X
GO

Actueel nieuws

Heel droge (na)zomer heeft gevolgen voor veel teelten

Heel droge (na)zomer heeft gevolgen voor veel teelten

Actualiteiten openluchtteelten september 2016

Auteur: PCG openluchtteam/maandag 19 september 2016/Categorieën: Openluchtteelt, Bladgewassen, spinazie, Koolgewassen, bloemkool, Peulvruchten, boon, Prei, Thema, bemesting, gewasbescherming, plagen, ziekten, rassen, Water, Actueel, Niet-leden

 Droogte
Na een extreem nat voorjaar en eerste helft van de zomer, volgt er een heel droge (na) zomer. Dit heeft uiteraard gevolgen voor veel teelten.

Bloemkool
In bloemkool is het nu alle hens aan dek om de beregening te blijven volhouden. De voorbije weken zagen wij toch een groot verschil tussen percelen. Humusgehalte, waterhoudend vermogen, voorvrucht, ras, … zijn aspecten die dit mede bepalen. Giewont kan het best tegen de droogte. De snellere rassen zoals David, Fortaleza, Clarina en Freebel hebben vroeger nood aan water.

Prei
Ook de meeste prei staat droog, de verschillen tussen de percelen zijn groot. Winterprei die geplant werd in juli heeft nog maar weinig blad gemaakt en verdampt bijgevolg niet veel. Prei kan na een lange droge periode op korte tijd snel in volume toenemen waardoor men in die percelen langer kan wachten met beregenen.

Prei die van nu tot eind oktober moet gerooid worden, heeft veel voordeel bij beregenen. Dit zal zowel de kwaliteit als de productie ten goede komen. Indien een gewas stopt met groeien, wordt het bestrijden van ziekten en vooral van insecten (trips) veel moeilijker aangezien veel middelen een translaminaire werking hebben en er dus sapstroom moet zijn. Indien de groei echt stilvalt, is er eveneens een gevaar voor aantasting van zwakteschimmels zoals Alternaria.

Andere groenten
Ook spinazie en bonen zien af van de droogte. Beregenen is ook hier aangewezen. Het probleem is echter dat telers steeds prioriteiten moeten stellen en dat beregenen in bloemkool voorop gesteld wordt. Aanvoeren van water om te beregenen is ook heel duur waardoor op sommige bedrijven of op sommige percelen beregening uitgesteld wordt,zeker als het gaat om industrieteelten.


Prei
Schotvorming
Op veel velden worden schieters waargenomen. Dit wordt het meest gezien in Harston. Het gaat veelal om oudere planten, een gevolg van het te natte weer in juni en begin juli waardoor het planten soms enkele weken moest uitgesteld worden. Ook Krypton werd toen soms een drietal weken te laat geplant. In die percelen zien wij dat de prei veel sneller lang wordt (schakelt). In augustus waren er ook enkele heel warme dagen. Dit zal ook stress veroorzaakt hebben waardoor 'stok' gevormd werd.

Roest
Regelmatig wordt er roest waargenomen op de preivelden. Roest breidt vaak uit in september omdat de weersomstandigheden dan ideaal zijn (lange bladnatperiode en temperaturen tussen de 11 en de 22 °C). Controleer regelmatig de velden op de aanwezigheid van roest en behandel indien nodig. Uitstekende roestmiddelen zijn Rudis, Tebusip of Tebuphyt en Nativo. Bij Rudis en Nativo wordt best Trend bijgevoegd voor een uitstekende werking.

Preimineervlieg
Momenteel is het terug waakzaam zijn voorde preimineervlieg. Bij een aantasting van de preimineervlieg worden vraatgangen in de schacht, die roodbruin verkleuren, waargenomen. Veelal wordt de prei door deze schade onverkoopbaar. Deze schade wordt veroorzaakt door de tweede generatie van de preimineervlieg en komt voornamelijk voor in late herfstprei en in winterprei en wordt uiteindelijk vastgesteld bij het schonen van de prei. Deze tweede generatie verschijnt meestal op het einde van de zomer (vanaf eind augustus) en de vlucht kan tot eind oktober duren. Vertimec en Tracer hebben beide een nevenwerking tegen preimineervlieg. In proeven uitgevoerd op het PSKW bleek Karate Zeon een redelijk goede werking te hebben tegen preimineervlieg.


Slakken, hou ze in de gaten!
Slakken hebben meestal twee generaties per jaar: één in het voorjaar en één in het najaar. Dit voorjaar was de slakkendruk uitzonderlijk groot. Hierdoor is ook de kans dat er in het najaar problemen kunnen ontstaan groot. Momenteel worden nog geen slakken waargenomen maar let op en laat je niet verrassen: hou je percelen in de gaten!


Nitraatresiducampagne
De controleperiode voor nitraatresidu staat voor de deur. Tussen 1 oktober en 15 november zullen op een groot aantal percelen nitraatresidu's genomen worden:

  • Controlestalen
  • Opvolgstalen
  • Derogatiestalen
  • Stalen in het kader van vrijstelling focusgebied.

Vanaf half september zal de Mestbank via het e-loket communiceren over welke percelen dit zal gaan. Vervolgens kan je het aanvraagformulier voor nitraatresidubepaling overmaken aan een laboratorium naar keuze, waaronder PCG. Voor ons doe je dit best door te mailen naar Jana Van Steenkiste of via fax naar 09 381 86 99 of per post naar Karreweg 6, 9770 Kruishoutem.

Vraag tijdig uw staalname aan!
Wees voorzichtig met de bijbemesting de komende weken. Het is verplicht wanneer je een perceel wilt (bij)bemesten na 15 augustus, om dit te doen op basis van het advies bekomen via een bodemanalyse van een officieel erkend labo.

Verplichte staalname in groenten
De verplichte bodemstalen in groenten (groep 1 en 2) dienen genomen te worden in een voor de teelt relevante periode en ten laatste voor de laatst geplande bemesting. Vergeet dit niet! Een overzicht van het aantal te nemen stalen en een tussentijds overzicht van de reeds genomen stalen is gepubliceerd op het e-loket.

Print

Aantal keer bekeken (11532)/Commentaren (0)

x