X
GO

Actueel nieuws

Tomaat rassen Coeur de Boeuf tunnel 2015

Tomaat rassen Coeur de Boeuf tunnel 2015

Rassenproef tomaat Coeur de Boeuf in koepel 2015

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/dinsdag 15 december 2015/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, tomaat_BIO, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, BIOR, Thema, rassen, teelttechniek, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

De rassenkeuze voor vruchtgroenten in koepel is niet zomaar over te nemen van deze in verwarmde kas. Aangezien de mogelijkheden voor klimaatsturing in koepel veel geringer zijn, is het gebruik van resistente/minder gevoelige rassen voor ziekten en koude tolerante rassen des te belangrijker. Van de verschillende types tomaat, is Coeur de Boeuf het gevoeligst. Niet enkel voor Phytophthora, maar zeker ook voor Cladosporium (Fulvia fulva) dient de teler waakzaam te zijn. 

Biotelers vragen zich wel vaker af of tomatenplanten enten voor een tunnelteelt al dan niet interessant is. Binnen deze proef wordt ook de productie en kwaliteit vergeleken van geënte en ongeënte planten

Tevens zal tijdens de teelt op het PCG een klimaatproef worden uitgevoerd om na te gaan wat het effect is van hogere temperaturen op enerzijds de planten, en anderzijds de Cladosporiumaantasting.

Resultaten en opbrengsten

Rassenbespreking
Wegens het droge seizoen en zonnige weer dat we kenden in 2015 was er algemeen een lage ziektedruk waardoor ook de ziektebeelden pas later kwamen of achterwege bleven.

Cauralina (Gautier Semences) behaalde een gemiddelde tot goede opbrengst en kwam vrij vroeg in productie. Het aandeel vermarktbare product was echter iets minder dan gemiddeld wegens het niet verwaarloosbare aandeel neusrot dat aanwezig was. Cauralina had nog de echte typische hartvorm, in tegenstelling tot vele andere rassen. Deze vorm wordt echter door de consument soms niet meer gerelateerd aan coeur de boeuf. De planten groeiden snel, wat nadelig is in een lage koepel. Het gewas was vrij open; de bloemkwaliteit scoorde goed. De algemene gewasgezondheid op het einde van de teelt was minder dan gemiddeld, vnl. door aantasting van Phytophthora. Naar witziekte toe scoorde het ras dan weer iets beter dan gemiddeld.

Corazon (Clause) scoorde iets minder dan gemiddeld in opbrengst. Tijdens de vruchtbeoordeling en de gewasbeoordeling bij aanvang van de teelt konden geen extremen opgemerkt worden. Aan het einde van de teelt stond het gewas er nog vrij gezond bij. Er was een beetje Cladosporium aanwezig; naar witziekte scoorde het ras beter dan gemiddeld.

Country Taste F1 (Hild): De opbrengst en sortering van Country Taste was gemiddeld ten opzichte van de andere rassen. De vruchten waren kwalitatief en gedurende 7 dagen goed houdbaar. De bloemkwaliteit was goed. Tijdens de gewasbeoordeling aan het einde van de teelt was er wel behoorlijk wat Cladosporium aanwezig. De overige parameters scoorden gemiddeld. 

Deko (Uniseeds) scoorde gemiddeld qua opbrengst. Tijdens de vruchtbeoordeling bleek dat de vruchten iets minder goed bewaarden dan voor vele andere rassen. Het gewas stond aan het begin van de teelt al niet zo uniform; naar ziektegevoeligheid scoorde dit ras gemiddeld tot goed.

EXP 868 (Clause) behaalde de beste opbrengst van alle rassen opgenomen in proef. De vruchten waren duidelijk grover van sortering en minder lang houdbaar dan gemiddeld. Het gewas groeide vrij snel ten opzichte van de andere rassen; de bloemkwaliteit scoorde minder dan gemiddeld, maar dit bleek geen belemmering naar productie toe. Tijdens het einde van de teelt kon waargenomen worden dat het ras gemiddeld tot iets minder scoorde qua gevoeligheid naar ziekten toe.

Gourmandia (Clause) bracht ook duidelijk meer dan gemiddeld op en had het hoogste vruchtgewicht. Uit de grafiek bleek dat dit ras al vroeg tot productie komt in vergelijking met de andere rassen. Tijdens de vruchtbeoordeling konden geen extremen opgemerkt worden. Aan het einde van de teelt bleek dat het ras niet zo gevoelig was voor Phytophthora, echter wel voor Cladosporium.

Rugantino (Rijk Zwaan) had een vrij fijne sortering en behaalde een opbrengst die iets lager lag dan gemiddeld. De vruchten tijdens de beoordeling waren iets minder uniform. Het gewas groeide meer gedrongen, wat een voordeel is in koepel. Aan het einde van de teelt bleek geen Cladosporium aanwezig; voor witziekte bleek het ras wel behoorlijk gevoelig.

Tovit 1411 (Enza) was een buitenbeentje in de proef. Dit was de enige trostomaat opgenomen in de proef. Vorig teeltseizoen behaalde dit ras hele mooie resultaten naar Cladosporium resistentie. Om deze resultaten te bevestigen werd hij nogmaals in koepel meegenomen. De Cladosporium resistentie kon hij ook dit teeltseizoen bevestigen.

Voluptuoso (Clause) behaalde een gemiddelde opbrengst. Doordat het vruchtgewicht hoger was dan het gemiddelde, kwamen er per m² iets minder stuks af. De vruchten kenmerkten zich door een goede houdbaarheid. Tijdens de ziektebeoordeling scoorde het gewas gemiddeld.

