X
GO

Actueel nieuws

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Onder het motto ‘zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw’

Auteur: Verhaeghe Micheline/donderdag 14 april 2016/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem en bemesting, Water, Projecten, Vlaamse Overheid, CVBB, CVBB 2015-2018, Thema, Water, Bodem, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Op 21 maart streek op het bedrijf van Bert en Wivine Dhaene in Staden een blauw figuur met rode cape neer. Hij stelde zich aan de pers als Map-man voor. Onder het motto ‘zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw’, geeft hij de komende weken en maanden tal van tips om efficiënter te bemesten en verliezen van nutriënten te vermijden. Want de tijd dringt en het steekt o zo nauw!

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Dringend? Hoezo dringend?
Waarom een sensibiliseringscampagne?

De voorbije 15 jaar verbeterde de waterkwaliteit in Vlaanderen aanzienlijk. Maar die verbetering gaat niet overal even snel en is nog niet voldoende. In de laatste meetcampagne van juli 2014 tot juni 2015 mat de VMM in het oppervlaktewater nog in 21% van de MAP-meetpunten meer nitraat dan de toegelaten drempelwaarde van 50 mg/liter. Voor het meetjaar juli 2015- juni 2016 bedraagt de overschrijding momenteel 20%. Tegen 2018 moet dat cijfer ingevolge de afspraken met Europa omlaag naar 5%. 

Ook voor grondwater is op Vlaams niveau sedert 2007 een duidelijke verbetering vastgesteld van de waterkwaliteit. Maar net zoals voor het oppervlaktewater, zijn er ook voor grondwater grote regionale verschillen. Ten slotte is er ook voor fosfaat werk aan de winkel. Uit de evolutie van de fosfaatgehalten in het MAP-meetnet voor oppervlaktewater, blijkt dat de gemiddelde fosfaatconcentraties en het percentage meetpunten met normoverschrijding weinig of geen variatie vertonen. Met MAP 5 willen en kunnen we hier verandering in brengen

De waterkwaliteit moet nu verbeteren. Er is geen tijd te verliezen.
MAP 5 loopt van 2015 tot en met 2018. In 2017 moet de overheid van Europa evalueren of de sector op koers zit met de uitvoering van MAP 5, zowel wat betreft de aanpak, uitvoering, resultaten als effectiviteit. Die evaluatie zal gebeuren op basis van de meetresultaten van de waterkwaliteit van juli 2016- juni 2017.

Met de strengere, gebiedsgerichte maatregelen van MAP 5 wil de Vlaamse overheid de vooropgestelde doelstellingen halen. De positieve effecten van het mestbeleid worden zichtbaar in het grondwatermeetnet. Een versnelde verbetering van de waterkwaliteit is nodig. Als Europa de vooruitgang van de waterkwaliteit als onvoldoende beschouwt, loopt de landbouwsector immers het risico dat tussentijds extra of strengere maatregelen worden opgelegd.

Willen we dus met behoorlijke resultaten en opgeheven hoofd de tussentijdse evaluatie van MAP 5 aangaan met Europa, dan moeten we vanaf nu, met z’n allen, ons beste beentje voorzetten.

Partners in land- en tuinbouw bundelen de krachten
Het is cruciaal dat vanaf de start tot het einde van dit bemestingsseizoen bewust, efficiënt en oordeelkundig wordt omgesprongen met meststoffen. Zowel vóór, tijdens als na het bemesten kunnen door het toepassen van de beste praktijken betere resultaten worden bereikt. Voor landbouw én milieu. Land- en tuinbouwers hebben meer in de hand dan doorgaans wordt gedacht. De onderzoeksinstellingen, praktijkcentra, bedrijfsbegeleiders, consulenten en erfbetreders worden opgeroepen hun kennis te delen en land- en tuinbouwers waar mogelijk te adviseren, begeleiden en ondersteunen.

De komende weken en maanden zult u MAP-man her en der zien opduiken. Lees zijn praktische tips en pas ze toe. Zo kunt u uw steentje bijdragen!

Bijlagen

Figuur: Percentage meetpunten in Vlaanderen met minstens 1 overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg NO3-/l

Figuur: Percentage meetpunten in Vlaanderen met minstens 1 overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg NO3-/l

 

 

Tabel : Percentage meetpunten per bekken met minstens 1 overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg NO3-/l

Tabel : Percentage meetpunten per bekken met minstens 1 overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg NO3-/l

 

 

Figuur: MAP-meetnet toetsing nitraatconcentraties winterjaar 2014-2015 aan de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter uit het Mestdecreet

Figuur: MAP-meetnet toetsing nitraatconcentraties winterjaar 2014-2015 aan de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter uit het Mestdecreet

 

 

Figuur: Evolutie van de orthofosfaat-P-concentratie (gemiddelde voor het hele MAP-meetnet op basis van de gemiddelden per meetpunt)

Figuur: Evolutie van de orthofosfaat-P-concentratie (gemiddelde voor het hele MAP-meetnet op basis van de gemiddelden per meetpunt)

 

 

Deze sensibiliseringscampagne is een gemeenschappelijk initiatief van:

 • Algemeen Boerensyndicaat
 • Bioforum, Boerenbond
 • Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting
 • De erkende praktijkcentra in Vlaanderen
  • BDB
  • Inagro
  • KBIVB
  • LCG
  • LCV
  • NPW
  • PCA
  • PCF
  • PCG
  • PCH
  • PCS
  • PSKW
  • VCBT
 • Vlaamse Landmaatschappij
 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • Departement LNE, Departement Landbouw en Visserij
 • Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Auteur: Luc Gallopyn, Rebekka Veeckman (VLM)

Meer info?
Openluchtteelten:

Biologische beschutte teelten:

Print

Aantal keer bekeken (12900)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x