X
GO

Actueel nieuws

Prei rassen zomerteelt 2016

Prei rassen zomerteelt 2016

Rassenproef prei zomerteelt 2016

Auteur: Winnepeninckx Robrecht/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Openluchtteelt, Prei, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Groeisnelheid is tot in de late zomer een belangrijk raskenmerk. Natuurlijk wordt de financiële omzet ook beïnvloed door de kwaliteit en het schoningsrendement.

Voor de zomerteelt zijn ook een goede trips- en schottolerantie van belang.

De handelt hamert de laatste jaren sterk op een goed kwaliteitsbehoud tijdens het hele verhandelingstraject.

Krypton (Nunhems) is al jaren de referentie voor de zomerperiode: een snelle productie en een hoog schoningsrendement wordt gekoppeld aan een goede kwaliteitsverdeling.

De houdbaarheid is goed, zeker als niet te rijp geoogst wordt. Snel inkoelen om te sterke telescoopvorming te vermijden wordt aangeraden.

 

Rassen
38-235 RZ (Rijk Zwaan), Cherokee (Enza), Duraton (Nunhems), Krypton (Nunhems), Linkton (Nunhems), Megaton (Nunhems), Rally (Bejo), Sumstar = SV0884ZM (Seminis), Skater (Bejo), SV 3274ZL (Seminis), SV 3225ZL (Seminis).

 

Resultaten

Tabel: Gewasbeoordeling prei rassen zomerteelt 2016

 

Tabel: Productbeoordeling prei rassen zomerteelt 2016

 

Tabel: Opbrengstbeoordeling prei rassen zomerteelt 2016

 

Tabel: Opkomstbeoordeling prei rassen zomerteelt 2016

 

Tabel: Houdbaarheidbeoordeling prei rassen zomerteelt 2016

 

Grafiek: Opbrengst prei rassen zomerteelt 2016


Bespreking
38-235 RZ (Rijk zwaan): Gaf lage stukgewichten waardoor de opbrengst niet aan het gemiddelde uit deze proef kwam. Ook het aandeel Flandria prei was te laag.Het gewas oogde bij de oogst wat minder uniform.

Het blad stond mooi opgericht. donker en vertoonde niet teveel sleet.

Schoonde vlot maar de bladeren stonden vrij ruim geschakeld op de lange schacht.

De houdbaarheid is goed met weinig rotting en een redelijk behoud van stevigheid. De bladverkleuring start aan de binnenzijde.

Cherokee (Enza): Haalde met goede stukgewichten en een hoog aandeel Flandria prei voor een goed eindresultaat; Hiermee eindigt dit ras bij de toppers uit deze proef.

Stond bij de oogst zeer uniform. sterk opgericht en met donker en gezond loof op het veld.

Het schonen verliep niet optimaal. mede door bladbreuk en redelijk wat opgroeiende wortels. Vertoonde lichtbruine schachtstrepen en was wat aangetast door fusarium.

Vormde een korte en goed gesloten schacht.

Gaf redelijk wat doorgroei en was wat minder lang houdbaar.

Duraton (Nunhems): Gaf goede stukgewichten maar een totaalopbrengst die beneden het gemiddelde bleef steken. Het aandeel Flandrieprei was te laag. voornamelijk door de te lange schachten.

Stond op het veld met een bleker en neerhangend gewas dat ook al veel slet vertoonde.

Het schonen verliep niet vlot en de bladeren waren ruim geschakeld. Bleek wel strek tegen bruine schachtstrepen en bladbreuk.

Het blad en de schacht verloor tijdens bewaring snel aan frisheid.

Het opkomstpercentage op het zaaibed was minder dan gemiddeld.

Krypton (Nunhems): Bevestigde de vlotte groei uit voorgaande jaren en haalde op Sumstar na de hoogste opbrengst uit deze proef. Goed aandeel Flandria. maar toch net iets minder kwalitatief dan de betere rassen uit deze proef. Hierdoor verminderde het eindresultaat.

Stond uniform bij de oogst met een redelijke bladkleur en vrij weinig sleet. Was zeer snel te schonen en vertoonde weinig bladbreuk of opgroeiende wortels.

De schacht werd op het einde van de teelt al wat langer.

Kwam redelijk uit de bewaring met een relatief goed kwaliteitsbehoud van schacht en blad. Vertoonde iets meer dan gemiddeld doorgroei.

Linkton (Nunhems): Haalde net niet de gemiddelde opbrengst uit deze proef. Te laag aandeel Flandria prei. vooral omwille van de knobbelvorming en de ruime bladschakeling.