EXP 800 (Clause): Er werden te weinig planten aangeleverd van dit ras doordat dit moeizamer kiemde. Hierdoor konden de gegevens niet statistisch verwerkt worden. De productie van EXP 800 kwam iets later laat op gang dan voor vele andere rassen en was beduidend hoger dan gemiddeld. De vruchten hadden een grove sortering. Tijdens de bewaarproef bleek dat deze minder lang houdbaar waren dan gemiddeld. De stamper van de bloemen was vrij lang wat de bestuiving zou kunnen bemoeilijken; toch reflecteerde zich dit niet in een lagere opbrengst. 

Enten of niet?
Uit de proef blijkt dat enten effectief een meeropbrengst opleverde ten opzichte van het ongeënte object. De meeropbrengst is afhankelijk van het ras en varieerde tussen de 792 gram/m² en 6097 gram/m². De meeropbrengst werd voornamelijk veroorzaakt door een hoger vruchtgewicht. Het aantal stuks/m² bleef stabiel. Of de meeropbrengst opweegt ten opzichte van de meerkost is afhankelijk van de verkoopprijs van de tomaten. 

Richtinggevende berekening per plant:

 • Gemiddelde meerkost enten: 0,70€/plant
 • Gemiddelde meeropbrengst: 1,29 kg/plant
 • Gemiddelde prijs doorheen seizoen aan de groothandel/veiling: 1,76 €/kg
 • Gemiddelde prijs rechtstreeks aan de consument: 2,99 €/kg
 • Gemiddelde extra winst door enten in koepelteelt (verkoop groothandel/veiling):
  • 1,29 kg/plant * 1,76 €/kg = 2,27 €/plant
  • Rekening houdend met meerkost plantgoed:
   2,27€/plant – 0,70 €/plant = 1,57 €/plant
 • Gemiddelde extra winst door enten in koepelteelt (verkoop rechtstreeks aan de consument):
  • 1,29 kg/plant * 2,99 €/kg = 3,86 €/plant

  • Rekening houdend met meerkost plantgoed:
     3,86 €/plant – 0,70€/plant = 3,16 €/plant
    

Klimaatproef
Ondanks het feit dat er heel weinig Cladosporium aanwezig was in de kas door het droge en zonnige seizoen, werd toch besloten om de klimaatproef te laten doorgaan op een zonnige dag tijdens de late zomer (21/08/2016). Er werd beslist om de proef niet later op het seizoen toe te passen om zeker te zijn dat de gewenste temperatuur kon bereikt worden met het aanwezige zonlicht. 

In koepel 11 werd het huidige klimaat aangehouden. Koepel 12 werd kort voor de middag gesloten. De temperatuur van de koepels, de buitentemperatuur en de RV van koepel 12 werden gedurende het experiment opgevolgd.

De temperatuur van 40 °C werd vlot bereikt. Om 16h werd beetje bij beetje gelucht zodat het gewas tegen de avond terug op het normale klimaat was. 

Bij de beoordeling enkele dagen nadat de klimaatproef heeft plaatsgevonden, kon opgemerkt worden dat er in koepel 11, waar het normale klimaat aangehouden werd, er meer actieve witziekte aanwezig was. De planten van koepel 12, waar de hoge temperaturen aangehouden werden, vertoonden minder actieve witziekte. Wel daalden de vrucht- en bloemkwaliteit drastisch door verbranding. Aan de zonnekant was de gewasstand algemeen negatiever. Het ras trostomaat is algemeen beter bestand tegen de hogere temperaturen dan de coeur de boeuf tomaten.

De aantasting van Cladosporium was te gering om hierover besluiten te kunnen trekken.

Besluit
In deze rassenproef komen EXP 868 (Clause) en Gourmandia (Clause) als beste rassen uit de proef, vooral door hun goede productie. Het mindere kantje aan EXP 868 is de houdbaarheid, bij Gourmandia is dit Cladosporiumgevoeligheid. De trostomaat Tovit 1411 (Enza) die mee opgenomen was in proef ter bevestiging dat hij Cladosporium resistent is, is dit weldegelijk ook in deze proef. De druk was echter niet zo hoog tijdens dit droge en zonnige seizoen.

Dat enten een meeropbrengst creëert bij tomaten is niks nieuws. Dat deze meeropbrengst voldoende is om op te wegen tegen de meerkost van het enten in een koepelteelt, is aangetoond in deze proef als we het gemiddelde van de meeropbrengst hanteren van de verschillende rassen. In deze proef varieerde de meeropbrengst van enten van 792 gram tot 6097 gram, afhankelijk van het ras. Hoe groter het verschil, hoe groter het voordeel van enten uiteraard. Of het verschil in opbrengst tussen al dan niet enten voor elk type tomaat in dezelfde grootorde ligt, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

Het klimaat opdrijven naar temperaturen hoger dan 40°C gedurende meer dan 2h is mogelijk in een koepelteelt tijdens een zonnige najaarsdag. Het effect van de hoge temperaturen, en daarmee samengaande hoge relatieve vochtigheid (RV), op witziekte is in deze proef positief. Er was te weinig Cladosporium aantasting om hierover conclusies te trekken. De planten kunnen dergelijke hoge temperaturen echter heel moeilijk aan. De kwaliteit van bloem en vrucht gaat hierdoor sterk achteruit.

Volledig rapport Tomaat rassen Coeur de Boeuf tunnel 2015

Samenwerking
Deze proef kadert binnen het Landbouw & Visserij-project BIOROOTS – BIOlogische gewasbeschermingsstrategiën demonstreren onder Reële Omstandigheden Op vraag van de biologische TuinbouwSector.

publicatiejaar2015
afdelingBiologisch glas
Teelt of thema
 • Tomaat
Print

Aantal keer bekeken (24225)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x