X
GO

Actueel nieuws

Komkommer gewasbescherming witziekte natuurlijke middelen 2015

Komkommer gewasbescherming witziekte natuurlijke middelen 2015

Effectiviteit witziektemiddelen komkommer (Cucumis sativus / CUMSA) BIO

Auteur: DEWITTE JUSTINE/dinsdag 15 december 2015/Categorieën: Bio beschutte teelt, Vruchtgroenten, komkommer, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Witziekte is in biologische komkommerteelt niet zo gemakkelijk te behandelen. Zwavel is erkend maar het is algemeen geweten dat zwavel nefast is voor de natuurlijke vijanden. Daarnaast is komkommer niet zo opgewassen tegen zwavel, waardoor er bij frequente behandeling vruchten gaan aborteren. Ook de bladeren gaan parasolvormig krullen.

Om die reden werd op het PCG een proef aangelegd om de effectiviteit van witziektemiddelen in een biologische komkommerteelt na te gaan. In de proef zijn zowel erkende, als (nog) niet erkende 'natuurlijke' middelen opgenomen.

Resultaten

Tabel: Beoordelingen witziekte op 28/07/2015, 05/08/2015 en 11/08/2015

Tabel: Beoordelingen witziekte op 28/07/2015, 05/08/2015 en 11/08/2015

Bespreking
Tijdens de eerste beoordelingen kon geen witziekte worden opgemerkt. Zodra er echter aantasting kwam in het gewas, ging het vrij snel.Op 28 juli 2015 werden de eerste witziektesymptomen beoordeeld. Het aantal aangetaste bladeren werd geteld. 

Op dat moment zagen we al verschillen in de werkzaamheid van de verschillende producten. Serenade ASO en FytoSave scoorden niet beter dan het onbehandelde object op dat ogenblik. Microsulfo, Karma en Agricolle waren tijdens deze beoordeling significant beter dan het onbehandelde object.

Serenade ASO in combinatie met bitterzout leek net iets beter te werken dan Serenade apart toegepast maar dit kon niet statistisch worden aangetoond. Ook Prev Am, Fenicur en Vacciplant hadden vrij goede papieren, maar ook hier was op dat ogenblik geen significant verschil met het onbehandelde object.

Een week later werd het percentage bladoppervlak beoordeeld dat aangetast was door witziekte. Dezelfde trend zette zich door als bij het aantal aangetaste bladeren. Serenade ASO (ook in combinatie met bitterzout) en FytoSave voldeden niet om witziekte onder controle te houden. Karma en Agricolle deden dit duidelijk wel met vlag en wimpel. Ook Microsulfo, Fenicur, Vacciplant en Prev Am hielden witziekte enigszins onder controle.

Twee weken na de laatste proefbehandeling werd het gewas een laatste keer beoordeeld. Ook dan werd het aangetast bladoppervlak beoordeeld. Op het einde van de rit bleek vooral Microsulfo witziekte onder de knoet te houden. Andere mogelijkheden waren Fenicur, Vacciplant, Agricolle en Prev Am. Het effect van Karma zwakte iets af, maar Karma zorgde toch nog voor een veel gezonder gewas in vergelijking met het onbehandelde. Wat al vanaf in het begin duidelijk werd, bleek in de laatste beoordeling ook naar voren te komen: Serenade ASO (al dan niet in combinatie met bitterzout) en FytoSave kunnen weinig tot niets bijbrengen in de biologische bestrijding van witziekte in komkommer.

Besluit
Er zijn verschillende natuurlijke middelen op de markt om witziekte in komkommer onder controle te houden. Heel wat producten scoren heel goed in deze proef. Microsulfo, maar ook Agricolle, komen als beste uit de proef. Agricolle heeft echter nog geen erkenning in de (biologische) teelt. Het zou een zuiver fysiek werkingsmechanisme hebben, maar het product komt wel op de plant en dus ook de vruchten terecht. Toelating voor gebruik wordt verder onderzocht. Ook Fenicur, Prev Am, Karma en Vacciplant tonen duidelijk aan dat zij wel degelijk een werking hebben op witziekte in komkommer. Serenade ASO en Fytosave tonen geen significant verschil aan met het onbehandelde object, waardoor deze producten dan ook niet voldoen. Serenade met bitterzout als uitvloeier scoort iets beter maar eigenlijk nog onvoldoende. Een belangrijke kanttekening is dat het effect van deze middelen op natuurlijke vijanden niet is nagegaan in deze proef.

Volledig verslag Effectiviteit witziektemiddelen komkommer (Cucumis sativus / CUMSA) BIO

publicatiejaar2015
afdelingBiologisch glas
Teelt of thema
  • Komkommer
Print

Aantal keer bekeken (6752)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x