X
GO

Actueel nieuws

Zaaibedbereiding en niet-kerende bodembewerking bij erwt en ajuin

Zaaibedbereiding en niet-kerende bodembewerking bij erwt en ajuin

In het kader van het VLAIO LA-traject GOMEROS (GrOenten en Maïs op EROSiegevoelige percelen)

Auteur: PCG team/donderdag 16 maart 2017/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem_en_bemesting_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), ROSI, Actueel, Niet-leden

In 2016 legde PCG in het kader het VLAIO LA-traject GOMEROS (GrOenten en Maïs op EROSiegevoelige percelen) proeven aan met erwten te Zottegem en zaai-ui te Oudenaarde. In beide proeven werd het effect van ploegen vergeleken met niet-kerende bodembewerking en werd geëxperimenteerd met de zaaibedbereiding.

 

 

Een object klaargelegd zoals in de praktijk, was de referentie. Voor zaaibedbereiding werden de rotoreg aan 540tpm en 1000tpm, de schijveneg en een tandencombinatie ingezet, allemaal met als doel het zaaibed ruwer te leggen en afstromend water tegen te houden. De rotoreg van de zaaimachine werd, uitgezonderd bij de referentie, ondiep ingesteld om de zaaibedbereiding te behouden.

 
Zaaibedbereiding met links een rotoreg aan 540 tpm en rechts een rotoreg aan1000 tpm
 
  Foto: Zaaibedbereiding met rotoreg aan 540 tpm (links) en 1000 tpm (rechts)  

 

De erwten werden gezaaid kort na het nemen van een snede en vernietigen van raaigras. Het gras laat veel gewasresten achter die erosie kunnen voorkomen, maar die vormen ook een sterke hinderpaal voor kwalitatieve zaai van de erwten in het bijzonder bij niet-kerende bodembewerking. De opkomst van erwten in de niet-kerende bodembewerking was het hoogst bij de zaaibedbereiding met schijveneg waarbij gewasresten worden gesneden en ingewerkt.

Op basis van de erwtenproef kan geen éénduidig besluit getrokken worden naar verschillen in opbrengst en erosiereductie toe tussen de diverse toegepaste technieken.

Zaai-ui volgde op gele mosterd, maar bij de zaai van de ui was er praktisch geen bodembedekking meer. Uit de erosiesimulaties bij de proef met zaai-ui bleek dat er in de referentie de grootste kans op erosie was. De ruwheid van het zaaibed had meer effect op erosie dan ploegen versus niet-kerende bodembewerking. Het erosiebeperkend effect van het ruwe zaaibed was echter variabel. Bovendien had het wel een duidelijk negatief effect op de gewasopkomst. De opkomst in de referentie was 99%, maar slechts 63% bij niet-kerende bodembewerking + schijveneg en 85% bij ploegen + schijveneg. Het zaaibed van zaai-ui moet voldoende fijn zijn en de rotoreg op de zaaimachine diep genoeg ingesteld worden om een goede opkomst te verzekeren.

Het effect van de bodembedekking en de ruwheid van het zaaibed binnen vlakveldse groenteteelten zal verder onderzocht worden in 2017.

 

Meer info?

www.gomeros.be

 

In samenwerking met

In het kader van het Vlaio LA-traject 'De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie'

  

Print

Aantal keer bekeken (26710)/Commentaren (0)

Links

x
yesmovies