X
GO

Actueel nieuws

Valse meeldauw kan hard toeslaan

Valse meeldauw kan hard toeslaan

In de uienteelt veroorzaakt door de schimmel Perenospora destructor

Auteur: PCG openluchtteam/vrijdag 2 september 2016/Categorieën: Openluchtteelt, Uien_ajuin_OL, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

Eén van de belangrijkste ziekten in uien is valse meeldauw, veroorzaakt door de schimmel Perenospora destructor. Deze schimmel kan in een snel tempo het loof aantasten. Een versnelde afsterving van het loof leidt tot een kleinere sortering, afwijkende vormen, slechte bewaarbaarheid en lagere opbrengsten.

De eerste symptomen van de ziekte zijn lichtgroene tot geelkleurige ovaalvormige vlekken. Deze vlekken ontstaan aan de top of het midden van het blad. Op de vlekken verschijnt een paars-grijze sporenmassa. Deze sporen verspreiden zich in het gewas door de wind of regendruppels en gaan andere gezonde bladeren aantasten. Het blad dat aangetast is wordt necrotisch en sterft af. Op aangetast loof kunnen ook andere schimmels zoals Stemphylium voorkomen. Eenmaal in de plant kan de schimmel systemisch groeien en de bol aantasten. Aangetaste bollen kunnen rotten en verkleuren in de bewaring, sommige vormen vroegtijdig spruiten.

Perenospora overwintert voornamelijk in uien op het veld. Vanuit deze primaire infectiebron kunnen gezonde planten aangetast worden. De schimmel overleeft ook via oösporen in de bodem en via oösporen en mycelium in bollen. Koudere winters lijken gunstig om de overleving van de schimmel te reduceren.

De groei en verspreiding van Peronospora wordt bepaald door de weersomstandigheden. Infectie vereist koelere temperaturen (minder dan 22°C) en de aanwezigheid van vrij water voor minstens 3 uur. Sporen worden s’nachts geproduceerd en worden gedurende de dag verspreid door wind. Sporen kunnen op het bladoppervlak overleven gedurende 3 dagen. Het temperatuursinterval waarbij sporulatie kan optreden is breed (tot 24°C) en er is een luchtvochtigheid vereist van minimaal 95%. Een vruchtwisseling van 3 tot 4 jaar is gunstig om het inoculum in de bodem te doen afnemen maar deze strategie elimineert niet de sporen die via de lucht verspreid worden.

Bestrijding van valse meeldauw
Om de werking van diverse fungiciden na te gaan tegen valse meeldauw in uien, werd op het PCG een proef aangelegd in zaaiuien. De aantasting van valse meeldauw in de proef was zwaar. De eerste symptomen werden waargenomen vanaf 20 juli. Vanaf dan werd er af en toe licht beregend om voldoende aantasting te hebben om duidelijke resultaten te hebben in de proef. Er werden zowel doorspuitschema’s getest, om de sterkte van afzonderlijke middelen na te gaan, als gemengde schema’s waarbij verschillende erkende middelen afwisselend geplaatst werden.

Bij beginnende aantasting werd het aantal vlekken van valse meeldauw geteld per plot. Bij verder gevorderde aantasting werd het percentage aangetast bladoppervlak geschat.

Teeltverloop

Proeflocatie Kruishoutem
Bodemtype Zand
pH en % C 5,6 en 1,4
Voorteelt Erwten
Zaaiafstand 5 dubbele rijen per bed; 22,5cm tss de rijen; 4,3 cm in de rij
Zaaidatum 21/04/2016
Ras Hytech (Bejo)
Bemesting (dosis per are) 2,22 kg ammoniumnitraat (20 april)
0,54 kg tripelsuperfosfaat (20 april)
1,48 kg ammoniumnitraat (29 juni)

 

Tabel: Proefschema bestrijdingsproef valse meeldauw in uien 2016

Tabel: Proefschema bestrijdingsproef valse meeldauw in uien 2016

Tabel: Proefschema bestrijdingsproef valse meeldauw in uien 2016

Tabel: Resultaten bestrijdingsproef valse meeldauw in uien 2016

De sterkste middelen tegen valse meeldauw zijn 2 kg Fubol Gold + 0,2 l Trend, de combinatie van 1 l Fandango + 2 l Dithane , 1 l Fandango afzonderlijk toegepast en de nieuwe combinatie van 2,5 kg Cabrio Duo + 2 l Dash . Uit de resultaten komt duidelijk het belang van toevoeging van uitvloeiers naar voor. Actirob blijkt minder goed dan Trend en biedt geen meerwaarde om samen met Trend toe te passen. Een doorspuitschema van mancozeb/maneb of Acrobat extra zonder toevoeging van uitvloeiers biedt onvoldoende bescherming.

Uit de resultaten van de gemengde schema’s blijkt dat tijdig behandelen vóór gunstige weersomstandigheden voor de ontwikkeling van de schimmel opduiken belangrijk is. Vroeg genoeg starten lijkt belangrijker dan vroeger te starten met sterkere middelen.

Dit jaar ook papiervlekkenziekte in uien
Dit jaar werden begin juli op enkele praktijkpercelen symptomen van papiervlekkenziekte waargenomen. Papiervlekkenziekte wordt veroorzaakt door Phytophthora porri. Papiervlekken kenmerken zich door witte, onregelmatige vlekken omgeven door een waterachtige zone. Na enige tijd sterven de aangetaste plekken en bladpunten af. Witte bladpunten kunnen kenmerkend zijn voor een infectie.

Phytophthora porri overleeft via overlevingsstructuren (oösporen) in de bodem. Deze structuren kunnen gedurende langere tijd (minstens 4 jaar) overleven in de bodem. Wanneer de temperatuur lager is dan 24 °C en er vrij water (door regen) in de bodem aanwezig is, kiemen de oösporen en worden zoösporen (zwemsporen) vrijgesteld. Bij een hevige regenbui worden de zoösporen op de uien gespat, waar ze de infectie starten.

Na een incubatieperiode, die temperatuursafhankelijk is, komen de typische waterachtige vlekken te voorschijn. Papiervlekkenziekte komt voornamelijk voor op plekken met een minder goede structuur (slecht doorlatende grond).

Een goede vruchtwisseling en ook een goed gedraineerde bodem waar weinig plassen kunnen worden gevormd, vormen de basis voor de beheersing van papiervlekkenziekte.

Producten op basis van maneb en mancozeb, en middelen zoals Acrobat en Folio gold die ingezet worden tegen valse meeldauw hebben ook een goede werking tegen papiervlekkenziekte.

Nathalie Cap
Annelien Tack

Verschenen in Landbouwleven 3062 van 26/08/2016, pag. 12-13.

Print

Aantal keer bekeken (7383)/Commentaren (0)

Documenten

x