GO

Nieuws

Nitraatresidu. Wat zit er nog in jouw grond?

Nitraatresidu. Wat zit er nog in jouw grond?

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Auteur: Lauwers Lore/donderdag 13 oktober 2016/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem_en_bemesting_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, CVBB, Actueel, Niet-leden

Grondstaalnames 0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm.

De nitraatresiducampagne van de Mestbank staat in de startblokken. Net als de voorgaande jaren, zullen erkende laboratoria in de periode van 1 oktober tot en met 15 november op heel wat percelen bodemstalen nemen. Hoe lager het nitraatresidu, hoe beter de bemestingspraktijk. De landbouwers worden daardoor aangezet om scherp op de snee te bemesten en zo mee te zorgen voor een goede waterkwaliteit. In sommige situaties en voor sommige teelten is het een hele uitdaging om een voldoende laag residu te behalen. Toch blijkt uit de metingen van de voorbije jaren dat op 75 tot 85 % van de percelen goede resultaten, d.w.z. resultaten onder de eerste drempelwaarde, worden behaald.

 

Moet er bij jou een nitraatresidubepaling gebeuren?

Half september informeerde de Mestbank alle landbouwers waar een of meerdere nitraatresidubepalingen moeten gebeuren. Mogelijk heb je de e-mail of brief gemist. Op het Mestbankloket kan je voor de zekerheid checken of er toch geen nitraatresidubepaling moet gebeuren. Meld je daar eerst aan en kijk nadien in de rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu. Als je een staal moet nemen, vind je daar alle informatie terug.

 

Nitraatmeldpunt. Wat?

Wil je aanwezig zijn bij de staalname of melden dat je band- of rijbemesting hebt toegepast? Neem dan contact op met het laboratorium dat de staalname zal uitvoeren.

Vanaf 1 oktober t.e.m. 15 november kan je terecht op het Nitraatmeldpunt, als je merkt dat de staalname op je perceel niet correct werd uitgevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als de bemonstering alleen werd uitgevoerd op de rand van het perceel of als er onvoldoende deelstalen werden genomen. Ook als je andere onregelmatigheden vaststelt, bijvoorbeeld als een bodemstaal niet koel werd bewaard, kan je dat daar melden.

Ondervind je problemen met het raadplegen van het Mestbankloketen/of het Nitraatmeldpunt, neem dan contact op met de Mestbank in je provincie. Zij zoeken dan samen met jou naar een oplossing.

 

Aandachtspunten bij controlestalenlabo

Een week voor de bemonstering stuurt het labo dat is aangeduid door de Mestbank, je een brief of e-mail met de dag van staalname. Als je aanwezig wil zijn bij de staalname, neem dan rechtstreeks contact op met het aangeduide laboratorium.

Op controlepercelen kan je steeds op eigen kosten een tegenstaal laten nemen bij een erkend laboratorium naar keuze in de periode van 1 oktober t.e.m. 15 november. Bij de perceelsevaluatie wordt alleen rekening gehouden met het laagste resultaat van alle geldige bemonsteringen.

 

Aandachtspunten bij verplichte stalen in eigen opdracht

Contacteer tijdig, liefst voor 15 oktober, een erkend laboratorium naar keuze. Zo heb je meer kans dat het laboratorium van je keuze de stalen kan nemen. Gebruik het aanvraagformulier dat je vindt op het Mestbankloket. De lijst van erkende labo’s vind je op de website van de VLM en in de toelichting op het Mestbankloket. Ook bij ons labo kan je terecht! Contacteer hiervoor Jana Van Steenkiste.

Staalnemer aan het werk

Vraag een bevestiging aan het labo om zeker te zijn dat je opdracht is aanvaard en dat ze de bemonstering zullen uitvoeren uiterlijk op 15 november. Problemen met het faxtoestel, e-mails die niet verzonden of aangekomen zijn, aanvragen die per post verloren zijn gegaan, zijn geen geldige redenen voor het niet laten nemen van een nitraatresidubepaling.

Als de Mestbank geen analyseresultaten ontvangt van de geselecteerde percelen, legt ze een boete per ontbrekende nitraatresidubepaling op. Daarnaast legt ze maatregelen op zoals minstens de aanduiding als focusbedrijf met maatregelen categorie 1, of hoger als je bedrijf al focusbedrijf was en je de verplichte bedrijfsevaluatie niet laat uitvoeren.

Het is mogelijk om hetzelfde perceel meerdere keren te laten bemonsteren. Bij een perceelsevaluatie wordt het laagste resultaat van alle geldige metingen in rekening gebracht. Let op: bij een bedrijfsevaluatie worden alle resultaten van alle geldige metingen van een perceel in rekening gebracht (dus niet alleen het laagste resultaat per perceel).

Meld eventuele specifieke omstandigheden op je perceel aan de staalnemer. Op plaatsen waar de mestopslag lag in het voorjaar, nabij voederplaatsen op de weide, wordt het best geen staal genomen. De bemonstering heeft immers tot doel zo representatief mogelijk te zijn.

 

Evaluatie nitaatresidu

Zodra het labo de resultaten aan de Mestbank heeft bezorgd, kan je een voorlopig resultatenrapport raadplegen op het Mestbankloket. Het rapport met het definitieve resultaat zal je kunnen raadplegen op het Mestbankloket voor het begin van het bemestingsseizoen.

 

Resultaten nitraatresiducampagne 2015

Tabel: Gemiddeld nitraatresidu in 2015 per teeltgroep.

Tabel: Nitraatresidu 2015 per teeltgroep

 

Figuur: Gemiddeld nitraatresidu in 2015 per teeltgroep.

Figuur: Nitraatresidu 2015 per teeltgroep

 

Figuur: Verdeling van de percelen over verschillende nitraatresiduklassen bij de toets van de resultaten van alle bemonsterde percelen aan de nitraatresidudrempelwaarden van 2015, i.f.v. het nitraatresidutype.

Figuur: Verdeling van de percelen over verschillende nitraatresiduklassen bij de toets van de resultaten van alle bemonsterde percelen aan de nitraatresidudrempelwaarden van 2015, i.f.v. het nitraatresidutype

 

Nitraatresidu. Wat zit er nog in jouw grond?Auteurs: Koen Cochez, Luc Gallopyn, e.a. (VLM)

 

Meer info PCG?

Print

Aantal keer bekeken (34579)/Commentaren (0)

Documenten

Links