GO

Nieuws

Alternatieve beheersing bacterieproblemen in prei

Alternatieve beheersing bacterieproblemen in prei

Bacteriophages for biocontrol of bacterial blight in leek caused by Pseudomonas syringae pv. porri

Auteur: PCG openluchtteam/donderdag 7 april 2016/Categorieën: Openluchtteelt, Prei_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), BEBA, Actueel, Posters, Niet-leden

Als innovatieve en alternatieve piste voor het beheersen van bacterieproblemen veroorzaakt door Pseudomonas syringae pv. porri in prei, werd de mogelijkheid van faagtherapie onderzocht. Bacteriofagen werden geïsoleerd uit bodemstalen genomen op aangetaste productiepercelen.

De fagen werden gescreend op hun gastheerspecificiteit en er werd een faagcocktail samengesteld die de waaier aan doelbacteriën voldoende kon afdoden. De gevonden fagen werden grondig gecontroleerd op virulentie, stabiliteit en toepasbaarheid. Ten slotte werden deze faagcocktails getest in specifieke bioassays, potproeven en veldproeven.

Uit de microbiologische en moleculaire karakterisering van de fagen kunnen we besluiten dat ze geschikt zijn voor faagtherapie. Bio-assays en potproeven tonen bovendien hun werkzaamheid aan in de plantomgeving. Bij de veldproeven werd slechts sporadisch een effect vastgesteld. Factoren zoals natuurlijke infecties met andere pathogenen maken het moeilijk om het effect en de betrouwbaarheid van faagtherapie in het veld te beoordelen. Proeven met verschillende formuleringen en toedieningswijze – en frequentie kunnen verder onderzoeken bij welke omstandigheden de fagen optimaal werkzaam zijn.

Deze resultaten werden toegelicht op het 'International Symposium on Biological Control of Plant Bacterial Diseases' in Belgrado (Servië). Deze poster werd opgesteld in het kader van het VLAIO La-traject 'Beheersing van bacteriële pathogenen bij de opkweek van kolen en prei' (VLAIO-project 100881).

 

Poster Bacteriofagen als alternatieve beheersing van Pseudomonas in prei

 

In samenwerking met

Deze proef ligt aan in het kader van het LA-traject 'Beheersing van bacteriële pathogenen bij de opkweek van kolen en prei'.

        

Print

Aantal keer bekeken (18248)/Commentaren (0)

Documenten

Links

123movies