X
GO

Actueel nieuws

Nieuwe LED-installatie MGS-serre

Nieuwe LED-installatie MGS-serre

In het kader van het LA-traject 'LightMan: Management van licht in bedekte teelten' (VLAIO)

Auteur: Van Havermaet Robin/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Gangbare glasteelt, Bladgewassen, alternatieve sla, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), LIGHT, Thema, teelttechniek, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

Het PCG heeft geïnvesteerd in een nieuwe belichtingsinstallatie voor de serreafdeling met het mobiel goten systeem. Het proefcentrum speelde een voortrekkersrol in het onderzoek naar de beste praktijken bij het gebruik van een mobiel goten systeem, waaronder het gebruik van bijbelichting.

Echter, door de recente evoluties van dit teeltaspect in de glastuinbouwsector werd dan ook besloten om de SON-T lampen volledig te vervangen door LED-belichting, waarbij de keuze uiteindelijk is gevallen op Philips LED Toplights.

Deze keuze kadert in de visie om onderzoek te voeren naar meer duurzame, rendabele en kwalitatievere teelten door verdere optimalisatie van teelttechnologieën en –technieken. De focus van het onderzoek zal in de toekomst liggen bij bladgroenten, maar ook kruiden zullen een plaats krijgen in dit verhaal.

De doop van deze installatie gebeurt in het kader van het LA-trajectLightMan” (VLAIO). Vorig jaar werden proeven opgezet voor het nagaan van het effect van het lichtspectrum op productie en kwaliteit van enkele slasoorten op MGS. SON-T lampen werden toen vergeleken met een nauw- en breed-spectrum LED.

Tijdens het huidige belichtingsseizoen zal gekeken worden naar het effect van een atypisch, besparingsgericht lichtregime op productie en kwaliteit van enkele slasoorten op MGS, waarbij dus gebruik zal gemaakt worden van de nieuwe LED-installatie.

Meer info?
Robin Van Havermaet

In samenwerking met
Onderzoek uitgevoerd in het kader van het LA-traject ‘LightMan, Management van licht in bedekte teelten’ (140979)

 

Print

Aantal keer bekeken (9869)/Commentaren (0)

Links

x