X
GO

Actueel nieuws

Aubergines: Mao spant de kroon

Aubergines: Mao spant de kroon

Onderstammenonderzoek in de biologische teelt van aubergine 2015

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/dinsdag 13 september 2016/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, aubergine_BIO, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, Thema, rassen, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Op vraag van de sector werd een biologische onderstamproef aubergine aangelegd op PCG. De keuze van de onderstammen gebeurde op basis van de wensen van de telers, aangevuld met deze die de zaadhuizen aanleverden. 

Initieel werden binnen de proef 4 onderstammen opgenomen. Echter 1 daarvan, Elementa (Takii), had een heel slechte opkomst waardoor er te weinig planten waren om op te nemen in proef. De gerandomiseerde blokkenproef met de 3 overige onderstammen werd aangelegd in 4 herhalingen.

De onderstammen hadden allen Taurus (De Ruiter) als ent. Op 15 december 2014 werd er gezaaid, waarna er geplant kon worden op 12 februari 2015 op een afstand van 0,68m in de rij. Bij het snoeien werd een stengeldichtheid aangehouden van 5,5 stengels/m² en er werd telkens na de eerste vrucht op de zijscheut gesnoeid. Bijvruchten werden niet uitgedund. De oogst ving aan op 6 april en liep door tot 19 oktober.

Resultaten en bespreking
Tijdens de vruchtbeoordelingen van de onderstammen opgenomen in proef konden geen significante verschillen opgemerkt worden. Bij het uitsteken van de wortels voor de wortelbeoordeling kon vastgesteld worden dat deze van de onderstammen MAO en MAO Nieuw uitzonderlijk goed in de grond vastgegroeid zaten.

Grafiek: Cumulatieve oogstgegevens van de planten met verschillende onderstam

Grafiek: Cumulatieve oogstgegevens van de planten met verschillende onderstam


Tabel: Analyse aaltjes in wortels en grond onderzoek onderstammen aubergine bioteelt 2015

Tabel: Analyse aaltjes in wortels en grond onderzoek onderstammen aubergine bioteelt 2015

Mao nieuw (Grow Group) spant de kroon in deze proef, zeker voor wat betreft productie. Ook Mao (Grow Group) voldoet zeker en vast. Bij deze twee onderstammen is er aan het einde van de teelt slechts een beperkt aantal Meloidogyne nematoden terug te vinden in bodem en wortel.

Javah (Takii) voldoet veel minder, zowel naar productie als naar Meloidogyne aantasting en populatie in de bodem.

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij.

Print

Aantal keer bekeken (11203)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x