X
GO

Actueel nieuws

Kropsla rassen late lente 2015

Kropsla rassen late lente 2015

Rassenproef kropsla late lenteteelt 2015

Auteur: Crappé Sara/dinsdag 15 december 2015/Categorieën: Gangbare glasteelt, Bladgewassen, kropsla, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Deze rassenproef kropsla late lente heeft tot doel het meest geschikte ras voor deze teeltperiode te selecteren. Er werden in deze proef 9 rassen van 3 verschillende zaadhuizen getest. Naast enkele bekende rassen die al meerdere jaren in de proef worden opgenomen werden ook enkele nieuwe rassen uitgeprobeerd. Er werd gezaaid op 17/02/2015, de proef werd geplant op 26/03/2015 en het gewas was oogstklaar op 13/05/2015.

 

Objecten
Alexandria (Rijk Zwaan), Cosmopolia (Rijk Zwaan), Espirando (Enza), Flandria (Rijk Zwaan), Motivo (Syngenta), Nisava (Syngenta), Zendria (Rijk Zwaan), E01B.10312 (Enza), 42-131 (Rijk Zwaan).

  Alexandria (Rijk Zwaan)
     Cosmopolia (Rijk Zwaan)       Espirando (Enza)
 
 
Alexandria - Rijk Zwaan

 
Cosmopolia - Rijk Zwaan

 
Espirando - Enza

 
             
  Flandria (Rijk Zwaan)
  Motivo(Syngenta)
  Nisava (Syngenta)
 
 
Flandria - Rijk Zwaan

 
Motivo - Syngenta

 
Nisava - Syngenta

 
             
  Zendria (Rijk Zwaan)
  E01B.10312 (Enza)
  42-131 (Rijk Zwaan)
 
 
Zendria - Rijk Zwaan

 
E01B.10312 - Enza

 
42-131 - Rijk Zwaan

 

 

Beoordelingsmethode
Tijdens de teelt werden geen opvallende zaken vastgesteld, de proef werd enkel bij oogst uitgebreid beoordeeld zoals standaard bij een rassenproef. Deze beoordeling omvat gewasbeoordeling, kropbeoordeling, oogstbeoordeling en bakbeoordeling.

Statistische analyse
De resultaten van de beoordeling werden statistisch verwerkt met statistica. Er werd een ANOVA test op de gegevens uitgevoerd. Als post-hoc test werd voor een Tukey test gekozen.

Resultaten

Tabel: Gewasbeoordeling kropsla rassenproef late lente glasteelt 2015

Tabel: Gewasbeoordeling kropsla rassenproef late lente glasteelt 2015

 

Tabel: Oogstbeoordeling kropsla rassenproef late lente glasteelt 2015

Tabel: Oogstbeoordeling kropsla rassenproef late lente glasteelt 2015

 

Tabel: Kropbeoordeling kropsla rassenproef late lente glasteelt 2015

Tabel: Kropbeoordeling kropsla rassenproef late lente glasteelt 2015

 

Tabel: Bakbeoordeling kropsla rassenproef late lente glasteelt 2015


Tabel: Bakbeoordeling kropsla rassenproef late lente glasteelt 2015

Validiteit van de resultaten
Er werden geen kleurverschillen waargenomen tussen de rassen, ook bremia en glazigheid waren afwezig. De proef werd vrij laat geoogst waardoor enkele rassen al wat schot en zijscheuten vertoonden.

Bespreking
Alexandria (Rijk Zwaan) haalde in deze proef een gemiddelde score. Een beetje opletten voor sprantvorming maar een tijdige oogst kan dit vermijden. Was bij de sterkere rassen wat schotvorming betreft.

Cosmopolia (Rijk Zwaan) scoorde goed in deze proef. Tijdige oogst belangrijk om schot te vermijden. Behaalde anders wel een goede kwaliteit.

Espirando (Enza) behaalde een goede score bij de oogstbeoordeling, maar vormde vrij open kroppen die weinig gevuld waren. Ook bij dit ras opletten voor schot bij een latere oogst.

Flandria (Rijk Zwaan) vertoonde een iets minder goede veldvulling en eerder open kroppen. Scoorde over het algemeen goed in de kwaliteitsbeoordeling. Tijdig oogsten om schot te vermijden.

Motivo (Syngenta) vormde open kroppen die wel gevuld waren. Scoorde over de volledige beoordeling gemiddeld. 

Nisava (Syngenta) stond erg mooi op het veld, kroppen mogen nog iets meer gesloten zijn, maar zijn wel goed gevuld. Scoorde goed op de meeste kwaliteitskenmerken, wel tijdig oogsten om geel blad te vermijden. Had een vrij lange pit, wat zich vertaalt in een hoge verhouding tussen pitlengte en krophoogte.

Zendria (Rijk Zwaan) scoorde gemiddeld tot goed op alle kwaliteitskenmerken. Een stabiel en betrouwbaar ras.

E01B.10312 (Enza) vormde mooie gesloten kroppen. Toonde wat gevoeligheid voor schotvorming, dit kan vermeden worden door tijdig te oogsten.

42-131
(Rijk Zwaan) scoorde gemiddelde op de meeste kwaliteitskenmerken. Weinig smetgevoelig maar wel opletten voor schotvorming. Tijdig oogsten belangrijk.
.
Besluit
Door de late oogst in deze proef, vertonen verschillende rassen al tekenen van schot en treed er ook al wat sprantvorming op. Enkele rassen blijken weinig schotgevoelig, zoals Alexandria (Rijk Zwaan), Motivo (Syngenta), Nisava (Syngenta) en Zendria (Rijk Zwaan). Het nieuwe ras 42-131 (Rijk Zwaan) is sterk op smet met een redelijke voorsprong op de andere rassen. Voor rand en droogrand zijn de rassen aan elkaar gewaagd. Over de volledige beoordeling scoren Alexandria (Rijk Zwaan) en Zendria (Rijk Zwaan) het best: over de volledige lijn gemiddelde tot goede scores.

Verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke
De kwaliteitsverantwoordelijke verklaart dat dit document werd uitgevoerd volgens de kwaliteitsborgingspunten vastgelegd in het intern kwaliteitssysteem van het PCG, conform de GEP standaarden (10SL).

Volledig verslag Rassenproef kropsla late lenteteelt 2015

publicatiejaar2015
afdelingGangbaar glas
Teelt of thema
  • Kropsla
Print

Aantal keer bekeken (5054)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x