X
GO

Actueel nieuws

Courgette rassen najaar koepel 2014

Courgette rassen najaar koepel 2014

Rassenproef courgette in tunnel tijdens het najaar 2014

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/maandag 15 december 2014/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, courgette_BIO, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Tijdens de zomermaanden is er een heel uitgebreid aanbod van buitenteelten, terwijl dit tijdens het voorjaar en najaar een stuk lager is. Wat telen in tunnel zo interessant maakt, is uiteraard het verlengen van het seizoen. Toch kan men de rassenkeuze dan niet rechtlijnig doortrekken, en zijn er vaak gespecialiseerde rassen voor tunnelteelt nodig. Het Technisch Comité Bio Beschutte teelt vroeg zich af welke rassen courgette geschikt zijn om als late teelt nog in tunnel te telen.

 

Tabel: Objecten rassenproef courgette in tunnel tijdens het najaar 2014

Tabel: Objecten rassenproef courgette in tunnel tijdens het najaar 2014

Resultaten

Tabel: Opbrengstgegevens

Tabel: Opbrengstgegevensrassenproef courgette in tunnel tijdens het najaar 2014

Grafiek: Cumulatieve marktbare oogstresultaten

Grafiek: Cumulatieve marktbare oogstresultaten rassenproef courgette              in tunnel tijdens het najaar 2014

Tabel: Opkomstgegevens

Tabel: Opkomstgegevens rassenproef courgette in tunnel tijdens het najaar 2014

Tabel: Gewasbeoordeling 23/09/2014 witziekte

Tabel: Gewasbeoordeling 23/09/2014 witziekte rassenproef courgette in tunnel tijdens het najaar 2014

Tabel: Bakbeoordeling 8/10/2014

Tabel: Bakbeoordeling 8/10/2014 rassenproef courgette in tunnel tijdens het najaar 2014

Validiteit van de resultaten
Door onvoorziene omstandigheden konden de courgettes niet altijd tijdig geoogst worden. Dit moet in rekening gebracht worden tijdens de resultatenbespreking.

Bespreking
De rassen opgenomen in proef zijn voornamelijk groene courgettes. Omdat er nog plaats was in het proefplan werd eveneens een gele, een witte en een groen gestreepte meegenomen in de rassenproef.

Ariane (Gautier Semences) scoorde gemiddeld voor wat betreft opkomst en opbrengst. Ook tijdens de gewas- en bakbeoordeling vertoonde dit ras geen extremen.

Calnegre (Uniseeds) had bij het plantgoed 5% plantjes die kleiner bleven dan de gemiddelde andere planten van dit ras in de bak. De productie, zowel het gewicht als het aantal stuks per m², was duidelijk lager dan gemiddeld. Het marktbaar aandeel was het laagst van alle rassen opgenomen in proef, dit door het aandeel rotte vruchten. Dit ras werd lichter gesneden dan vele andere rassen opgenomen in proef. Tijdens de bakbeoordeling kon opgemerkt worde dat de vruchten vrij puntig, lang en smal waren. Hierdoor scoorde dit ras minder in gebruikswaarde. De vruchten leken niet zo goed te bewaren.

Cavili (Hild) is een witte courgette. Het had, in vergelijking met andere rassen, toch een behoorlijk aandeel van achterblijvende plantjes tijdens de plantbak beoordeling. Calvili scoorde tijdens de opbrengstbeoordeling het best. De vruchten werden wel zwaarder gesneden; het aandeel rot was klein in vergelijking met de andere rassen. 

Dunja (Vitalis) benaderde op veel vlakken het gemiddelde. Enkel het marktbaar aandeel lag iets lager dan gemiddeld.

Green Tiger (Hild) is een groen gestreepte courgette. Zowel tijdens de opkomstbeoordeling als bij het bekijken van de opbrengst konden geen extremen opgemerkt worden. De courgette scoorde iets beter dan gemiddeld voor wat betreft gebruikswaarde.

Milos (Syngenta) kende een zeer vlotte en uniforme opkomst. Het ras scoorde echter het laagst in gewicht per m² en vruchtgewicht. Ook het marktbaar aandeel was beduidend lager dan gemiddeld door het hoge aantal rotte vruchten. Milos vertoonde iets minder witziekte, in vergelijking met vele andere rassen opgenomen in de proef.

Partenon (Hild) had 5% plantjes die niet opgekomen was. Het ras scoorde naar opbrengst beter dan gemiddeld. Hoewel dit verschil minder groot werd als we naar het marktbaar aandeel keken. Het marktbaar aandeel was iets lager doordat er een niet verwaarloosbaar aandeel puntige vruchten aanwezig was. Partenon bleek het meest witgevoelig te zijn.

Perseo (Gautier Semences) vertoonde geen extremen in opkomst en opbrengst. Het ras scoorde iets minder dan gemiddeld in gebruikswaarde, hoewel dit verschil zeker niet al te groot was. 

Sebring (Hild) is een gele courgette. Het ras behaalde een lagere totale opbrengst dan gemiddeld. Dit negatieve verschil werd kleiner wanneer er gekeken werd naar het marktbaar aandeel, want de kwaliteit van de vruchten was zeker goed. Bij de overige beoordelingen konden geen extremen opgemerkt worden.

Zelia (Vitalis) kwam vlot en uniform op. De opbrengst van Zelia was  beter dan gemiddeld. Tijdens de bakbeoordeling zagen we een positieve gebruikswaarde.

Besluit
De witte courgette Cavili (Hild) komt zeker goed uit de proef. Doordat het een snelle groeier is, werd hij in de proef wel iets zwaarder gesneden. Ook de groen gestreepte Green Tiger (Hild) kan mee in opbrengst in vergelijking met de klassieke groene courgettes. De opbrengst van de gele Sebring (Hild) blijft achter, hoewel de kwaliteit van de vruchten zeker goed is.

Binnen het segment van de groene courgettes komt Zelia (Vitalis) zeker goed uit de proef; ook Dunja (Vitalis), Partenon (Hild) en Perseo (Gautier Semences) scoren. Het mindere kantje van Partenon zijn echter puntige vruchten. Calnegre (Uniseeds) en Milos (Syngenta) voldoen minder door hun lage opkomst en grote aandeel rotte vruchten.

Verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke
De kwaliteitsverantwoordelijke verklaart dat dit document werd uitgevoerd volgens de kwaliteitsborgingspunten vastgelegd in het intern kwaliteitssysteem van het PCG, conform de GEP standaarden (10SL).

Samenwerking
Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse overheid, Dep. Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

Volledig verslag Rassenproef courgette in tunnel tijdens het najaar 2014

publicatiejaar2014
afdelingBiologisch glas
Teelt of thema
  • Courgette
Print

Aantal keer bekeken (4867)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x