X
GO

Actueel nieuws

Gewasbescherming in de biologische teelt

Gewasbescherming in de biologische teelt

Preventief handelen is uiteraard een must: het bos door de bomen

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/vrijdag 22 juli 2016/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, algemeen_bioteelt_BIO, boon_BIO, Projecten, CCBT, Thema, gewasbescherming, onkruiden, plagen, ziekten, teelttechniek, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

 

 

 

 

Preventie blijft de basis

Preventief handelen is uiteraard een must. Het aantal curatieve maatregelen is in biologische teelt beperkt, en vaak zijn er nadelige gevolgen aan gekoppeld zoals bepaalde toegelaten middelen die nefast zijn voor natuurlijke vijanden. Preventie begint reeds voor het zaaien, en blijft een aandachtspunt doorheen de teelt. Enkele voorbeelden zijn de keuze van resistente rassen, afdekking door wildnet of insectengaas, en een goede klimaatsturing in serre en tunnel.

 

Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen bieden ondersteuning

In dit seizoen is de inzet van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in veel gevallen echter de enige mogelijkheid om het risico op (verdere) aantasting aan je gewassen te beperken.

 

Wat mag ik gebruiken en waar vind ik dit terug?

Een bioteler moet voldoen aan de biologische én de gangbare wetgeving betreffende gewasbescherming. De gangbare wetgeving (nationale erkenningsprocedure) is opgesteld per handelsproduct, en is telkens gelinkt aan een bepaalde teelt en ziekte/plaag. Op de website van Fytoweb (bij 'Toelatingen raadplegen') kan je nagaan of je het middel mag gebruiken voor een bepaalde vijand-gewascombinatie.


Of een erkend product ook toegelaten is in de biologische teelt, hangt af van de werkzame stof die het bevat. Is deze opgenomen in tabel 4 van Bio en de wet: Plantaardige productie, dan mag het handelsproduct ook gebruikt worden in bioteelt.

 

Vrij complex om hier als teler een klare kijk op te krijgen.

Om dit te vergemakkelijken maakt de FOD (Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) regelmatig een lijst op van middelen toegestaan in de biologische teelt. Deze lijst kan je vinden op Fytoweb bij 'Specifieke middelen' en dan 'Biologische landbouw'. Boven de tabel staat telkens aangegeven wanneer de lijst laatst is aangepast. De huidige versie dateert van 26 mei 2016. Met de Lijst van de in België erkende gewasbeschermingsmiddelen die mogen worden gebruikt in de biologische landbouw. weet je of een product in België is toegestaan voor gebruik in de biologische landbouw. Om te weten of het product erkend is in een bepaalde teelt , moet je nog altijd de toelatingsakte van het product raadplegen via 'Toelatingen raadplegen' op Fytoweb.

 

Fytolicentie

Om gewasbeschermingsmiddelen te mogen gebruiken, moet je vandaag als professionele teler in het bezit zijn van een fytolicentie. Heb je dit niet, dan kan je ook geen gewasbeschermingsmiddelen aankopen in de professionele handel. Producten voor professioneel gebruik kregen sedert 18/08/2014 hiervoor een nieuw erkenningsnummer dat verschillend is van dat voor niet-professioneel gebruik. Producten met oude erkenningsnummers mag je nu ook niet meer gebruiken.

Alle informatie over de fytolicentie is beschikbaar via de Gids fytolicentie. Heb je nog geen fytolicentie op zak, informeer je dan via deze site hoe je een licentie kan aanvragen. Als teler heb je voldoende met een fytolicentie P2 ('Professioneel gebruik').

Heb je een fytolicentie, controleer dan de geldigheidsduur van jouw licentie. Om ze te kunnen verlengen, moet je een aantal vormingsactiviteiten bijwonen. Deze aanvullende opleidingen worden o.a. verzorgd door de proefcentra. Of een bepaalde activiteit hiervoor in aanmerking komt, vermelden we in de uitnodiging.

 

Meer info?

PCG bio beschutte teelten

Auteurs: Femke Temmerman (Inagro) & Justine Dewitte (PCG)

Print

Aantal keer bekeken (43987)/Commentaren (0)

Links

x