X
GO

Actueel nieuws

Alternatief voor witziekte in komkommer

Alternatief voor witziekte in komkommer

Actualiteiten proeven bio beschutte teelten juni 2016

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/woensdag 15 juni 2016/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Vruchtgroenten_GG, komkommer_GG, Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, komkommer_BIO, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

Witziekte is in biologische komkommerteelt niet zo gemakkelijk te behandelen. Zwavel is erkend in komkommer maar bij frequente behandeling gaan vruchten aborteren. Ook de bladeren gaan parasolvormig krullen. Om die reden werd op het PCG een proef aangelegd om de effectiviteit van witziektemiddelen in een biologische komkommerteelt na te gaan. In de proef zijn zowel erkende, als (nog) niet erkende 'natuurlijke' middelen opgenomen.

In de tabel is weergegeven of het middel erkend is in de teelt en of de actieve stof vermeld staat in het lastenboek biologische teelt. Gangbare telers hoeven dus alleen rekening te houden met de kolom 'erkend in de teelt'; biologische telers moeten met beide kolommen rekening houden.

Tabel: Objecten en witziektebeoordeling in komkommer

Tabel: Objecten en witziektebeoordeling in komkommer

Er werd zes keer behandeld met de verschillende middelen, telkens met een interval van één week. Vanaf 22 juni werd het gewas wekelijks, voor elke behandeling, beoordeeld. Na de laatste behandeling werd nog tweemaal een beoordeling uitgevoerd om de evolutie van de ziekte na te gaan. In eerste instantie werd het aantal bladeren per plant geteld waarop witziekte aanwezig was. Eenmaal er duidelijke aantasting was, werd het percentage aangetast bladoppervlak genoteerd.

Er zijn verschillende natuurlijke middelen op de markt om witziekte in komkommer onder controle te houden. Heel wat producten scoren heel goed in deze proef. 

Microsulfo, maar ook Agricolle, komen als beste uit de proef. Agricolle heeft echter nog geen erkenning in de (biologische) teelt. Het product zou een zuiver fysiek werkingsmechanisme hebben, maar het komt wel op de plant en dus ook de vruchten terecht. Toelating voor gebruik wordt verder onderzocht.

Ook Fenicur, Prev Am, Karma en Vacciplant tonen duidelijk aan dat zij wel degelijk een werking hebben tegen witziekte in komkommer. Serenade

ASO en FytoSave verschillen niet van het onbehandelde object, waardoor deze producten dan ook niet voldoen.

Serenade met bitterzout als uitvloeier scoort iets beter maar nog steeds onvoldoende. Een belangrijke kanttekening is dat het effect van deze middelen op natuurlijke vijanden niet is nagegaan in deze proef.

Volledig verslag Komkommer gewasbescherming witziekte natuurlijke middelen 2015

Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij.

Print

Aantal keer bekeken (11530)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x