X
GO

Actueel nieuws

Yacon teelttechniek plantdichtheden 2015

Yacon teelttechniek plantdichtheden 2015

Yacon (Smallanthus sonchifolius) teelttechniek: verschillende plantdichtheden 2015

Auteur: Tack Annelien/dinsdag 15 december 2015/Categorieën: Innovaties, yacon, Projecten, Andere, YACOMIX, Thema, teelttechniek, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

In deze proef werd de invloed onderzocht van de plantdichtheid op de uiteindelijke opbrengst. Drie verschillende plantdichtheden werden uitgetest zowel bij het planten via broedknollen als bij het planten via stekken.De hoofdvraag die in deze proef onderzocht wordt is:

  • Welke plantdichtheid levert in deze proef de hoogste opbrengst?

Validiteit van de resultaten
Elk object werd slechts in één herhaling uitgetest in de proef. Er moet daarom voorzichtig omgegaan worden met de resultaten. De opbrengstgegevens geven slechts een indicatie van het verschil tussen de teeltmethodes, er werd geen statistische analyse uitgevoerd.

Bespreking
De drie verschillende plantdichtheden werden uitgetest zowel bij het planten via broedknollen als bij het planten via stekken. De stekken waren genomen in november 2014 en werden in serre overwinterd op het Proefcentrum voor Sierteelt. Doordat de stekken voor een lange periode in een kleine potmaat werden gehouden zonder toevoeging van extra meststoffen, was de kwaliteit van de stekken niet optimaal bij het uitplanten op 8 mei. Hoewel het in eerste instantie leek dat veel planten gingen kapot gaan na planten, groeide de meerderheid van de stekken uiteindelijk toch uit tot mooie, grote planten. Op 30 juli 2015 was geen verschil te zien in gewasstand tussen de stekken en de broedknollen (zie Figuur 1).

Bij de oogst bleek echter meteen dat de stress die deze stekken hadden doorstaan, geresulteerd had in een erg beperkt en onregelmatig gevormd wortelstelsel. Bij de meerderheid van de planten werden erg onregelmatige, vergroeide eetknollen vastgesteld die vaak ook vergroeid waren met de broedknollen. Omwille van deze reden worden de opbrengstresultaten van de objecten die via stekken geplant werden niet als representatief aanschouwd en worden enkel de objecten die geplant werden via broedknollen verder besproken:

Figuur 1: Gewasstand op 30 juli 2015 (links: stekken, rechts: broedknollen)

Figuur 1: Gewasstand op 30 juli 2015 (links: stekken, rechts: broedknollen)Zowel bij de broedknollen als bij de eetknollen werd in de proef een logische trend waargenomen. Hoe groter de oppervlakte die per plant beschikbaar was, hoe meer broedknollen en eetknollen per plant geproduceerd werden. Dit verband bleek echter niet recht evenredig. Wanneer de opbrengst per oppervlakte-eenheid werd bekeken, bleek de middelste plantdichtheid van 75 cm op 75 cm de meest optimale plantdichtheid in deze proef. Bij deze plantafstand werd de hoogste opbrengst aan eetknollen gerealiseerd. Bij de broedknollen werd minder verschil aangetroffen tussen de verschillende objecten. Hier kon geen conclusie uit getrokken worden.

Besluit
De opbrengstresultaten van de objecten die via stekken geplant zijn, worden niet als representatief aanschouwd in deze proef. Enkel de objecten die geplant zijn via broedknollen worden daarom verder besproken:

Zowel bij de broedknollen als bij de eetknollen wordt in de proef een logische trend waargenomen. Hoe groter de oppervlakte die per plant beschikbaar is, hoe meer broedknollen en eetknollen per plant geproduceerd worden. Dit verband blijkt echter niet recht evenredig. Wanneer de opbrengst per oppervlakte-eenheid wordt bekeken, blijkt de middelste plantdichtheid van 75 cm op 75 cm de meest optimale plantdichtheid in deze proef. Bij deze plantafstand wordt de hoogste opbrengst aan eetknollen gerealiseerd. Bij de broedknollen wordt minder verschil aangetroffen tussen de verschillende objecten. Hier kan geen conclusie uit getrokken worden.

Volledig rapport yacon (Smallanthus sonchifolius) teelttechniek: verschillende plantdichtheden 2015

Meer info?
Annelien Tack

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand in kader van het Yacomix project gesteund door het Groente-Innovatiefonds en boterakker vzw.


 publicatiejaar2015
afdelingInnovaties
Teelt of thema
  • Yacon
Print

Aantal keer bekeken (15962)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x