X
GO

Actueel nieuws

Terugblik proefveldbezoek openlucht: enkele resultaten

Terugblik proefveldbezoek openlucht: enkele resultaten

Proefveldbezoek aan de rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven in bladgewassen, prei en uien - donderdag 01.09.2016

Auteur: PCG openluchtteam/maandag 19 september 2016/Categorieën: Openluchtteelt, Bladgewassen_OL, andijvie_OL, Prei_OL, Uien_ajuin_OL, Thema, bemesting, gewasbescherming, onkruiden, plagen, ziekten, rassen, Actueel, Niet-leden

Op donderdag 1 september 2016 organiseerde de openluchtafdeling van het PCG een bezoek aan de rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven in bladgewassen, prei en uien. Een veertigtal aanwezigen woonden het bezoek bij. Hieronder vindt u een samenvatting van de proefresultaten.

 

 

Bladgewassen
Er werden mooie resultaten gehaald in de rassenproeven bladandijvie en krulandijvie voorjaar en zomer. Bij de bladandijvie onthouden we vooral Lempika en Anconi die het goed deden naast Seance. Bij deze variëteiten werd een goede opbrengst gehaald en de kwaliteit was in orde. Er trad bij deze rassen ook niet snel schot op in het voorjaar en in de zomerteelt bleken ze vrij sterk tegen rand. Myrna blijft een referentieras bij de grove krulandijvie, maar ook Minelly en Marjorie vielen zeer positief op. Marjorie doet het in een zomerteelt zelfs nog beter dan in het voorjaar omwille van de goede randtolerantie. Dit is dus een zeer beloftevolle nieuwkomer. Minelly kennen we al enkele seizoenen en stelt ook dit jaar niet teleur.

 

Prei
Ook in de rassenproef vroege en zomerprei werden mooie resultaten gehaald. Krypton blijft voor de voorjaarsteelt en de zomerteelt de referentie. Zeker in het voorjaar zijn er weinig verbeteringen in het assortiment. Bij de latere zomerteelt scoren verscheidene andere variëteiten wel beter op het kwaliteitsbehoud. Terwijl Krypton snel groeit en vroeg genoeg moet gerooid worden om geen kwaliteitsverlies te lijden, kunnen rassen zoals Skater en Cherokee toch iets langer doorgroeien en een uitstekende kwaliteit afleveren. Dit gaat weliswaar gepaard met een iets lagere (tragere) opbrengst.

Ook Sv 0884zm deed het behoorlijk bij de oogst eind augustus. Rijk Zwaan komt na een periode van afwezigheid met een nieuwe preihybride op de markt. RZ 38-235 stelde niet teleur en is beloftevol. We zullen het aanbod van dit zaadhuis in de toekomst met aandacht opvolgen.

In een onkruidbestrijdingsproef in prei werd op zoek gegaan naar oplossingen voor moeilijk te bestrijden onkruiden zoals amaranten en varkenskers.

De beste resultaten in deze proef werden zowel qua totale onkruidbestrijding als werking op amaranten en varkenskers bekomen met het schema 0,75 l/ha Bromotril + 1 kg/ha Lentagran 45 WP + 1,25 l/ha Frontier Elite + 1,5 l/ha Stomp Aqua en het schema met het nieuwe bodemherbicide PM09/001 + 1,5 l/ha Stomp Aqua + 1,3 l/ha Frontier Elite. Beide schema’s werden toegepast 19 dagen na planten.

Om na te gaan of de huidige bemestingnormen voor prei voldoende zijn om een goede kwaliteitsvolle opbrengst te bekomen, worden dit jaar opnieuw trappenproeven aangelegd. Naast een onbemest object en een object bemest volgens het KNS-systeem (de norm) worden ook een onderbemest object (40% minder dan de norm) en een overbemest object (40% meer dan de norm) meegenomen in de proef.

Een hogere bemesting zorgde voor een donkerder gewas met een iets hoger percentage Flandria dan de bemesting volgens de norm. Het leidde echter niet tot een hogere productie of een zwaardere prei.

Een lagere bemesting zorgde voor een lagere opbrengst, een lager percentage Flandria en een lichter stukgewicht dan de objecten bemest volgens de norm. De verschillen tussen de bemeste objecten waren onderling niet significant verschillend, wel waren er significante verschillen ten opzichte van het onbemest object.

Bij meer bemesten is er sprake van meer nitraatresidu in de bodem, hoewel ook hier de verschillen tussen de bemeste objecten niet significant zijn. De bemestingsnorm komt, in deze proef, als betere naar voren.

 

Uien
In uien was de aantasting door valse meeldauw erg groot door de gunstige weersomstandigheden voor ziekteontwikkeling.

De efficiëntie van diverse middelen en uitvloeiers werd onderzocht. In deze proef waren de sterkste middelen tegen valse meeldauw: 2 kg Fubol Gold + 0,2 l Trend, de combinatie van 1 l Fandango + 2 l Dithane, 1 l Fandango afzonderlijk toegepast en de nieuwe combinatie van 2,5 kg Cabrio Duo + 2 l Dash.

Uit de resultaten komt duidelijk het belang van toevoeging van uitvloeiers naar voor. Actirob blijkt minder goed dan Trend en biedt geen meerwaarde om samen met Trend toe te passen. Een doorspuitschema van mancozeb/maneb of Acrobat Extra zonder toevoeging van uitvloeiers biedt onvoldoende bescherming. Uit de resultaten van de gemengde schema’s blijkt dat tijdig behandelen - vóór gunstige weersomstandigheden voor de ontwikkeling van de schimmel opduiken - belangrijk is.

Vroeg genoeg starten lijkt belangrijker dan vroeger starten met sterkere middelen. Daarnaast werd in uien de efficiëntie van Decis EC (25 g/l deltamethrin), Perfekthion EC (400 g/l dimethoaat), Movento SC (100 g/l spirotetramat) en Mesurol SC (500 g/l methiocarb) getest tegen trips. Een tankmix van Movento met Decis kwam het best uit de proef. De uien uit deze proef zullen geoogst en bewaard worden. Zo kan er onderzocht worden of er een link is tussen tripsaantasting en bewaring, of de tripsaantasting de opname van de kiemremmer beïnvloedt.

De bezoekersgids met alle informatie over de besproken proeven, kan gedownload worden.

In samenwerking met
Deze proeven kwamen tot stand met de financiële steun van Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse Overheid, Departement Landbouw & Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

Print

Aantal keer bekeken (12192)/Commentaren (0)

Links

x