X
GO

Actueel nieuws

Efficiënt monitoren met behulp van gridcharts

Efficiënt monitoren met behulp van gridcharts

In het kader van het Dep. L & V project: Monitoring in de glastuinbouw: Hét instrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/dinsdag 27 december 2016/Categorieën: Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, MOVR, Thema, gewasbescherming, plagen, ziekten, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Bij kamerplantentelers en tomatentelers is monitoring al vrij goed ingeburgerd. maar in andere sectoren is dit vaak minder het geval. Om betrouwbare monitoringsresultaten te bekomen, is het vooreerst belangrijk om efficiënt te monitoren. Dit klinkt evident. maar toch is het belangrijk om hier even bij stilte staan.

 

 

Monitoringsresultaten als leidraad voor een goede gewasbescherming
Om efficiënt te monitoren, is het belangrijk om de juiste methode te gebruiken voor elke plaag of teeltsysteem. Verschillende hulpmiddelen kunnen worden gebruikt voor het monitoren van vliegende insecten (vangplaten, vanglampen, feromoonval­len, ...). Voor niet vliegende insecten is het aangeraden om regelmatig door de teelt te lopen en verschillende planten te bekijken, bij voorkeur met een loepje van l5x. Figuur l toont hoe u de plant van boven naar beneden kunt bekijken en welke plagen u waar op de plant kunt aantreffen. Ook is het interessant om op regelmatige tijdstippen stalen van de teelt te nemen (takken, bloemen, bladeren of een volledige plant). Deze stalen kunnen vervolgens met een microscoop bekeken worden of gaan eerst in een Berlese-trechter of filtersysteem waarmee de plagen en nuttigen eerst geïsoleerd worden in een potje gevuld met alcoholen nadien vlot geïdentificeerd en geteld kunnen worden onder microscoop.

Figuur 1: Positie van de meest voorkomende plagen op de plant

Figuur 1: Positie van de meest voorkomende plagen op de plant

Daarnaast is het ook belangrijk om alle voor uw teelt belangrijke plagen en nuttigen te monitoren.Een te eenzijdige focus kan namelijk leiden tot verkeerde interpretaties. Het is essentieel om ook nuttigen te monitoren, zelfs als deze niet uitgezet worden. Zo kunnen sluipwespen van nature uit in de kas aanwezig zijn en bladluizen parasiteren. Als u vervolgens een behandeling moet uitvoeren tegen een andere plaag is het belangrijk om een gewasbeschermings­middel te kiezen dat de sluipwespen spaart.

Het is niet altijd nodig om het exacte aantal plagen en/of nuttigen te tellen, vaak is het vlotter om te werken met klassen. Deze klassen worden bij voorkeur gelinkt aan de schadedrem­pels. Voor verschillende plagen en teelten zijn de schadedrempels namelijk ook verschillend. Door met klassen te verken, is het beslissingsproces voor actie uniform en duidelijk over te brengen naar de medewerkers. Een veel gebruikt systeem werkt met 4 klassen en hun bijhorende kleurencodes:

  • Klasse 0 - groen: de plaag is niet waargenomen.
  • Klasse 1 - geel: de plaag is waargenomen, maar in zeer lage aantallen, er is geen actie nodig.
  • Klasse 2 - oranje: de plaag is duidelijk aanwezig, plaatselijke actie is aangeraden.
  • Klasse 3 - rood: de plaag is in grote aantallen aanwezig, ingrijpen en nauwe opvolging zijn nodig.

De kleurcode toont de teler en zijn medewerkers op een vlotte manier waar extra aandacht en of actie vereist is. Naast het gebruik van klassen is het ook belangrijk om uw kas goed in te delen in zones.

Uiteraard kan niet elke plant gemonitord worden, maar door een goede indeling en keuze van de te monitoren zones, krijg je een duidelijk overzicht van wat aanwezig is in de kas. Deze indeling is sterk teeltafhankelijk en wordt best bekeken met de gewasbe­schermingsadviseur.

Binnen elke zone is het de bedoeling om op regelmatige tijdstippen te monitoren! In warme periodes wordt aangera­den om dit wekelijks te doen, in koelere periodes kan overgegaan worden op tweewekelijkse controles. Ook vereisen zones waar er aanwezigheid van plagen waargenomen is uiteraard extra aandacht.

Door op te volgen hoe de plaagdruk en/of de populatie van nuttigen evolueert in de tijd, ben je altijd op de hoogte van de efficiëntie van de gewasbeschermings­maatregelen (zowel chemisch als biologisch) en kan er indien nodig tijdig bijgestuurd worden. Zeker na toepassing van lokale behandelingen kan zo op een efficiënte en duidelijke manier nagegaan worden of het probleem onder controle is en zich niet verspreidt.

