X
GO

Actueel nieuws

Prei Pseudomonas bespuiting op het veld 2015

Prei Pseudomonas bespuiting op het veld 2015

Bacteriofagen tegen Pseudomonas in prei: bespuitingen in het veld 2015

Auteur: PCG openluchtteam/dinsdag 15 december 2015/Categorieën: Openluchtteelt, Prei_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), BEBA, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Deze proef werd uitgevoerd om de werkzaamheid van bacteriofagen als bladbehandeling in het veld tegen Pseudomonas syringae pv. porri in prei (Allium porrum / ALLPO) te onderzoeken.

 

 

Beoordelingsmethode
Op verschillende tijdstippen werden er selectiviteitsbeoordelingen gedaan. Voor de werkzaamheid werd het aantal aangetaste planten door Pseudomonas syringae pv. porri geteld en werd het % aangetast bladoppervlak bepaald.

Aantasting Pseudomonas syringae pv. porri in prei
 
    
Aantasting Pseudomonas syringae pv. porri in prei
 

Statistische analyse
Indien de waarden niet homogeen verdeeld waren, werd een transformatie uitgevoerd. Daarna gebeurde een variantie-analyse op de gemiddelden. Als hier significante verschillen (α=0.05) weden gevonden dan werd een post-hoc Tukey test uitgevoerd om de verschillen tussen de gemiddelden aan te tonen.

Validiteit van de resultaten
Er waren geen afwijkingen van meer dan 10% betreffende de hoeveelheid afgegeven proefproduct. De proef werd uitgevoerd volgens protocol beschrijving. De resultaten zijn geldig.

Bespreking en besluit
De kernvraag bij deze proef was: ‘Kunnen bacteriofagen, toegepast via bladbespuitingen in het veld, de aantasting door Pseudomonas syringae pv. porri onderdrukken’? Uit deze proef besluiten we dat fagen de aantasting door Pspo niet kunnen verhinderen, zowel bij de geïnfecteerde als bij de niet geïnfecteerde objecten. Onder de gegeven omstandigheden lijken de behandelingen niet werkzaam te zijn. Er werd gedurende de teelt geen enkele vorm van fytotoxiciteit waargenomen.

Verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke
De kwaliteitsverantwoordelijke verklaart dat dit document werd uitgevoerd volgens de kwaliteitsborgingspunten vastgelegd in het intern kwaliteitssysteem van het PCG.

Volledig rapport Bacteriofagen tegen Pseudomonas in prei: bespuitingen in het veld 2015

Samenwerking
Deze proef ligt aan in het kader van het IWT project 'Beheersing van bacteriële pathogenen bij de opkweek van kolen en prei'.

     

publicatiejaar2015
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Prei
Print

Aantal keer bekeken (10040)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x