X
GO

Actueel nieuws

Prei rassen dwars in de kist vroege herfst 2016

Prei rassen dwars in de kist vroege herfst 2016

Rassenproef prei vroege herfstteelt dwars in de kist 2016

Auteur: Winnepeninckx Robrecht/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Openluchtteelt, Prei, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Een jonge prei, dwars in de kist kan een verbreding betekenen op het aanbod prei voor de particuliere versmarkt. Een mooi, fris en handig product kan mogelijks een deel van de particuliere consumenten terug overhalen om prei te kopen. Het product moet zo handig zijn dat dit geen belemmering vormt bij de aankoop makkelijk te stockeren is in de frigo. De focus moet liggen op een makkelijk te bereiden product dat weinig afval creëert in de keuken. Het behoud van een redelijk aandeel groen blad blijft echter belangrijk om de consument te overtuigen van de versheid van het product. Wij schatten dat het bladaandeel niet veel lager dan 25% en niet hoger dan ongeveer 40% mag zijn. Hierdoor zal de prei niet te zwaar mogen doorgroeien en moet een relatief jonge prei worden weggeoogst. Een maatsortering 25 – 32 mm lijkt optimaal.

Voor de keten kan dit type prei makkelijk aangevoerd worden in tomatekistjes, M EPS en H EPS kisten. Voorts is een besparing op transportkosten mogelijk doordat in eenzelfde kist makkelijk tot 30% meer gewicht kan bevatten.

De opbrengstdaling bedraagt makkelijk 25 à 30% door de prei in te korten.

In deze proef hebben we een verkennende rassenvergelijking uitgevoerd voor de vroege herfstperiode.

 

Rassen
Krypton (Nunhems), Curling (Bejo), Nunton (Nunhems), Oberon (Syngenta), Poulton (Nunhems), Skater (Bejo), SV 3225ZL (Seminis), Delmas (Syngenta) en E65B.096F1 (Enza).

 

Resultaten
Tabel: Gewasbeoordeling prei rassen herfstteelt dwars in de kist 2016

 

Tabel: Productbeoordeling prei rassen herfstteelt dwars in de kist 2016

 

Tabel en grafiek: Opbrengst op lengte prei rassen vroege herfstteelt 2016
De volledige tabellen kunnen in het bijhorend verslag geraadpleegd worden.

 

Tabel en grafiek: Opbrengst ingekort 34 cm prei rassen herfstteelt dwars in de kist 2016


Validiteit van de resultaten
De proef werd uitgevoerd volgens de beschrijving in het protocol. De resultaten zijn geldig.

 

Bespreking

Rassenproef prei herfstteelt dwars in de kist 2016

Krypton (Nunhems):
Groeide makkelijk en leverde een relatief goede opbrengst. Het product oogde uniform, maar tergelijkertijd ook vrij bleek in de kist. Vertoonde wat tripsaantasting.
Bij deze eerder lichte stukgewichten had dit ras nog een mooie verhouding schacht/blad.
Mooi gevormde vaste schacht.

Curling (Bejo):
Oogde zeer netjes in de kist: een uniform, donker en gezond product. Vertoonde weinig bladbreuk en had een cilindrische, vaste schacht. Een groot aandeel Flandriaprei. Met 40% bladaandeel ziet het product er nog aantrekkelijk uit. Een iets korter blad kan het verwerkingsgemak van de consument doen toenemen.

Nunton (Nunhems):
Gaf vlot een redelijke opbrengst en kende een gemiddeld verlies bij inkorten. Door de aanwezigheid van enkele planten met een langere schacht en wat bladbreuk oogde het product wat minder uniform in de kist. Had een iets bredere bladwaaier.
Uniforme maatsortering.

Oberon (Syngenta):
Kende een wat tragere groei en leverde een iets lager aandeel Flandriaprei. Schoonde moeilijk en bleek gevoelig voor bladbreuk. De schachten waren iets zachter. Het planttype en de maatsortering waren uniform wat een mooie indruk gaf in de kist. Het aandeel blad is wel vrij groot, wat toch iets meer afval zal geven bij de bereiding. Het percentage wegval lag te hoog.

Poulton (Nunhems):
Oogde vrij mooi in de kist. Kende wel nog een redelijke spreiding in de maatsortering. 
Verhouding blad/schacht was niet te groot. 

Skater (Bejo):
Gaf een lage opbrengst in deze proef met een groot deel planten in de fijnste maatsortering. Toonde wel zeer mooi en uniform in de kist met een gezond blad en een korte bladschakeling.

SV3225ZL (Seminis):
Net zoals bij Skater werd met dit ras een lage opbrengst gehaald. Toch was de maatsortering iets grover. Was makkelijk te schonen en gaf een mooie verhouding blad/schacht. Enkele planten kunnen langer gaan uitgroeien wat in de kist minder uniform oogde.

Delmas (Syngenta):
Kende een vrij vlotte groei en leverde een iets grovere maatsortering. Bleek wel gevoelig voor bladbreuk. Het aandeel blad was al vrij groot.

E65B.096f1 (Enza):
Een behoorlijke opbrengst en een fijne maatsortering. Vormde de langste schacht met een zeer lange overgangskleur en een klein aandeel blad. Vrij bleke bladkleur.
Dit type wijkt sterk af van wat we kennen als normale prei op lengte. Toch is het bruikbare deel hier het grootst. Daartegenover staat dat het zeer korte blad nog moeilijk een bewijs van versheid kan leveren.
Welk type ingekorte prei de consument het meest zal bekoren is voorlopig nog een grote vraag.


Besluit
Curling en Skater ogen als ingekorte prei zeer mooi en uniform in de kist. Ook de andere rassen kunnen mits eventuele teeltaanpassingen perfect als ingekorte prei geteeld worden. Er zijn ook variëteiten met een lange schacht.

Om misverstanden te vermijden zal het nodig zijn om goede afspraken met de afnemer te maken ivm de producteisen. Het is belangrijk om de ingekorte prei goed te typeren. Vooral het aandeel blad en de maatsortering zijn aandachtspunten. Prei dwars in de kist zal in de rekken aan een hogere kiloprijs moeten verkocht worden. De retail zal de consument best overtuigen van de meerwaarde van dit type prei.

 

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en Veiling REO (extra houdbaarheidsproeven).

 

Volledig verslag Rassenproef prei herfstteelt dwars in de kist 2016


publicatiejaar2016
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Prei
Print

Aantal keer bekeken (7420)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x