X
GO

Actueel nieuws

Enten van tomaten: meerwaarde in koepel?

Enten van tomaten: meerwaarde in koepel?

Teelten onder beschutting actualiteiten maart 2016

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/vrijdag 6 mei 2016/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, tomaat_BIO, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, BIOR, Thema, rassen, teelttechniek, Voorlichting, gezien op het veld, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Enten van tomaten in verwarmde kas is een toepassing die standaard uitgevoerd wordt. Het is dan ook geweten dat enten bij tomaat een meeropbrengst geeft, en uniformere vruchten. Biotelers vragen zich wel vaker af of tomatenplanten enten voor een tunnelteelt ook nog interessant is, of niet. Bij tomaten in tunnelteelt is de teeltduur tenslotte veel korter en er hangt uiteraard een extra kostenplaatje aan het plantgoed van geënte planten. Tijdens een rassenproef Coeur de Boeuf in tunnel op het PCG werden twee herhalingen geënt en twee herhalingen niet geënt. Binnen deze proef werd de productie en kwaliteit van geënte en ongeënte planten met elkaar vergeleken.

Er werden negen tomatenrassen opgenomen n de proef. De proef werd op 12 mei 2015 geplant aan een dichtheid van 2,47 planten/m² (0,45 m x 0,9 m) in de tunnels op het PCG. Elk ras lag aan in vier herhalingen, waarvan er telkens twee geënt waren en twee niet geënt waren. De oogst begon op 15 juli en liep door tot 12 oktober 2015.

Tabel: Resultaten oogstgegevens tomatenrassen Coeur de Boeuf in koepel geënt-ongeënt (15/07/2015 – 12/10/2015)

Tabel: Resultaten oogstgegevens tomatenrassen Coeur de Boeuf in koepel geënt-ongeënt (15/07/2015 – 12/10/2015)

Enten of niet?
Uit de proef blijkt dat enten effectief een meeropbrengst opleverde ten opzichte van het ongeënte object. De meeropbrengst is afhankelijk van het ras en varieerde tussen de 792 gram/m² en 6097 gram/m². De meeropbrengst werd voornamelijk veroorzaakt door een hoger vruchtgewicht. Het aantal stuks/m² bleef stabiel. Of de meeropbrengst opweegt tegenover de meerkost is afhankelijk van de verkoopprijs van de tomaten.

Aan de hand van een eenvoudige berekening met richtinggevende prijzen kan reeds een zicht gegeven worden op hoe groot de meeropbrengst moet zijn om de meerkost van het plantgoed te dekken. Rekening houdend met de plantdichtheid kan door enten een meeropbrengst gehaald worden van 1,29 kg/plant. Uit informatie van de plantenkweker werd aangegeven dat de meerkost voor het enten van planten 0,70 €/plant bedraagt. Een gemiddelde richtinggevende verkoopprijs van Coeur de Boeuf tomaten aan groothandel of veiling bedraagt 1,76 €/kg, rechtstreeks aan de consument zou dit ongeveer 2,99 €/kg kunnen zijn.

Hieruit kunnen we stellen dat de gemiddelde winst die gehaald wordt door het enten van Coeur de Boeuf tomaten in koepel 2,27 €/plant is wanneer geleverd wordt aan groothandel/veiling, of 3,86 €/plant wanneer rechtstreeks aan de consument geleverd wordt. Indien we hier de kostprijs van het enten nog in rekening brengen, komen we op een winst van respectievelijk 1,57 €/plant (levering groothandel/veiling) en 3,16 €/plant (levering rechtstreeks aan de consument).

Besluit
Dat enten een meeropbrengst creëert bij tomaten is niks nieuws. Dat deze meeropbrengst voldoende is om op te wegen tegen de meerkost van het enten in een koepelteelt, is aangetoond in deze proef als we het gemiddelde van de meeropbrengst hanteren van de verschillende rassen. In deze proef varieerde de meeropbrengst van al dan niet enten tussen de verschillende rassen van 792 gram tot 6097 gram. Hoe groter het verschil, hoe groter het voordeel van enten uiteraard. Of het verschil in opbrengst van al dan niet enten voor elk type tomaat in dezelfde grootorde ligt, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

Samenwerking
Deze proef kadert binnen het Landbouw & Visserij-project BIOROOTS – BIOlogische gewasbeschermingsstrategiën demonstreren onder Reële Omstandigheden Op vraag van de biologische TuinbouwSector.

Volledig proefverslag Tomaat rassen Coeur de Boeuf tunnel 2015

Print

Aantal keer bekeken (11799)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x