Stond bleek en met veel sleet op het veld. Schoonde niet vlot. de opgroeiende wortels hielpen hier niet echt bij.

Megaton (Nunhems): Kende een snelle groei en haalde met 51 ton een zeer hoge opbrengst in deze proef.

Het aandeel Flandriaprei was echter beperkt.

De kwaliteit werd vooral negatief beïnvloed door bladbreuk en de ruime bladschakeling.

Een deel van de preistalen vertoonde opgroeiende wortels, wat de snelheid om  te schonen sterk verminderde. Vertoonde weinig aantasting van fusarium.

Rally (Bejo): Bevestigde ook in deze proef zijn groeipotentieel. Haalde een goed aandeel Flandriaprei en haalde zo een behoorlijk eindresultaat.

Stond bij de oogst matig uniform en met een wat bleker blad op het veld. Vertoonde in deze proef weinig bruine schachtstrepen op de vaste, cilindrische schacht. Weinig bladbreuk en geen opgroeiende wortels. Schonen verliep trager dan gemiddeld.

Kwam minder goed uit de houdbaarheidstest met een te snelle rotting op de schacht en op het blad.

Sumstar (SV0884ZM) (Seminis): Gaf de hoogste opbrengst in deze proef en door een groot aandeel Flandriaprei gaf dit ras een goed eindresultaat.

Leverde een mooi donker, opgericht en uniform gewas dat nog niet veel sleet vertoonde bij de oogst. Bleek snel te schonen en gaf weinig bladbreuk en weinig bruine schachtstrepen. Mooi kort geschakeld en een zeer cilindrische schacht.

De algemene houdbaarheid is goed, het blad wordt echter zachter in de bewaring.

Skater (Bejo): Haalde met 47 ton een goede opbrengst die net onder het gemiddelde lag van deze proef. Leverde wel een zeer kwalitatief product af wat resulteerde in het hoogste tonnage Flandriaprei uit deze proef.

Skater stond zeer uniform en met een zeer donker en opgericht blad in deze proef. Vertoonde bij de oogst nagenoeg geen sleet of Fusarium. Bleek sterk tegen bladbreuk en bruine schachtstrepen. Vormde een vaste en goed gesloten maar zeer korte schacht zonder opgroeiende wortels.

Kwam met een zeer goed kleurbehoud het best uit de bewaarproef.

SV 3274ZL (Seminis): De opbrengst en de kwaliteitsverdeling waren goed wat resulteerde in behoorlijke eindresultaten.

Het gewas oogde redelijk uniform met een opgerichte bladstand en een vrij goede bladkleur. Vertoonde wel reglmatig bruine schachtstrepen en de schakeling was ruimer dan bij de meeste andere rassen uit deze proef. De schachtsluiting kiert een beetje.

Matige houdbaarheid.

SV 3225ZL (Seminis): Kende, net zoals in voorgaande proeven, een tragere groei en gaf met 39 ton de laagste opbrengst uit deze proef. Haalde wel het op één na hoogste aandeel Flandriaprei. Hierdoor was het eindresultaat vrij goed, allezins stukken beter dan het gemiddelde.

Leverde een zeer uniform en opgericht gewas met een vrij goede bladkleur. Vertoonde weinig sleet en had geen last van Fusarium. Bleek zeer snel te schonen en het product oogde zeer kwalitatief. Een mooi gevormde, goed gesloten en vaste schacht zonder bruine schachtstrepen, opgroeiende wortels of bladbreuk.
Kwam beter dan de meeste rassen uit de bewaarproef. Geen aanzet van rotting op schacht en blad en een goed behoud van de stevigheid. De pit was wel al vrij ver doorgegroeid.

Besluit
De beste omzetcijfers worden bekomen door de een goede opbrengst te combineren met een goede kwaliteit.

In de zomerproef van 2016 komt Skater (Bejo) als beste naar voor.

Sumstar (Seminis) en Cherokee (Enza) volgen en daarna komen Krypton (nunhems), Rally (Bejo), SV 3274zl (Seminis) en SV 3225zl .

Een snelle groei is belangrijk in de zomerteelt.

In volgorde van productiviteit komen Sumstar, Krypton, Rally en Megaton (Nunhems) als beste uit deze proef, gevolgd door Cherokee en SV 3274Zl.

Bij snel groeiende variëteiten is het belangrijk om tijdig te oogsten zodat geen kwaliteitsverlies door slijtage optreed.

Rassen met een rustiger groei geven een groter oogstvenster.


Volledig rapport Rassenproef prei zomerteelt 2016

 

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.
publicatiejaar2016
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Prei
Print

Aantal keer bekeken (10601)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x