X
GO

Actueel nieuws

Pythium in veldsla voor de versmarkt

Pythium in veldsla voor de versmarkt

Teelten onder beschutting actueel april 2016

Auteur: PCG glasteam/vrijdag 15 april 2016/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, veldsla_GG, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

Recent treden in veldsla problemen op met een ziekte die geïdentificeerd werd als vermoedelijk een Pythium spp. Deze vooralsnog nieuwe Pythium stam werd al op enkele bedrijven vastgesteld, tot nog toe enkel in teelt voor de versmarkt, niet in teelt voor vierde gamma.

Vermoed wordt dat deze Pythium stam traag groeit en daardoor niet voldoende ontwikkelt om schade aan te richten in de korte teelt voor vierde gamma. Bij de teelt voor versmarkt zorgt deze schimmel vooral voor problemen een tweetal weken voor oogst. Eens de ziekte vastgesteld wordt in de teelt is ook de bodem besmet en zal behandeling noodzakelijk zijn.

In de veldslateelt zijn er voorlopig geen middelen erkend voor de beheersing van Pythium.

Nu worden nog enkele stalen van besmette planten geanalyseerd in verschillende labo’s om meer zekerheid te krijgen of de oorzaak al dan niet Pythium is.

Het PCG zal een veldproef voorbereiden om de effectiviteit van enkele middelen te testen en zo een oplossing te bieden voor dit mogelijke probleem. Waarschijnlijk speelt het tijdstip van toepassen van het middel in de teelt een belangrijke rol. Meer info over dit probleem en de uitkomst van de veldproef zal te vinden zijn in een volgende nieuwsbrief.

In tussentijd blijft het belangrijk om ook hygiënemaatregelen te nemen op uw bedrijf. Hierover gaven we al een uiteenzetting in onze vorige nieuwsbrief. Besmette grond kan via machines, schoenen en dergelijke op uw bedrijf terechtkomen. Laat bezoekers daarom overschoenen aandoen of voorzie laarzen. Vraag aan loonwerkers die op uw bedrijf werkzaamheden komen uitvoeren dat hun machines zijn afgespoten voordat ze op uw erf komen.

Dit najaar zullen er veldproeven aangelegd worden waarin de efficiëntie van verschillende middelen tegen de ziekte zal nagegaan worden. In de zomermaanden veroorzaakt deze Pythium stam weinig schade, de schade komt vooral in het najaar en de winter voor, waardoor beslist werd de proef uit te stellen naar het najaar.

Print

Aantal keer bekeken (9128)/Commentaren (0)

Links

x