Visuele voorstelling van de monitoringsresultaten
Om alle informatie die verzameld wordt tijdens het monitoren optimaal te kunnen gebruiken, is het aan te raden om dit op een visuele manier voor te stellen. Het monitoren van de plagen en nuttigen gebeurt bij voorkeur aan de hand van 'gridcharts'.

Het 'gridcharts principe' bestaat erin dat het bedrijf ingedeeld wordt in zones. Deze indeling wordt het best op een logische manier gedaan, die geïntegreerd wordt in het werkschema: per tafel, per bed, per 5 gangen, per gewassoort, ... Elke zone wordt gemonitord en krijgt vervolgens een score/kleurcode naargelang de klasse voor elke plaag of nuttige. Door dit weer te geven op een plattegrond van het bedrijf zie je heel duidelijk waar zich een probleem stelt. De eenvoudige opbouw van dit systeem maakt dat dit toepasbaar is in de hele landbouw.

Het is ook een zeer overzichtelijk systeem dat aan alle medewerkers een duidelijk beeld geeft van waar zich welke problemen voordoen en toont waar extra aandacht nodig is.

Ook kan het duidelijk weergeven in welke volgorde bepaalde zones betreden moeten worden. Zo mag er nooit van een rode zone naar een groene gegaan worden, dit om plaagversprei­ding tegen te gaan, maar is het geen probleem om van een groene naar een rode zone te gaan. Door dit vervolgens op te volgen in de tijd, zie je de evolutie van de plaag en/of de nuttige op je bedrijf.

Figuur 2: Gridchart die aanduidt waar en hoeveelspint en roofmijten er aanwezig zijn in de teelt

Figuur 2: Gridchart die aanduidt waar en hoeveelspint en roofmijten er aanwezig zijn in de teelt

Figuur 2 geeft dit duidelijk weer. Voor elke zone wordt weergegeven hoeveel spint er aanwezig is en in het schema eronder hoeveel Persimilis roofmijten er aanwezig zijn. Door deze informatie samen te leggen, kan gekeken worden of de plaag in de zones waar hij in hoge aantallen voorkomt, ook onder controle gehouden wordt of net niet en kan indien nodig lokaal een extra bestrijding toegepast worden. Zo zijn er voldoende roofmijten aanwezig op de plaatsen waar spint voorkomt in de linker rijen in de twee rechtse rijen. In rij 4 en 5 zijn er geen roofmijten waargenomen op de plaatsen waar de spint zit, hier is het dus aangeraden om lokaal extra roofmijten uit te zetten. Deze kleurcodes kunnen ook weergegeven worden als grafiek waardoor de evolutie van zowel de nuttigen als de plagen week na week visueel weergegeven wordt. Zo is het duidelijk te zien dat de roofmijten de spintmijten volgen en vermeerderen als de spintdruk stijgt.

Figuur 3: Monitoring van plagen en nuttigen op de plant

Figuur 3: Monitoring van plagen en nuttigen op de plant

Auteurs: Joachim Audenaert, Ruth Verhoeven (PCS}, Justine Dewitte (PCG), Els Berckmoes, Amber Tilley (PSKW), Rob Moerkens (PCH)

 

    


Uw laatste kans voor gratis bedrijfsadvies over de monitoring van ziekten en plagen

In het kader van het demonstratieproject ''Monitoring in de glastuinbouw' biedt het PCG nog tot eind januari 2017 aan alle telers met groenten onder beschutting­ bedrijfsgericht advies rond monitoring aan.

Deze service is volledig gratis en omvat een bedrijfsbezoek van ongeveer 2 uur waarbij wij langskomen op uw bedrijf om u, volgens uw eigen wens, informatie op maat van uw bedrijf te geven over één of meerdere van de onderstaande thema's:

  • Advies op bedrijfsmaat over hoe u optimaal de probleemplagen en nuttigen in uw gewas op een efficiënte manier kan monitoren.

  • Een opleiding voor u en uw mede­werkers in het herkennen van de belangrijkste plagen en nuttigen in het gewas en/of op vangplaten.

  • Een registratiesysteem met gridcharts, waarop de evolutie van plagen en nuttigen op uw bedrijf  op een visuele en overzichtelijke manier kan bijgehouden en geëvalueerd worden.

Wenst u ook een gratis bedrijfs­advies monitoring?
Gelieve contact op te nemen met PCG bio beschutte teelten


    

Meer info?
PCG bio beschutte teelten

Samenwerking

     

Met de steun van


Print

Aantal keer bekeken (10228)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x