zijn niet lekker.

De tussentype tomaten (segment Flandria Prince) van de rassen Admiro (De Ruiter), HTL 1307038 (Axia Vegetable Seeds), DR 8585 TH (De Ruiter) en Progression (Nunhems) zijn heel lekker volgens de consumenten. De tomaten van de rassen Kanavaro (Enza Zaden) en T 813485 (Syngenta) smaken lekker in de zomer en gematigd lekker in het voorjaar en het najaar. De tomaten van de rassen Barteza (Enza Zaden) en HA 27433 (Hazera) zijn niet lekker.

In het segment van de grovere trostomaten (segment Flandria Princess) krijgen de tomaten van het ras Merlice (De Ruiter) wel redelijke cijfers voor smakelijkheid in de zomer, maar de smaak van deze tomaat valt erg tegen in het voorjaar en het najaar. De tomaten van het ras Progression (Nunhems) zijn heel lekker en de best smakende tussen de grove trostomaten. De tomaten van de rassen Luminance (De Ruiter) en HTL 1308117 (Axia Vegetable Seeds) zijn gematigd tot niet lekker in de zomer, maar vallen wel mee in het voorjaar en het najaar. Gematigd lekker tot lekker zijn de tomaten van de rassen Maxeza (Enza Zaden), RZ 72-757 (Rijk Zwaan) en T 813285 (Syngenta). De tomaten van het ras DRTH 6818 (De Ruiter) zijn niet lekker.

Onder de fijnere trostomaten (segment Flandria Elite) zijn de smakelijkste tomaten degene van de rassen Foundation (Nunhems), DRTH 8441 (De Ruiter), NUN 09112 (Nunhems) en HA 27444 (Hazera). De tomaten van het ras RZ 72-724 (Rijk Zwaan) zijn niet lekker. Ook de smakelijkheid van de tomaten van het ras Chelino (Enza Zaden) valt tegen in het voorjaar en het najaar, de tomaten smaken wel redelijk lekker in de zomer.

 

Volledig rapport Consumentenonderzoek tomaat 2016

 

Verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke
De kwaliteitsverantwoordelijke verklaart dat het onderzoek werd uitgevoerd volgens de kwaliteitsborgingspunten vastgelegd in het intern kwaliteitssysteem van het PCG.

Samenwerking
Het gebruikswaardeonderzoek paprika werd uitgevoerd in samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt (Sint-Katelijne-Waver), het Proefcentrum Hoogstraten (Meerle) en het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (Heverlee).


publicatiejaar2016
afdelingSmaak
Teelt of thema
 • Tomaat
Print

Aantal keer bekeken (8212)/Commentaren (0)

Tags: rassen

Documenten

Links

x