X
GO

Actueel nieuws

Beheersing van Rhizoctonia solani bij bladgewassen door het bevorderen van de bodemweerbaarheid

Beheersing van Rhizoctonia solani bij bladgewassen door het bevorderen van de bodemweerbaarheid

Eindverslag december 2014 - IWT-project Landbouwonderzoek 090933

Auteur: Anonym/maandag 15 december 2014/Categorieën: Gangbare glasteelt, Bladgewassen, kropsla, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), RHIBL, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Brochure, Niet-leden

Intensief telen leidt in vele gevallen tot de ontwikkeling van bodemgebonden schimmelpathogenen. De verminderde teeltrotatie creëert bovengronds en ondergronds een ideaal klimaat om de pathogenen te laten ontwikkelen. De bodemgebonden pathogenen vormen overlevingsstructuren zoals scleroten. Deze kunnen veel jaren overleven in de bodem en zijn de voornaamste infectiebron.

Het is noodzakelijk maatregelen te nemen om het infectieniveau in de bodem te laten dalen. In de praktijk wordt er nu gebruikt gemaakt van chemische en niet chemische grondontsmettingen. Als een alternatief voor deze methoden zochten wij naar de mogelijkheden van het gebruik van ligninerijke producten.

Voorgaand onderzoek in het labo Fytopathologie UGent toonde aan dat de inwerking van 1% zuiver lignine (Indulin AT, Meadwestvaco, USA), een bijproduct van de papier industrie, de levensvatbaarheid van de (micro)sclerotia van Verticilium longisporum en Rhizoctonia solani AG1-1B in de bodem kon reduceren. Er werd echter vastgesteld dat het effect bodemafhankelijk was. Verder bleek dat het reducerend effect veroorzaakt was door de activering van bepaalde groepen van bodem micro-organismen.

Rhizoctonia solani is een van de meest belangrijke pathogenen die smet in de grondteelt van sla en andere bladgewassen veroorzaakt. Deze pathogeen is voornamelijk aanwezig in de Belgische serreteelt maar is ook in de openluchtteelt terug te vinden. Het toepassen van de bevindingen uit het voorgaand onderzoek in de praktijk zou een goede zaak zijn.

Om dit doel te verwezenlijken is bijkomend onderzoek noodzakelijk. Dit project is de verwezenlijking van dat bijkomend onderzoek en werd opgedeeld in vier werkpakketten (WP). In het eerste werkpakket (WP1) werd er gezocht naar alternatieven voor zuiver lignine. Dit omdat het product zeer duur is en niet beschikbaar in onze regio.

We weten dat er grote verschillen zijn in het niveau van natuurlijke onderdrukking van Rhizoctonia solani van de bodems en dat de bodems verschillend reageren op de toevoeging van lignine. Hieruit volgt dat we nog niet helemaal kunnen voorspellen hoe de bodem zich zal gedragen. Om een antwoord te vinden op deze vragen onderzochten we de invloed van biotische en abiotische parameters op natuurlijke en lignine geïnduceerde ziekteonderdrukking van Rhizoctonia solani (WP2 en WP3).

In WP4 zouden ligninerijke producten worden getest onder praktijkomstandigheden, maar gebaseerd op de resultaten van de eerste twee jaar, was het niet zinvol om WP4 verder uit te voeren zoals beschreven in het projectvoorstel. Enkel experimenten op de Muilshoek (PSKW) werden verder gezet om eventuele langetermijneffecten de detecteren. Experimenten bij slatelers werden niet aangelegd. In plaats daarvan werden potproeven onder serreomstandigheden uitgevoerd, aangevuld met experimenten onder labo-omstandigheden.

Om de belangrijkste resultaten van het project duidelijk te kunnen toelichten, wordt het eindverslag niet in de 4 werkpakketen verdeeld, maar in de volgende onderwerpen:

 • Natuurlijke bodemweerbaarheid in de sla serres
 • Werkzaamheid van ligninebronnen
 • Trichoderma virens x Rhizoctonia solani

 

Inhoud

 1. Inleiding

 2. Natuurlijke bodemweerbaarheid in de sla serres
  2.1. Biotoets met zaailingen
  2.2. Pottenproeven in de serres

 3. Werkzaamheid van ligninebronnen
  3.1. Labo-experimenten met ligninerijke alternatieven
  3.2. Bacteriën betrokken bij de bestrijding van R. solani scleroten
  3.2.1. Experiment met α-cyclodextrine: effect op R. solani AG1-1B scleroten
  3.2.2. Isolatie, identificatie en karakterisering van bacteriën geassocieerd met R. solani scleroten (laboratoriumconditie)
  3.3. Experiment onder gecontroleerde omstandigheden op PCG
  3.4. Experimenten onder gecontroleerde omstandigheden op Inagro en PCG: effect van lignosol
  3.5. Werkzaamheid van lignosol onder praktijkomstandigheden

 4. Trichoderma virens x Rhizoctonia solani
  4.1. Experimenten in laboratoriumconditie
  4.2. Experimenten onder gecontroleerde omstandigheden in het Inagro en PCG
  4.3. Plantexperimenten PSKW: Open lucht (Muilshoek)

 5. Valorisatie van de resultaten

 6. Bijlage

 

publicatiejaar2014
afdelingGangbaar glas
Teelt of thema
 • Kropsla
Print

Aantal keer bekeken (3816)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x